<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Virtuellt sårcentrum: Specialisthjälp tidigt kortar väntetiderna</span>

Specialistvård

Virtuellt sårcentrum: Specialisthjälp tidigt kortar väntetiderna

Susanne von Hebel

Tänk att som patient få bedömning av fyra olika specialister på din vårdcentral, ett beslut om operation och sedan få en operationstid inom 14 dagar. Det här är ett verkligt fall sedan virtuellt sårcentrum införts inom primärvården i Örebro.

Rätt behandling direkt

Förutom att väntetider för behandling förväntas bli kortare så förväntas även läkning att ske snabbare. Det beror på att specialister kopplas in i ett tidigt skede och gemensamt ställer diagnos. Då kommer rätt behandling igång direkt, vilket minskar patientens lidande.

Samverkan mellan primär- och specialistvård

Det virtuella sårcentrumet startades i Örebro i september 2022 och innebär att patienter med bensår kan få hjälp av specialister på sin vanliga vårdcentral. Istället för sitt vanliga omläggningsbesök får patienten en digital bedömning av upp till fyra specialister: kärlkirurg, hudläkare, infektionsläkare och ibland även endokrin läkare, beroende på hur allvarligt såret är. På samtliga möten som hittills genomförts har minst tre specialister varit med.

– En av de största skillnaderna mot tidigare är att både sköterskor och läkare på vårdcentralen har kontakt med specialister och patient. Det som tidigare huvudsakligen bestod av skriftväxling har ersatts med en direkt dialog, berättar Göran Thörn som är verksamhetsutvecklare för Digitala vårdmiljöer i Region Örebro Län.

Snabbare vårdkedja

Att flera olika specialister medverkar på det digitala mötet snabbar på hela vårdkedjan avsevärt. Tidigare behövdes ett flertal besök, flera remisser, resor och patientbesök på upp till fyra olika specialistkliniker. Det var nödvändigt för att få rätt helhetsbild, diagnos och behandling.

Nya arbetssätt

I och med virtuellt sårcentrum har vårdcentralerna tillgång till en bokningskalender, där de i samband med tidsbokningen skickar en remiss till sårcentrum. Där bedöms ärendet av en kärlkirurg och specialister bokas in av en vårdadministratör. Det digitala mötet genomförs sedan på vårdcentralen med hjälp av en vanlig mobilkamera, en högtalare och ett stativ för att säkra god bildkvalitet. 

Det här är ett nytt arbetssätt som kan kännas lite ovant i början, speciellt för medarbetare som inte använder tekniken så ofta.

– I början kan det ta lite längre tid att vänja sig vid det nya. Men vi behöver bli trygga i att arbeta med teknik och se det som en tillgång som vi alla tjänar på. Det handlar om att komma över tröskeln, berättar Göran Thörn.

Förutsättningar för att lyckas

En förutsättning för att införa virtuellt sårcentrum har varit att både vårdcentraler, specialister och ledning varit med från början, att förändringen var något alla gjorde tillsammans.

Göran lyfter fram två faktorer som har varit extra viktiga för att lyckas.

  • Uthålllighet i att jobba mot målet: en mer patientcentrerad vård.
  • Teknik som fungerar. Det krävs god bildkvalitet, för att kunna göra bra bedömningar digitalt. 

Nära samarbete

För vårdcentralerna innebär virtuellt sårcentrum kompetensmässigt stöd, nytt lärande och ett utökat nätverk. När medarbetare på vårdcentralen har ett nära samarbete med sjukhusmottagningar och specialister kring besöket, blir det lättare att ta kontakt även i andra frågor.

Virtuellt sårcentrum är ett bra exempel på hur primärvården och specialistvården kan samarbeta och uppnå en nära vård i praktiken.