Empowering healthcare. Improving lives.

Fremtiden for helsetjenester er menneskelig, takket være smart teknologi

Vi tror på digital transformasjon som et verktøy for å oppnå og opprettholde høy kvalitet, tilgjengelighet og behandling med pasienten i fokus. Vi tror det kan hjelpe oss å styrke helsevesenet og forbedre liv.

Mamma bär ett barn och skrattar på stranden

Vår misjion

I overgangen til et digifysisk helsevesen må de som oppsøker helsetjenester føle seg sett, hørt og trygge. Uansett tid og sted. Samtidig må de som jobber i helsevesenet føle at de har de rette forutsetningene for å utføre oppdraget sitt på best mulig måte. Når denne tilliten er på plass, blir det engasjerende å bytte til digitale måter å jobbe på. Vi jobber ikke med digitalisering av helsetjenester fordi vi er fascinert av selve teknologien, men fordi vi ser hva den kan gjøre for mennesker. Derfor har vi bygget ekspertisen vår rundt brukerne og laget en digital helseplattform som får teknologien til å fungere for mennesker. Ikke omvendt.

Vår historie

Visiba har eksistert siden 2014. Vi er med andre ord et ganske ungt selskap, men veteraner på vårt felt. Da vi startet, fantes det ingen lignende løsning i det nordiske markedet. Det var få som trodde at et digitalt legebesøk kunne erstatte et fysisk møte. Vi syntes det var urimelig at helsevesenet ikke skulle kunne bruke de nye teknologiske mulighetene på en måte som gagner dem og pasientene deres.

I dag har Visiba Care kunder i flere forskjellige markeder, og hvert halve minutt mottar en person helsetjenester gjennom plattformen vår. Plattformen brukes i mange forskjellige helseorganisasjoner, fra mellomstore private klinikker til store offentlige virksomheter. Med en visjon om å bruke digital teknologi til å forbedre menneskers liv, en omfattende erfaring innen digital transformasjon og respekt for helseorganisasjonenes kompetanse og kapasitet, er Visiba Care en trygg partner som alltid stiller opp.

Visiba bygger på tre sterke verdier

Ikon i from av två hjärtan som möts

We care

  • For each other, by being warm, attentive and respectful.
  • For our customers by going the extra mile to help them succeed.
  • For the society by contributing to a healthy and sustainable world.
Ikon i form av en rymdraket som lyfter

We act

  • With passion and curiosity to accomplish great things.
  • With a pragmatic mindset, focused on getting things done.
  • By celebrating each other’s achievements and having fun.
Ikon i from av en planta som växer i en kruka

We grow

  • As individuals by challenging and supporting each other.
  • As a team by sharing knowledge and aligning our goals.
  • As a company by aiming high, driving and embracing change.