La de som kjenner virksomheten utvikle arbeidsmåtene

Vi mener at innovasjon og endring må komme fra virksomhetens behov – ikke fra et digitaliseringsinitiativ. Derfor har vi utviklet en plattform der alle virksomheter i organisasjonen selv kan påvirke og utvikle måten de arbeider på.

Vårpersonal diskuterar

Legger til rette for innovasjon på virksomhetsnivå

Med Visiba Care kan du samle alle de ulike virksomhetene dine i en og samme løsning og samtidig legge til rette for samarbeid mellom klinikker. Men den samme malen passer vanligvis ikke alle. På klinikknivå har virksomheten store muligheter til å skreddersy måten de jobber på i Visiba Care, slik at den passer til de spesifikke forholdene hos dem. De som kjenner virksomheten og kjenner pasientene, kan selv bygge opp en tilpasset omsorgsflyt ved for eksempel å velge:

  • hvilken informasjon de ønsker å gi pasienten
  • hvilken informasjon de trenger fra pasienten
  • hvem mottar hvilken type saker på klinikken
  • når og hvordan de ønsker å tilby digitale møter
  • om de ønsker å integrere verktøy rettet mot spesielle målgrupper