En plattform för digital tandvård

Med Visiba Care kan tandläkare, tandhygienister och munhälsocoacher möta sina patienter digitalt. Det bidrar till ökad tillgänglighet för invånarna, mindre miljöpåverkan och tryggare möten.

hj006030.jpg_large

Det är ett högt tempo inom tandvården och även kompetensförsörjningen är en utmaning för många mottagningar. Tandläkarna skulle behöva vara på flera ställen samtidigt …

En digital vårdplattform öppnar upp för nya sätt att möta patienten, som kan spara tid och resurser – när patienten gör mer av jobbet själv och mötet är oberoende av tid och plats. Videomöten är ett säkert och smidigt komplement till ett besök i tandläkarstolen som fungerar särskilt bra för rådgivning, terapisamtal och information. Dessutom är det enkelt att samla in anamnesen genom ett formulär i samband med bokningen.

Här är några exempel på hur våra kunder arbetar med digital tandvård:

  • 2-årskontroller
  • Digital mottagning för rådgivning
  • Kontroll och information i samband med tandreglering
  • Specialistbedömningar på distans

Skapa värde

För patienter och medarbetare

Visiba_icons_illustrations_konfigurerbar

Nya arbetsätt

Få ihop pusslet av tid, resurser och uppgifter! Genom att hantera vissa ärenden digitalt kan ni omfördela och effektivisera.

Visiba_icons_illustrations_slippa_resa

Mindre resor

För patients, medarbetarnas och miljöns skull – låt oss spara in på onödiga resor till och från möten som fungerar på distans.

Visiba_icons_illustrations_video

Trygga möten

Att vara i sin hemmiljö känns tryggt och det kan ge ett särskilt stort värde för de som har tandläkarskräck eller är oroliga.

visiba_pattern_blue

Vill du träffa oss (fysiskt eller digitalt) och se hur plattformen fungerar?