matteo-vistocco-u_CvU45FLH8-unsplash_1920

AI triage inom vård och omsorg

Bättre bedömning, prioritering och kommunikation

Vill ni hinna hjälpa fler och samtidigt förbättra samarbetet? Med vår lösning för AI triage kan ni förenkla arbetsprocesserna och förbättra medarbetarnas förutsättningar för att lägga sin tid på rätt saker. Lär dig mer om vilken nytta kommuner kan ha av Visiba Triage!

1-doctors

Utmaningar inom hemsjukvården

Det finns stora utmaningar inom hemsjukvården, vilket inte minst IVOs rapport "Tillsyn som bidrar till omställningen till en god och nära vård" visade.
  • Läkarbrist

    I 78 % av kommunerna är tillgången till läkare ofta eller ibland otillräcklig.

  • Kompetensbrist

    I 94 % av kommunerna saknas tillräcklig kompetens inom vård och omsorg bland vård- och omsorgspersonalen.

  • Svårt att bedöma

    I 45 % av alla kommuner saknar sjuksköterskor, ofta eller ibland, förutsättningar att bedöma patientens hälsotillstånd.

f9556666rf---original-(924057)

AI kan göra en del av jobbet

Sveriges kommuner behöver titta på hur man kan jobba annorlunda och avlasta personalen där det går. Med Visiba Triage kan ni väsentligt förbättra underlaget för bedömning och göra det lättare att prioritera inom vård och omsorg. Vår AI är utvecklad för vård, och har en medicinsk kärna av kliniskt validerad kunskap, vilket gör den mycket träffsäker i sina beslut och rekommendationer.
ima223521

AI-assistent för triage

Enklare bedömning av vårdbehovet på distans

Låt Visiba Triage hjälpa era medarbetare inom hemsjukvården att hämta in information om patienten, symtom och sjukdomshistorik och lämna över ärendet på ett strukturerat och tillförlitligt sätt. Oavsett utbildning och erfarenhet guidar vår AI medarbetarna att besvara rätt frågor tillsammans med patienten. Resultatet blir en komplett och lättläst patientsammanfattning som legitimerad vårdpersonal kan ta ställning till.

Så här går det till

När en medarbetare upplever ett försämrat tillstånd eller nya besvär hos patienten loggar de in i systemet via webb eller app för att svara på frågor tillsammans med patienten. Sjuksköterskan får upp ärendet på sin dator, inklusive en sammanfattning på svaren samt förslag på differentialdiagnoser och prioriteringsnivå.
RR SE hemsjukvård
ima221577-min

Ökad intern effektivitet och bättre samverkan

Vid behov kan den ansvariga sjuksköterskan ställa följdfrågor via meddelanden eller möta patienten digitalt. Hen kan också ta hjälp av kollegor genom att dela patientens information och diskutera nästa steg. Patientsammanfattningen underlättar överföring av korrekt och konsekvent information till andra personer, mottagningar och vårdgivare.

På väg mot framtidens vård och omsorg?

Säg hej, så hör Andreas Möllås eller Andreas Larsson av sig till dig. Vi är nyfikna på hur vi kan hjälpa just dig och din kommun!
Andreas_Mollas_photographer_Peter_Joensson kopiera 3 webb-1
Andreas-Larsson-sigvardsson_210827_0026_webb

Fyll i dina uppgifter