Samarbeid for en tryggere og mer effektiv behandling

Med Visiba Care kan dine ansatte håndtere administrasjon, henvisninger, behandlingsaktiviteter og kommunikasjon i ett og samme verktøy. Økt struktur, bedre oversikt og smidig oppfølging gir et bedre arbeidsmiljø i helsetjenesten.

Healthcare professionals looking at ipad

Ved hjelp av meldinger kan du samarbeide i og mellom virksomheter og profesjoner, helt fra starten til slutten av en sak. Saker kan meldes inn både til din klinikk og til andre klinikker i organisasjonen. Det er enkelt å invitere en kollega for å spørre om råd, stille spørsmål eller henvise.

Digital saksbehandling skaper viktige verdier

Visiba_icons_illustrations_samarbete

For den ansatte

Å gå fra post-it-lapper, dørbanking og usikre overleveringer, til en digital oversikt, oppleves ofte som en befrielse.

Visiba_icons_illustrations_video

For pasienten

Bedre tilbakemeldinger og raskere prosesser fører til tryggere og sikrere forløp for pasienten og de pårørende.

Visiba_icons_illustrations_hospital

For virksomheten

Digital saksbehandling kan innebære så mye tidsbesparelse at du faktisk kan gjøre mer med de samme ressursene og samtidig redusere køene.