En digital vårdplattform för kommunal vård och omsorg

En digital vårdplattform kan hjälpa kommunen i omställningen till en god och nära vård, genom att skapa förutsättningar för nya arbetssätt som leder till ökad kontinuitet och bättre samverkan runt individen.

Äldre man i säng tittar på ipad med en hjälpande hand
masma79397-min

Nära vård i praktiken

De äldre blir allt fler och människor med svårare hälsoproblem vårdas i högre grad i hemmet. Medicinskt färdigbehandlade patienter skrivs snabbt ut från sjukhusen och kommunen tar därefter över ett stort ansvar för uppföljning och rehabilitering.
 
Behoven inom kommunal hälso- och sjukvård beräknas öka kraftigt inom en nära framtid. Utvecklingen ställer höga krav på samverkan inom kommunen, men också mellan kommun, region och andra aktörer. Här kan Visiba Care hjälpa till!

Titta på verksamheten från invånarens perspektiv!

Digitaliseringen har gjort att människor förväntar sig större digital tillgänglighet. Att komma i kontakt på sätt och tider som passar dem, ses som en självklarhet idag. Men verkligheten säger något annat. Det vill vi hjälpa er att förändra genom att:
 
  • låta den som vill och kan göra mer själv
  • inkludera brukaren och anhöriga
  • erbjuda enkla sätt att ta kontakt och ha dialog.
 
Sköterska har videosamtal med många deltagare

Ökad intern effektivitet och bättre samverkan

Visiba Care öppnar upp för nya möjligheter och arbetssätt. Videomöten kan till exempel föra specialistkompetens närmare hemsjukvården, komplettera hemmonitorering och underlätta samordnad individuell planering (SIP).

Ni kan också med hjälp av plattformen:

  • erbjuda digitala bedömningssamtal
  • dela information på ett enkelt och säkert sätt
  • öka samverkan mellan kommun och region.
soderstads_kommun

Säkerhet och integritet

Säkerhet har högsta prioritet när vi utvecklar Visiba Care. Hur hög säkerhetsnivå ni vill ha konfigureras utifrån er verksamhets behov. Det finns en bred uppsättning av möjliga autentiseringslösningar, till exempel:
 
  • BankID
  • Engångskod via SMS
  • Freja eID+
Plattformen garanterar att data som skickas mellan servrar och klienter förblir privat och krypterat och all patientdata hanteras i enlighet med GDPR och patientdatalagen (PDL).
Andreas-Mollas

På väg mot framtidens vård och omsorg?

Träffa Andreas Möllås, ansvarig för kommunlösningar, fysiskt eller digitalt så kan han visa hur vår plattform fungerar, samt berätta hur vi på Visiba Care kan hjälpa just dig och din kommun.

andreas.mollas@visibacare.com