Woman and child with diabetes

Spesialisthelsetjenesten

Region Halland: Bedre diabetesomsorg til lavere kostnad

Åsa Söderlund

Peter Adolfson har vist et sterkt engasjement for å forbedre livene til barn og unge som lever med diabetes. Han ser på digitalisering og ny teknologi som en mulighet for å nå sitt mål: At mennesker som lever med en kronisk sykdom skal kunne leve et normalt liv og bare oppsøke lege når det virkelig er nødvendig. Hvordan kan digitalisering og teknologi gi verdi i diabetesomsorgen? Hva er de største fordelene? Og hva kreves for at flere organisasjoner skal komme i gang?

Vi har pratet med Peter Adolfsson, diabeteslege og overlege ved sykehuset i Kungsbacka og Halmstad i region Halland (Sverige). I 2018 startet han et prosjekt for å undersøke hvordan digital dialog kan erstatte halvparten av de fysiske avtalene på en barnediabetesklinikk – en studie som har gitt et veldig godt resultat. I dag er videokonsultasjon og digital dialog blitt en helt naturlig måte å kommunisere med sine unge diabetespasienter på.

Bedre kontinuitet

Videokonsultasjoner gir forutsetninger for at pasienter og behandlere kan møtes hyppigere, noe som har vist seg å være veldig viktig for flere pasientgrupper. For eksempel behøver en idrettsutøver med diabetes tettere oppfølging sammenliknet med normale behandling som vanlighvis er hver tredje måned. Å kunne tilby digitale konsultasjoner er et kostnadseffektivt alternativ, mener Peter.

Med digital dialog går kommunikasjonen kontinuerlig. Det går raskt å stille spørsmål i etterkant og vi kan redusere antall fysiske avtaler.

Som et digitalt hjemmebesøk

Å møte pasienter over video er noe helt annet enn telefonsamtaler, understreker Peter. Kommunikasjon er mye mer enn bare å lytte til en stemme. I en videosamtale møter du blikket, ansiktsuttrykk og du kan legge merke til om noen er triste eller lykkelige. Det vil også være en god følelse å få et innblikk i noens hjem, det blir litt som et hjemmebesøk, – til tross for at det foregår digitalt.

Plutselig befinner jeg meg i kjøkkenet hjemme hos Amanda eller Pelle. Jeg ser hvordan de har det hjemme i komfortabel omgivelser. Det forsterker samtalen så utrolig mye.

En annen fordel er at du aldri låser deg fast på et bestemt sted med videokonsultasjon. Pasienten eller en pårørende kan sitte i en bil, være på reise i New York eller Sør-Afrika eller hvor som helst, så lenge det er en forbindelse. Samtidig har jeg muligheten til å hjelpe pasienter uavhengig av sted og hvor de bor. Jeg hjelper pasienter som både bor sentralt og de som bor i distriktene.  Tynt befolkede områder kan noen ganger mangle leger og ekspertise, og da må du begynne å tenke i andre retninger. Digital kommunikasjon skaper flere muligheter for et mer likeverdig behandlingstilbud over hele landet.

Økt effektivitet og brukermedvirkning

Hvor lang tid en videokonsultasjon tar kan variere, men i gjennomsnitt tar det betydeligere kortere tid enn et fysiskt besøk.

For de pasienter som jeg har hatt kontakt med tar videokonsultasjonen ca 10–12 minutter. Det gir meg muligheten til å ta imot dobbelt så mange pasienter sammenliknet med fysiske besøk.

Funksjonaliteten gjør det også lettere for pasienter å være aktive i egen behandling. De kan forberede møtet hjemmefra og dele egen innsikt. Fremover har vi planer om å bruke spørreskjemaer i forkant av videomøtet. Her ønsker vi å måle hvordan pasienten har det mentalt, i forhold til trivsel og følelser.

Pasienter oppgir at de får hverdagen tilbake

Mange pasienter synes at det er deilig å slippe å møte opp fysisk til hver avtale. Noen pasienter hevder til og med at livet har blitt bedre, ifølge en studie utført av Peter (1).

Tre familier har svart at de har fått livet tilbake. Det er ganske fantastisk, forteller Peter.

Investering som sparer kostnader på sikt

At folk føler at de får livet tilbake, kan ikke måles i penger. Men hvis du tenker økonomisk, er ikke digital teknologi bare et verktøy som kan forbedre pasientenes helse. Det er også kostnadseffektivt, ettersom investeringskostnadene er lave i forhold til verdien du kan få, sier Peter. Hvis diabetesomsorg i dag koster rundt 10 milliarder SEK per år i Sverige, er 70% av kostnadene basert på komplikasjoner eller andre sykdommer knyttet til diabetes. Personalet koster ca 20%, mens 10% er legemidler og teknologi. Men noen ting må sees på som en investering i stedet for en kostnad. Ved å investere nå er det mulig å spare på den største utgiften, dvs. komplikasjoner og andre sykdommer forbundet med diabetes.

Helsetjenestene trenger et dytt og må tenke mer langsiktig

Hvordan kan du da få flere helseaktører til å se verdien i digitale arbeidsmetoder? Det kan være vanskelig for mange å gå over den berømte terskelen og omfavne noe nytt og ukjent, sier Peter Adolfsson, som selv er en såkalt «Early adopter» som liker å prøve nye ting. Han prøver ofte å få flere mennesker ved å oppmuntre og trekke dem litt nærmere. Men det må kanskje også presses på mer ovenfra.

Man trenger en sterkere og mer bestemt ledelse – at sjefen setter et mål om en stor andel skal være videomøter. Med opplæring og litt tid er det ikke vanskelig i det hele tatt.

I dag arbeider Peter med to sykepleiere som har videokonsultasjoner dag inn og ut. De synes det fungerer kjempebra og sier «herregud så bra og enkelt».

Peter Adolfssons tips for andre som ønsker å integrere digitale arbeidsmetoder i virksomheten:

  • Se utover din egen klinikk, på andre som har lykkes med digitaliseringen. Våre arbeidsmetoder kan minst like godt brukes på andre områder relatert til behandling av kroniske sykdommer.
  • Lær med de som allerede løper og spør om deres erfaringer, hvordan de gjør det. Snakk ikke bare til de som møter pasienter i videosamtaler, men også til de som håndterer administrasjon, planlegging og telefonsamtaler, hvilke smarte løsninger de jobber med.
  • Start lite i liten skala med noen få pasienter du allerede kjenner. Oppdag hvor fleksibel systemet er, og bygg videre på erfaringene. Følelsen vil mest sannsynlig være «wow, dette er enkelt, nå kjører vi».

 

[1]: Pågående utvärdering. Telemedicin inom diabetesvården i Region Halland, Peter Adolfsson