Barn och pappa sitter framför laptop och ser glada ut

Visiba för kommuner

Kom närmare invånarna med Visibas digitala lösningar

Hitta nya sätt att arbeta, samarbeta och möta invånaren! Vård- och omsorg, individ- och familjeomsorg och elevhälsa är områden inom kommunen som passar att utveckla med Visibas lösningar, eftersom vi har höga krav på säkerhet, integritet och användarvänlighet.

Nya arbetssätt för kommunen

Sveriges kommuner står inför utmaningen att hjälpa fler invånare med bibehållen kvalitet. Det kräver nya arbetssätt, samverkan och att invånarna gör det de kan och vill själva.
 
  • Samverkan inom och utanför den egna organisationen.
  • Ärenden lämnas enkelt över till en kollega, utan att ni förlorar någon information.
  • Säkra möten och konversationer på distans med invånare och kollegor.

Invånarens förväntningar

När det handlar och verksamhetsutveckling och digital transformation tenderar fokus att ligga på det interna perspektivet. Det är lätt att glömma huvuduppdraget; invånarna. Bara 3 av 10 invånare anser att kommuner och regioner lever upp till förväntningar på digital service.* Skillnaden mellan vad de möter hos andra aktörer och vad offentlig sektor erbjuder är stor. Vill du börja förändra detta har du kommit rätt!

*Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering.

 
soderstads_kommun

Tillgänglighet för invånaren

Att söka kontakt med kommunen är inte alltid lätt — det handlar ofta om att be om hjälp. Det kanske gäller en närstående som inte klarar sig själv längre eller en problemsituation i familjen. Tröskeln behöver vara låg och dörren alltid öppen. I kommunens egen app kan ni samla era tjänster och göra det lätt för invånaren att hitta information, ta kontakt och komma vidare.

 

  • Möjligheten att ta kontakt när som helst
  • En bra användarupplevelse i verktyget närmast till hands
  • Säkra möten och konversationer på distans
Glad kvinna vid ett fönster

En plattform, flera mottagningar, oändliga möjligheter

I Visiba Care kan ni som kommun samla era invånartjänster digitalt. Eftersom olika förvaltningar har olika behov, kan ni själva bestämma vilka funktioner och flöden som ska finnas tillgängliga på verksamhetsnivå. Ni kommer att kunna utveckla nya arbetssätt efter hand, koppla på fler tjänster (både egna och externa), länka till viktig information och involvera invånaren mer.

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter om du vill veta mer om hur vi på Visiba kan hjälpa just din kommun. Andreas Möllås, som är ansvarig för våra kommunlösningar, kommer att höra av sig!
Andreas_Mollas_photographer_Peter_Joensson kopiera 3 webb-1

Fyll i din uppgifter