Vårpersonal diskuterar

Anpassade vårdflöden med Visiba care

De som kan verksamheten får utveckla arbetssätten

Vi tror att innovation och förändring behöver komma från verksamhetens behov – inte från ett digitaliseringsinitiativ. Därför har vi tagit fram en plattform där varje verksamhet inom organisationen själva kan påverka och utveckla hur de arbetar.

Möjliggör innovation på verksamhetsnivå

Med Visiba Care kan ni samla alla era olika verksamheter i en och samma lösning och dessutom samarbeta mellan mottagningar. Men samma mall passar oftast inte alla. På mottagningsnivå har verksamheten stora möjligheter att skräddarsy sitt arbetssätt i Visiba Care, så att det passar just deras förutsättningar. De som kan verksamheten och känner patienterna kan själva bygga upp anpassade vårdflöden genom att t.ex. välja:
 
  • hur invånarportalen ser ut
  • vilken information de vill ge patienten
  • vilken information de vill ha från patienten
  • vem som tar emot vilken typ av ärenden
  • när och hur de vill erbjuda digitala möten
  • om de vill integrera målgruppspecifika verktyg

En plattform, många möjligheter

Lär dig mer om möjligheterna med och funktionerna i Visiba Care!
Kvinna tittar på vårdapp på smartphone

Invånarens väg in

Det ska vara lätt att hitta rätt! Ett klick bort, via native app eller webbsida, kan invånaren ta del av era erbjudanden på ett och samma ställe. Från en central ingång är det smidigt att söka bland era mottagningar och samtidigt få en överblick över sina pågående och avslutande ärenden.

Vårpersonal diskuterar runt bord

Anpassade vårdflöden

Med Visiba Care kan olika verksamheter samlas i en och samma lösning, utan att behöva kompromissa med sina specifika behov. Varje mottagning kan snabbt och enkelt konfigurera och anpassa de flöden och erbjudanden som passar just dem, och skala upp i sin egen takt.

Kvinna i vårdkläder framför tangentbord

Bokningssystem

Det är enkelt att schemalägga och boka både digitala och fysiska möten i plattformen. Vem som kan ta initiativ till ett möte bestämmer ni. Självklart kan er personal boka tider, men ni kan också låta invånaren hitta en tid som passar dem eller öppna upp virtuella drop-in-väntrum.

Kvinna och barn framför laptop

Digitala vårdmöten

Video, meddelanden eller chatt? Välj kontaktformer utifrån vad som passar just er och era målgrupper. Meddelandekanalen är perfekt för korta frågor, administrativa ärenden eller när det är högt inflöde och många som samarbetar, medan video ger en värdefull dimension för bedömningar, behandlingar och samverkan på distans.

Vårdpersonal tittar på en ipad tillsammans

Ärenden och remisser

Att hantera ärenden och remisser digitalt, dessutom i samma system som ni har dialogen med invånare och kollegor, är ofta en befrielse. Ökad struktur, bättre överblick och smidig uppföljning ger alla en lugnare vardag.

Kvinna vid dator

Stöd för Inera SDK

Visiba Cares klient för säkra meddelanden har stöd för SDK-meddelanden. Tillsammans med övrig funktionalitet blir det ett mycket kraftfullt verktyg för säker kommunikation, samarbete och samverkan över organisationsgränserna.

Visiba_pattern_1-adjusted202208

Vill du veta mer om hur ni kan anpassa vårdflöden med Visiba Care?