Glad sjuksköterska med armarna i kors

En digital vårdplattform för specialistvården

Kortare vårdköer genom digitala arbetssätt och samverkan

Med Visiba Care kan vårdpersonal möta patienter, samarbeta och hantera ärenden i en och samma plattform. Resultatet blir en bättre arbetsmiljö, tryggare patienter – och kortare vårdköer.

Hur kan vi korta vårdköerna?

Genom att hantera ärenden och kommunicera digitalt med kollegor och patienter kan ni effektivisera eller helt ta bort flera steg i vårdresan.

Visiba_icons_illustrations_bokningssystem

Ökad produktivitet

Smidiga digitala kontaktformer ger vården tid att möta fler patienter och möjlighet att erbjuda fler tillgängliga specialister.

Visiba_icons_illustrations_mer_kontroll

Enklare samverkan

Ökad samverkan mellan specialist- och primärvård minskar antalet felaktiga remisser och ger patienter rätt hjälp i tid.

Visiba_icons_illustrations_video

Tidigare hemgång

Trygg virtuell vårdkontakt i hemmet frigör sjukhusplatser till de patienter som behöver dem mest. 

 

iStock-638646884_1920x1281

Börja här!

I Visiba Care kan ni anpassa flöden och arbetssätt utifrån varje verksamhets behov. Det bidrar till ett lokalt ägarskap, som ger goda förutsättningar att lyckas med digital transformation. Börja med en eller flera av dessa saker, så är ni igång.

  • Gå över till digifysiska vårdkontakter. Digitala möten sparar tid och upplevs som lika bra eller bättre, när det passar. Ett uppföljningssamtal till exempel.

  • Samarbeta kring patienten genom sömlös ärendehantering i samma system som ni har dialogen (videosamtal, meddelanden och formulär) med patienten.

  • Låt patienten gör en del av jobbet själv. Hen vill det! Genom att samla in information med hjälp av t.ex. formulär tar patienten ett eller flera steg vidare i sin vårdresa på egen hand och ni kan ta bättre beslut.

Peter Adolfsson

Diabetesläkare, Region Halland

För de patienter som jag har tät kontakt med tar videobesöket omkring 10–12 minuter. Det gör att jag kan ta emot dubbelt så många patienter, jämfört med ett besök på plats.

Anders Fernström

Enhetschef, Psykiatrimottagning Ale

Att en ung patient får effektiv behandling inom ett par månader i stället för närmare 2 år har enormt stor påverkan för patientens livskvalitet. Blir man sittande med psykiatriska problem utan att få hjälp, får man ofta andra psykiatriska problem.

Nathalie Klintenstedt

Sektionschef, Aleris Sömnapné

Ett ärende som tidigare tog oss drygt 2,5 vecka att hantera, löser vi idag på några timmar.

Så här kan det se ut

Den digitala specialistvårds­mottagningen

Här visar vi hur en mottagning för astma- och KOL-patienter kan konfigurera sin app levererad av Visiba, för att leda besökarna till rätt resurs direkt. Klicka på knapparna i telefonen för att läsa mer.

Arbeta med meddelanden

För att effektivare ta hand om inkommande ärenden och för att patienter ska slippa telefonköer kan ni ersätta er telefonväxel med en meddelandekanal.

Bädda in en webbsida

Öppnar Stöd och behandling från 1177 Vårdguidens e-tjänster direkt i appen. Om patienten behöver boka tid efteråt kan en enkel integration göra att hen kan komma direkt till tidsbokning i appen.

Länka till lediga tider

Patienter som har ett pågående ärende kan boka de tider som ni har öronmärkt för återbesök.

Använd unika knappar

Öppnar en meddelandekanal för patienter som är under pågående behandling där de kan ställa frågor. Ni kan filtrera på denna typ av frågor för att hantera dem på ett effektivt sätt.

Länka till en annan app

Med en enkel konfiguration kan patienten sömlöst gå mellan mottagningen och externa tjänster. I det här exemplet länkar knappen till appen AsthmaTuner, där patienter kan mäta sin astma och få rekommendationer.

Vill veta mer om hur vi kan hjälpa er inom specialistvården?

Fyll i formuläret så kontaktar en av våra experter dig.
Andreas-Larsson-sigvardsson_210827_0026_webb
Andreas Astlind_sigvardsson_210827_0049_webb
Anastacia-Simonchik-sigvardsson_210827_0101_webb