BLI VÅR PARTNER

Sammen gjør vi forskjell!

Fremtidens helsevesen er basert på verdiskapende samarbeid. For å få til en god, tilgjengelig og likeverdig helsetjeneste, må vi skape et økosystem av ulike løsninger, som sammen bidrar til kontinuerlig innovasjon og utvikling.

GettyImages-1254146988_1920x1282
f9556666rf---original-(924057)-1

Vi er bindeleddet mellom mennesker og systemer

Visibas plattform kan være bindeleddet som binder sammen økosystemet innen fremtidens helsetjeneste. Fra én og samme inngang får pasienter og helsepersonell tilgang til flere ulike løsninger, og helsetjenestene kan enkelt legge til flere etter behov.
I dag mottar mer enn syv millioner pasienter helsetjenester og støtte via Visiba Cares digitale helseplattform og over 33 000 helsepersonell bruker Visiba Care daglig for å samhandle med pasienter digitalt.
For å gi størst mulig verdi til våre kunder, samarbeider vi med partnere over hele Europa – helseforetak og leverandører innen blant annet IT, journalsystemer, medisinsk teknologi og legemidler.

Vellykkede partnersamarbeid

woman-asthma

AsthmaTuner

For bedre astmabehandling

sincerely-media-lFAiVJNtmj4-unsplash

Vitala

For bedre poliklinisk behandling

Patient_holding_Ipad_form-1

Norse Feedback

For bedre mental helse
Tomas Ed_sigvardsson_200528_0124_webb (kopia)

Samarbeid med oss!

Vi tror at åpne standarder og integrerbare systemer er en nøkkel til en fremtidssikret helsetjeneste. Vi er alltid interessert i nye samarbeid og tekniske løsninger som kan møte endrede behov og nye muligheter innen både helsetjenesten og teknologien.

Hvis du er interessert i å bli en del av vårt økosystem eller ønsker å vite mer om våre partnere, vennligst kontakt Tomas Ed: tomas.ed@visibacare.com.