röntgen bilder tandvård

En plattform för digital tandvård

Med Visiba Care kan tandläkare, tandhygienister och munhälsocoacher möta sina patienter digitalt. Det bidrar till ökad tillgänglighet för invånarna, mindre miljöpåverkan och tryggare möten.

Det är ett högt tempo inom tandvården och även kompetensförsörjningen är en utmaning för många mottagningar. Tandläkarna skulle behöva vara på flera ställen samtidigt …

En digital vårdplattform öppnar upp för nya sätt att möta patienten, som kan spara tid och resurser – när patienten gör mer av jobbet själv och mötet är oberoende av tid och plats. Videomöten är ett säkert och smidigt komplement till ett besök i tandläkarstolen som fungerar särskilt bra för rådgivning, terapisamtal och information. Dessutom är det enkelt att samla in anamnesen genom ett formulär i samband med bokningen.

Här är några exempel på hur våra kunder arbetar med digital tandvård:

  • 2-årskontroller
  • Digital mottagning för rådgivning
  • Kontroll och information i samband med tandreglering
  • Specialistbedömningar på distans

Skapa värde

För patienter och medarbetare

Visiba_icons_illustrations_konfigurerbar

Nya arbetsätt

Få ihop pusslet av tid, resurser och uppgifter! Genom att hantera vissa ärenden digitalt kan ni omfördela och effektivisera.

Visiba_icons_illustrations_slippa_resa

Mindre resor

För patients, medarbetarnas och miljöns skull – låt oss spara in på onödiga resor till och från möten som fungerar på distans.

Visiba_icons_illustrations_video

Trygga möten

Att vara i sin hemmiljö känns tryggt och det kan ge ett särskilt stort värde för de som har tandläkarskräck eller är oroliga.

Vi jobbar med digital tandvård i Visiba Care!

dalarna
region_blekinge_logo
logotyp-svart region skåne
RegionOrebrolan1rad_RGB
regionprint
Se fler
visiba_pattern_blue

Vill du träffa oss (fysiskt eller digitalt) och se hur plattformen fungerar?