En tillgänglig socialtjänst

Många kommuner vill erbjuda en öppen och inbjudande socialtjänst. Genom vår digitala plattform skapar ni en enkel väg in för invånarna och förutsättningar att arbeta på nya sätt för medarbetarna.

ima103876-min

Första linjens socialtjänst

En av de viktigaste frågorna för socialtjänsten handlar om hur kommunen kan komma in tidigare. Vi hjälper er att möta invånarna där de är, i dubbel mening. 

I Visiba Care kan ni:

  • erbjuda enkla kontaktvägar och möten på distans.
  • låta invånarna göra mer själva, när det fungerar för dem.

Eftersom de flesta insatser hos socialtjänsten bygger på att personer själva söker stöd, är det förstås viktigt att erbjuda en tjänst de vill använda – där det är enkelt att hitta rätt och komma vidare.  Läs mer om den digitala dörren in till era verksamheter här.

Flexibilitet och samarbete

För socialtjänstens medarbetare innebär Visiba Care ett flexibelt arbetsverktyg där de bland annat bokar och genomför videomöten och svarar på meddelanden. Genom flerpartssamtal finns möjlighet att samverka kring individen, inom och utanför den egna organisationen. Det här är fler exempel på vad medarbetarna kan göra i plattformen:
 
  • Ta emot och skicka meddelanden, både till klienter och internt mellan kollegor
  • Vid behov lämna över ärenden till kollegor
  • Lägga upp tider för digitala och fysiska besök
  • Bjuda in en eller flera deltagare till säkra videomöten
  • Skapa anpassade formulär
soderstads_kommun

Invånarens väg in till trygg och säker hjälp

Med hjälp av en användarvänlig app blir det lätt att hitta mer information, ställa frågor, boka möte med rätt person och kommunicera säkert via video eller textmeddelanden när det behövs. Individen får notiser i appen vid olika typer av händelser; svar på meddelanden, kallelser till möten eller formulär som ska fyllas i. Detta minskar också risken för uteblivna besök.
Visiba_pattern_1-adjusted202208

Vill du träffa oss (fysiskt eller digitalt) och se hur plattformen fungerar?