Det personlige møtet trenger ikke å avhenge av tid og sted

Digitale møter skaper fleksibilitet. Ikke bare for pasienten, men også for virksomheten og de ansatte. Det handler mye om å bruke riktig kontaktform for i riktig situasjon. Resultatet blir en brukerorientert tjeneste, for alle.

Mamma och barn möter doktor via laptop

Video, meldinger eller chat?

I Visiba Care kan folk møtes enkelt og trygt. Den enkelte klinikk kan selv bestemme hvilke former for kontakt brukeren skal tilbys i ulike typer saker. Som regel er det en pasient som møter en behandler i plattformen, men det kan også handle om å koordinere møter med flere deltakere.

ima221577-min

Nære samtaler via video

Å møte brukeren via video, i stedet for på telefon, betyr ikke bare at det blir lettere å vurdere brukerens tilstand, studere symptomer og andre synlige problemer – relasjonen blir sterkere når man faktisk kan se hverandre. Brukeren befinner seg dessuten i trygge omgivelser som kan gjøre dem mer avslappet, samtidig som den behandleren får innsikt i hvordan det går med personen hjemme. Mange av kundene våre forteller at de opplever en nærere pasientkontakt ved hjelp av trygge videomøter.

UK_Multicall-1

Samarbeid mellom flere parter

Ved å kunne invitere en eller flere gjester – for eksempel en pårørende, tolk, kollega, spesialist eller en myndighetskontakt – til samme videomøte, legges forholdene til rette for en mer personlig, trygg og koordinert behandling.

luke-porter-UGX2qdjdKkw-unsplash

Meldinger gir verdifull informasjon


Meldinger er godt egnet i administrative saker, ved spørsmål og første kontakt. Du kan bruke meldinger asynkront, på samme måte som en e-postsamtale med sikker godkjenning, eller synkront – som en chat. I tillegg til å skrive meldinger i tekst, er det mulig å legge ved bilder, filmer eller andre filer i en samtale.

Den store fordelen med å sende meldinger er at pasienten kan gjøre en del av jobben selv, at saken kan gå til riktig ressurs med en gang, og at helsepersonell kan velge å jobbe effektivt med meldingene når det passer dem.