Kommun

Trygga möten för socialtjänstens medarbetare

Andreas Möllås

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Trygga möten för socialtjänstens medarbetare</span>

Det borde vara en självklarhet att kunna känna sig trygg på sin arbetsplats, i alla lägen. Men det är tyvärr långt ifrån verkligheten för många som jobbar inom socialtjänsten.

En undersökning från fackförbundet Vision visar att nästan hälften av medarbetarna inom socialt arbete utsattes för hot och hat under det senaste året, bland annat i form av trakasserier, våld och personangrepp [1]. Detta leder till rädsla och otrygghet, som påverkar medarbetarnas hälsa och välmående. Utsattheten medför att många anställda inom socialt arbete faktiskt överväger att byta jobb.

Arbetsgivaren ska förebygga

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är trygg och förebygga risker för ohälsa på grund av hot och våld. [2] Ett sätt att skapa en tryggare arbetsmiljö för medarbetarna inom socialtjänsten är att ge dem möjlighet att träffa sina klienter i digitala möten. Videosamtal eller meddelanden kan många gånger ersätta fysiska möten eller fungera som ett komplement.

Ge den som blir utsatt kontroll

Fördelarna att mötas på distans är uppenbara om det finns risk för hot, och målet är att värna medarbetarens säkerhet och trygghet. I en hotfull situation kan medarbetaren helt enkelt välja att avsluta mötet direkt, för att undvika ännu mer obehag. Att ge medarbetaren denna typ av kontroll kan begränsa psykisk skada, som ingen ska behöva utsättas för på jobbet. Det digitala formatet gör det också enkelt att anmäla en incident i samma system (även om videomöten aldrig spelas in) och skicka ärendet vidare till en kollega.

Ökad tillgänglighet för invånaren

I andra fall kan det vara invånaren som söker hjälp hos socialtjänsten som upplever de största fördelarna med att kunna mötas digitalt. Det kan ta emot att ta sig till socialkontoret av olika anledningar; kostnader för resan dit, tid borta från arbetet eller om det finns någon i ens närhet som faktiskt försöker förhindra kontakten med socialtjänsten.

Säker inloggning

Anslutningen till det digitala mötet mellan socialtjänst och invånare sker alltid via säker inloggning i vår plattform, så att ingen annan kan ta del av informationen. Det går att välja bland flera olika identifieringsmetoder, som BankID, Freja eID+ och engångskod via sms.

Är du intresserad av digital socialtjänst? Kontakta mig, Andreas Möllås, så berättar jag mer!
andreas.mollas@visibacare.com

[1] ”Har du familj…?” En rapport om utsatthet för hot, personangrepp och våld i socialt arbete

[2] Hot och våld, Arbetsmiljöverket