Individ- och familjeomsorg i mobilen

Med en egen app kan kommunen erbjuda en enkel väg in till IFO. Det ger en ny möjlighet för invånaren att få kontakt, mötas och sköta ärenden på distans i verktyget närmast till hands – mobilen.

ima103876-min
Individ- och familjeomsorgen har kontakt med många vuxna, barn och ungdomar i svåra situationer. Ofta är det bra att träffas på en fysisk plats för att lära känna varandra och bygga en relation, men digitala kanaler är ett viktigt komplement, som löser andra problem.

En tillgänglig socialtjänst

Det stöd som socialtjänsten erbjuder ska utformas individuellt, med utgångspunkt från den enskildes behov. Det finns flera situationer där säker digital kommunikation kan underlätta:

  • När det känns svårt att be om hjälp
  • När individen bor långt bort och har svårt att resa
  • Om individen känner sig otrygg på socialkontoret
  • För korta rutinärenden och avstämningar

Eftersom de flesta insatser hos socialtjänsten bygger på att personer själva söker stöd, är det viktigt att det är enkelt att hitta rätt och komma vidare.

Flexibilitet och samarbete

För socialtjänstens medarbetare innebär Visiba Care ett flexibelt arbetsverktyg där de bland annat bokar och genomför videomöten och svarar på meddelanden. Genom flerpartssamtal finns möjlighet att samverka kring individen, inom och utanför den egna organisationen. Det här är fler exempel på vad medarbetarna kan göra i plattformen:
 
  • Ta emot och skicka meddelanden, både till klienter och internt mellan kollegor
  • Vid behov lämna över ärenden till kollegor
  • Lägga upp tider för digitala och fysiska besök
  • Bjuda in en eller flera deltagare till säkra videomöten
  • Skapa anpassade formulär
paul-hanaoka-HbyYFFokvm0-unsplash

Invånarens väg in till trygg och säker hjälp

Med hjälp av en användarvänlig app blir det lätt att hitta mer information, ställa frågor, boka möte med rätt person och kommunicera säkert via video eller textmeddelanden när det behövs. Individen får notiser i appen vid olika typer av händelser; svar på meddelanden, kallelser till möten eller formulär som ska fyllas i. Detta minskar också risken för uteblivna besök.
Visiba_pattern_1-adjusted202208

Vill du träffa oss (fysiskt eller digitalt) och se hur plattformen fungerar?