Spesialisthelsetjeneste

f9565323rf---original-(924052)

I Spesialisthelsetjenesten finner vi dem som har størst pleiebehov – kronikere, pasientgrupper med sjeldne diagnoser, kreftsyke og mange flere. Det er også sannsynlig at det er nettopp innen dette området at de digitale verktøyene vil kunne bidra med størst verdi.

For en person med langt fremskreden KOLS er det en kraftanstrengelse å komme seg til sykehuset. Det kan være vanskelig bare å komme seg opp av sengen og kle på seg. Dersom man i tillegg må ut og reise og kanskje også risikere smitte under transporten eller på venteværelset, kan det få helsemessige konsekvenser. Da kan det føles tryggere å ha samtalebaserte legemøter via video, uten å måtte forlate hjemmet.

23700520.jpeg_large

Med en kommunikasjonsplattform for spesialisthelsetjenesten er det også mulig å få oppfølging mellom behandlingene, når pasienten forventes å skjøtte sykdommen på egen hånd hjemme. En kreftpasient kan kjenne seg godt ivaretatt når behandlingen pågår, men oppleve en krise etter utskriving når vedkommende er alene, uten åpne kanaler til helsetjenesten for samtaler og råd. Ved å åpne en digital kanal der utskrevne pasienter kan stille spørsmål og ha en dialog med helsetjenesten, kan man dempe uroen og lindre plagene. Det kan dreie seg om konfidensielle meldinger som pasienten kan skrive når som helst på døgnet, men som helsetjenesten kan besvare i arbeidstiden. Det kan også være snakk om et drop in-rom som er tilgjengelig for tidligere pasienter, der de til bestemte tider kan møte en pleier, via video, som kjenner sykdomshistorien deres.

Digitale verktøy gir også en god forutsetning for bedre samordning innenfor helsetjenesten. I en flerpartssamtale kan flere deltakere samles i et videomøte sammen med pasienten, og invitere spesialister til en multidisiplinær samtale, uansett hvor de befinner seg geografisk. Fordelene er mange – mer effektiv dialog, mindre fare for tap av informasjon, økt pasientsikkerhet og kvalitet samt kostnadsbesparelser for alle involverte.

Ved hjelp av dynamiske skjemaer kan behandleren også føre opp spørsmål som de vil at pasientene skal svare på i forbindelse med meldinger eller videomøter, slik at man får en mer konsis og bedre forberedt dialog.

Med Visiba Care får du flere alternativer som kan effektivisere virksomheten, forbedre samarbeidet og gi tryggere pasienter.

Visiba_pattern_1-adjusted202208

NYSGJERRIG?

Ta kontakt, så viser vi deg mer!