En digital vårdplattform för primärvård

Nya arbetssätt och smart teknik ger vård till fler

Med Visiba Care kan ni gå från de långa telefonköerna till automatiserad anamnes och triage, överskådlig ärendehantering och samarbete. Resultatet blir bättre tillgänglighet och delad kunskap och förståelse bland medarbetarna.

ima176322-min

Engagera patienten!

Den mest outnyttjade resursen inom vården är patienten. Genom att låta patienten ta egna initiativ och söka och ge information digitalt, sparar ni inte bara administrativ tid, ni får också en tryggare och mer delaktig patient.

Digital transformation som ger resultat

92 %

av patienterna fullföljer vår automatiserade anamnes

67 %

bättre tillgänglighet

40 %

förbättrad vårdgaranti

Sjuksköterska ler mot doktor

Bra liv nära

Vårdcentralen löser fler ärenden på kortare tid

Det nya sättet att arbeta går ut på att ta in så många ärenden som möjligt via den egna appen och att flera professioner hjälps åt i första linjen.

Spela video

Simon Holmgren

Läkare, Familjeläkarna

Utöver möjligheten att smidigt kunna ansluta till videomöten erbjuder Visiba Care bra verktyg för att anpassa schema och drop-in-mottagning till rådande arbetssätt samt lättillgänglig statistik och feedback från patienterna.

Gudrun Greim

Verksamhetschef, Närhälsan Online

Visiba Care är en partner med lyhördhet för sina kunder, som ställer upp och visar förståelse för verksamheten. Vi kan alltid lita på att vi kan använda plattformen i alla lägen – tryggt och säkert.

Dr. med Hejko Schlesinger

Specialist Allmänmedicin, Bra Liv nära

För mig som läkare fungerar det väldigt bra att använda Visiba Care eftersom gränssnittet är smidigt, intuitivt och logiskt. Det ger mig möjligheten att bättre förbereda varje möte så jag kan jobba snabbt, effektivt och patientsäkert.

Visiba_pattern_1-adjusted202208

Vill du träffa oss (fysiskt eller digitalt) och se hur plattformen fungerar?