Visiba

Christer Rosenberg ny Senior Medical Advisor på Visiba

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Christer Rosenberg ny Senior Medical Advisor på Visiba</span>

Visiba stärker sitt medicinska team ytterligare som ett led i expansionen av sin lösning för autotriage. Christer Rosenberg anslöt den 1 januari 2024 för att stötta på klinisk och strategisk nivå.

Det medicinska teamet på Visiba växer och har representation från både svensk och brittisk sjukvård. Hösten 2023 utökade företaget sin kliniska kompetens i Storbritannien med två nya medicinska specialister, för att stötta i utvecklingen av lösningen för NHS generellt och i leveransen till NHS111 specifikt. Christer Rosenberg kommer att bidra till teamet med kunskap, insikter och perspektiv från det svenska sjukvårdssystemet, med målet att leverera en lösning som ger största möjliga värde till alla Visibas kunder.

– Lösningen generaliserar sig väl till våra nya marknader, men det blir allt viktigare att ta in klinisk kompetens från olika sjukvårdssystem och utbyta erfarenheter mellan länder. Sverige har alltid varit en prioriterad marknad och kommer att fortsätta att vara det. Därför tar vi in Christer som kan bidra med kompetens på en hög strategisk nivå, berättar Fredrik Roxhage, Visibas Chief Commercial Officer.

Erfarenhet av strategier i stora vårdorganisationer

Christer har gedigen erfarenhet inom den svenska hälso- och sjukvårdssektorn. Han arbetar sedan tidigare som rådgivare inom Software as a Medical Device, kliniska utvärderingar och förändringsledning. Christers omvärldsanalyser och förmåga att realisera strategier har varit ovärderliga för flera stora vårdorganisationer genom åren.

En förkämpe för primärvården

I primärvården har Christer gjort betydande insatser som distriktsläkare, vårdcentralschef och utvecklingschef hos Närhälsan, Nordens största primärvårdsorganisation. Han har även varit involverad i utvecklingen av det nya patientregistret för primärvården, PAR, och deltagit i arbetet med personcentrerade sammanhållna vårdförlopp, på uppdrag av SKR. Hans arbete i Region Blekinge, där han bidrog till arbetet med omställningen till Nära vård, är ytterligare ett bevis på hans dedikation till att förbättra svensk hälso- och sjukvård.

En lösning i världsklass

Hos Visiba får Christer, i rollen som Senior Medical Advisor, möjligheten att jobba nära utvecklingen av en lösning som har potential att revolutionera vårdflödet, med hjälp av AI.

"Jag lockades av fokuset på användarvänlighet – både för vårdgivare och patient. Visiba har höga ambitioner i allt de gör och är på det klara med att deras lösning ska vara i världsklass. Jag ser fram emot att använda min erfarenhet från det svenska vårdsystemet för att bidra till utvecklingen av innovativa och säkra digitala vårdlösningar”, säger Christer Rosenberg.