En digital vårdplattform för specialistsjukvård

Visiba Care avlastar specialistvården genom att skapa förutsättningar för mer effektiv ärendehantering och enklare fördelning av resurser.

Sköterska med armarna i kors som ler mot kameran
ima221577-min

De som behöver tid för livet allra mest

Patienter inom specialistsjukvården är ofta de som har mest att vinna på att digitala flöden kompletterar och fungerar. De kan bli mer delaktiga i sin egen vård, samtidigt som de slipper lägga tid på att resa till och från sjukhuset. Det ger mer tid för livet.

Samtidigt kämpar specialistverksamheterna ofta med långa vårdköer och en stressig arbetsmiljö. Genom att digitalisera det som går att digitalisera, frigörs tid och plats för det fysiska mötet, när det behövs.

Börja här!

  • Gå över till digifysiska vårdkontakter. Digitala möten tar 20–60 % kortare tid och upplevs som lika bra eller bättre än ett fysiskt möte av patienten, när det passar. Ett uppföljningssamtal till exempel.

  • Samarbeta kring patienten genom sömlös ärendehantering i samma system som ni har dialogen (videosamtal, meddelanden och formulär) med patienten.

  • Låt patienten gör en del av jobbet själv. Hen vill det! Genom att samla in information med hjälp av t.ex. formulär tar patienten ett eller tre steg vidare i sin vårdresa på egen hand och ni kan ta bättre beslut.

Peter Adolfsson

Diabetesläkare, Region Halland

För de patienter som jag har tät kontakt med tar videobesöket omkring 10–12 minuter. Det gör att jag kan ta emot dubbelt så många patienter, jämfört med ett besök på plats.

Anders Fernström

Enhetschef, Psykiatrimottagning Ale

Att en ung patient får effektiv behandling inom ett par månader i stället för närmare 2 år har enormt stor påverkan för patientens livskvalitet. Blir man sittande med psykiatriska problem utan att få hjälp, får man ofta andra psykiatriska problem.

Nathalie Klintenstedt

Sektionschef, Aleris Sömnapné

Tidigare fick vi kritik över att det var svårt att få tag i oss och många uttryckte missnöje över att det inte gick att hitta vår mottagning. Nu går det enkelt och smidigt via appen.

App som visar mottagningen Sjukhuset Ugglan
Visiba_pattern_1-adjusted202208

Vill du träffa oss (fysiskt eller digitalt) och se hur plattformen fungerar?