En digital vårdplattform för kommunen

Hitta nya sätt att arbeta, samarbeta och möta invånaren! Vård- och omsorg, individ- och familjeomsorg och elevhälsa är områden inom kommunen som passar att utveckla med Visiba Care, eftersom vi har höga krav på säkerhet, integritet och användarvänlighet.

Barn och pappa sitter framför laptop och ser glada ut

Nya arbetssätt för kommunen

Sveriges kommuner står inför utmaningen att hjälpa fler invånare med bibehållen kvalitet. Det kräver nya arbetssätt, samverkan och att invånarna gör det de kan och vill själva. Med hjälp av flexibla funktioner som ni styr själva kan kommunens medarbetare sätta upp och stänga av flöden på verksamhetsnivå i realtid.
 
  • Samverkan inom och utanför den egna organisationen.
  • Ärenden lämnas enkelt över till en kollega, utan att ni förlorar någon information.
  • Säkra möten och konversationer på distans med invånare och kollegor.
 
soderstads_kommun

Tillgänglighet för invånaren

Att söka kontakt med kommunen är inte alltid lätt — det handlar ofta om att be om hjälp. Det kanske gäller en närstående som inte klarar sig själv längre eller en problemsituation i familjen. Tröskeln behöver vara låg och dörren alltid öppen. I kommunens egen app kan ni samla era tjänster och göra det lätt för invånaren att hitta information, ta kontakt och komma vidare.

 

  • Möjligheten att ta kontakt när som helst
  • En bra användarupplevelse i verktyget närmast till hands
  • Säkra möten och konversationer på distans
brooke-cagle-NoRsyXmHGpI-unsplash_1920x1280 2

En plattform, flera mottagningar, oändliga möjligheter

Med hjälp av Visiba Cares plattform kan ni som kommun samla era invånartjänster digitalt. Eftersom olika förvaltningar har olika behov, kan ni själva bestämma vilka funktioner och flöden som ska finnas tillgängliga på verksamhetsnivå. Ni kommer att kunna utveckla nya arbetssätt efter hand, koppla på fler tjänster (både egna och externa), länka till viktig information, involvera invånaren mer och på så sätt förbättra kontakten genom den digitala kanalen.

Andreas-Mollas

Vill du veta mer?

Hör av dig till Andreas Möllås, ansvarig för kommunlösningar, om du vill veta mer om hur vi på Visiba Care kan hjälpa just dig och din kommun.

andreas.mollas@visibacare.com