En digital vårdplattform för primärvård

Telefonsamtalen väller in och de första läkartiderna är ofta slut innan lunch. Vare sig tiden eller resurserna verkar räcka till. Med en digital vårdplattform kan ni börja gå från de långa telefonköerna mot mer överskådlig ärendehantering och automatiserade flöden.

Sjuksköterska ler mot doktor

Bra liv nära

Vårdcentralen löser fler ärenden på kortare tid

Det nya sättet att att arbeta går ut på att ta in så många ärenden som möjligt via den egna appen och att flera professioner hjälps åt i första linjen.

Spela video
Smartphone i en hand utomhus

Invånarportalen

Den digitala dörren till rätt hjälp, direkt

För att ta del av alla de fördelar en digital kanal kan erbjuda, behöver man förstås erbjuda en riktigt bra digital kanal. Visiba Cares plattform är byggd för användarna och gör det lätt att göra rätt. När era patienter vill komma i kontakt med er digitalt, har ni stora möjligheter att låta dem lämna viktig information innan ni plockar upp ärendet. Med hjälp av meddelanden, formulär eller till och med automatiserad anamnes och triage sparar ni på tid och resurser.

Ikon som visar high five

Samarbeta

Genom lägga en del av doktorns tid i första linjen och fördela ärendet till rätt person direkt, sparar ni på tid och dyrbara resurser.

Ikon som visar ett dokument

Få mer kontroll

Tänk att veta vilka det är som står på kö och vilka problem de har, för att kunna prioritera och fördela arbetet under dagen!

Ikon som visar en klocka

Lägg tid på rätt saker

Automatiskt inhämtad anamnes ger förutsättningar för automatisk triage och mer fokuserade patientmöten.

Simon Holmgren

Läkare, Familjeläkarna

Utöver möjligheten att smidigt kunna ansluta till videomöten erbjuder Visiba Care bra verktyg för att anpassa schema och drop-in-mottagning till rådande arbetssätt samt lättillgänglig statistik och feedback från patienterna.

Gudrun Greim

Verksamhetschef, Närhälsan Online

Visiba Care är en partner med lyhördhet för sina kunder, som ställer upp och visar förståelse för verksamheten. Vi kan alltid lita på att vi kan använda plattformen i alla lägen – tryggt och säkert.

Dr. med Hejko Schlesinger

Specialist Allmänmedicin, Bra Liv nära

För mig som läkare fungerar det väldigt bra att använda Visiba Care eftersom gränssnittet är smidigt, intuitivt och logiskt. Det ger mig möjligheten att bättre förbereda varje möte så jag kan jobba snabbt, effektivt och patientsäkert.

Visiba_pattern_1-adjusted202208

Vill du träffa oss (fysiskt eller digitalt) och se hur plattformen fungerar?