Toiminnan tuntevat saavat kehittää työskentelytapoja

Uskomme, että innovaatioiden ja muutosten on tultava toiminnan tarpeista–eidigitalisaatiohankkeesta. Siksi olemme kehittäneet alustan, jossa organisaationjokainen toimintayksikkö voi itsevaikuttaa ja kehittää toimintatapojaan.

Vårpersonal diskuterar

Mahdollistaa innovoinnin toiminnan tasolla

Visiba Caren avulla pystytte kokoamaan kaikki eritoiminnot samaan ratkaisuun jatekemään yhteistyötä vastaanottojen välillä. Sama malli ei kuitenkaan yleensä sovikaikille. Vastaanottotasolla organisaatiolla on monipuoliset mahdollisuudeträätälöidä työskentelytapansa Visiba Caressa vastaamaan omia edellytyksiään. Ne,jotka tuntevat toiminnan ja potilaat, voivat itse rakentaa mukautettuja hoitopolkujaesimerkiksi valitsemalla:
 
  • miltä asukasportaali näyttää
  • mitä tietoja potilaalle halutaan antaa
  • mitä tietoja potilaasta halutaan
  • kuka ottaa vastaan minkäkin tyyppisiä asioita
  • milloin ja miten digitaalisia tapaamisia halutaan tarjota
  • integroidaanko alustaan kohderyhmäkohtaisia työkaluja.