Empowering healthcare. Improving lives.

Framtidens vård är mänsklig, tack vare teknik

Med en vision att förbättra människors liv, en gedigen erfarenhet av digital transformation och respekt för våra kunders kompetens och förmågor är Visiba en trygg partner till Sveriges stora vårdorganisationer.

Mamma bär ett barn och skrattar på stranden

Vår mission

I omställningen mot en mer digital hälso- och sjukvård ska patienterna känna sig sedda, hörda och trygga. Och medarbetarna måste känna att de kan ge bästa möjliga vård. När det förtroendet är på plats, ska det vara roligt att ställa om till digitala arbetssätt. Vi jobbar inte med det vi gör på grund av fascination för teknik i sig, utan för vad den tekniken kan göra för människorna. Därför har vi byggt vår expertis kring användarna och skapat lösningar som får tekniken att fungera för människor. Inte tvärtom.

Vår historia

Visiba har funnits sedan 2014. När vi startade fanns det inga liknande lösningar för digital vård på den nordiska marknaden. Få trodde att ett digitalt vårdbesök skulle kunna ersätta ett fysiskt. Vi tyckte att det var orimligt att vården inte skulle kunna nyttja de nya tekniska möjligheterna på ett sätt som gynnar dem och deras patienter.

Idag har Visiba kunder i flera länder och en patient får hjälp via våra lösningar varje minut. Visiba Care används inom många olika verksamheter; från all typ av specialistsjukvård och primärvård till hälsovård och kommunal vård och omsorg. Visiba Triage står i framkanten av digital triage, genom att nyttja AI för träffsäker prioritering i första linjens vård.

Visiba bygger på tre starka värderingar

Ikon i from av två hjärtan som möts

We care

  • For each other, by being warm, attentive and respectful.
  • For our customers by going the extra mile to help them succeed.
  • For the society by contributing to a healthy and sustainable world.
Ikon i form av en rymdraket som lyfter

We act

  • With passion and curiosity to accomplish great things.
  • With a pragmatic mindset, focused on getting things done.
  • By celebrating each other’s achievements and having fun.
Ikon i from av en planta som växer i en kruka

We grow

  • As individuals by challenging and supporting each other.
  • As a team by sharing knowledge and aligning our goals.
  • As a company by aiming high, driving and embracing change.