Säkra digitala möten för kommunal vård och omsorg

Digitala möten kan hjälpa kommunen i omställningen till en god och nära vård, genom att skapa förutsättningar för ökad kontinuitet och bättre samverkan runt individen.

Äldre man i säng tittar på ipad med en hjälpande hand
masma79397-min

Hjälp fler, tillsammans

I omställningen till nära vård spelar den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården en central roll. De äldre blir allt fler och människor med svårare hälsoproblem vårdas i högre grad i hemmet. Medicinskt färdigbehandlade patienter skrivs snabbt ut från sjukhusen och kommunen tar därefter över ett stort ansvar för uppföljning och rehabilitering.
 
Behoven inom kommunal hälso- och sjukvård beräknas öka kraftigt inom en nära framtid. Utvecklingen ställer höga krav på samverkan inom kommunen, men också mellan kommun, region och andra aktörer. Här kan Visiba Care hjälpa till!

En flexibel och skalbar plattform

Visiba Cares digitala vårdplattform består av ett intuitivt webbgränssnitt för personalen, där varje verksamhet kan anpassa sina funktioner och arbetssätt. Att erbjuda säkra videomöten ser vi som en självklar del i ett digitalt utbud inom vård och omsorg, men tack vare fler funktioner kan ni även använda lösningen till planering och administration, informationsinsamling och samarbete. Plattformen erbjuder t.ex möjligheter för er att:
 
  • kommunicera med invånaren via meddelanden eller video.
  • samla in information med hjälp av frågeformulär.
  • erbjuda invånaren en möjlighet att boka tid med er.
  • bjuda in en kollega eller andra aktörer till digitala möten.
  • erbjuda läkarbesök genom drop-in.

För era invånare innebär plattformen en användarvänlig app eller en webbportal – anpassad efter er grafiska profil och tillgänglighetsdirektiven.

 
Sköterska har videosamtal med många deltagare

Säkra videomöten med flera deltagare

Digitala möten öppnar upp för nya möjligheter och arbetssätt. Det kan till exempel föra specialistkompetens närmare hemsjukvården, komplettera hemmonitorering och underlätta samordnad individuell planering (SIP). Med hjälp av videosamtal kan några i teamet vara med på distans och andra på plats hos brukaren.

soderstads_kommun

Säkerhet och integritet

Säkerhet har högsta prioritet när vi utvecklar Visiba Care. Hur hög säkerhetsnivå ni vill ha konfigureras utifrån er verksamhets behov. Det finns en bred uppsättning av möjliga autentiseringslösningar, till exempel:
 
  • BankID
  • Engångskod via SMS
  • Freja eID+
Plattformen garanterar att data som skickas mellan servrar och klienter förblir privat och krypterat och all patientdata hanteras i enlighet med GDPR och patientdatalagen (PDL).
Visiba_pattern_1-adjusted202208

Vill du träffa oss (fysiskt eller digitalt) och se hur plattformen fungerar?