f9564381rf - original (924049)

Kvalitet och säkerhet

Säkerhet beror på många faktorer – vi anser att efterlevnad av regelverk är ett minimum. Från hur våra produkter designas, byggs, uppdateras och testas till hur vi hanterar data, garanterar vi kvalitetssäkrande processer som skyddar din organisation och dina patienter.
becca-tapert-QofjUnxy9LY-unsplash_1920-1

Invånarens integritet är en självklarhet

Informationssäkerhet har högsta prioritet när vi utvecklar våra produkter. Det finns flera möjliga autentiseringslösningar för invånarna och de som arbetar i produkterna och vi säkerställer att data som skickas mellan servrar och klienter förblir privat och krypterad. Självklart hanteras all data i enlighet med GDPR och patientdatalagen. Visiba är certifierade enligt informationssäkerhets-standarden ISO 27001 och DBC 0129 och Red Robin är CE-märkt som medicinteknisk produkt.

Lär dig mer om hur vi arbetar med kvalitet och säkerhet!

Lämna din epostadress för att få tillgång till vår white paper (på engelska) som behandlar allt från våra certifieringar till hur vi jobbar med riskanalys och operational resilience.

Har du frågor?

Har du en specifik fråga om lagar, regler, säkerhet eller kvalitet är du välkommen att kontakta Ludvig eller Martin direkt.

Martin Paulsen

Operational Excellence Manager

martin.paulsen@visibacare.com
Martin Paulsen

Fråga mig om

  • Regulatoriska frågor 
  • Regelverksefterlevnad 
  • Kvalitetsfrågor