Kommun

Digitalt stöd i Östersund förenklar behandling vid alkoholmissbruk

Susanne von Hebel

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Digitalt stöd i Östersund förenklar behandling vid alkoholmissbruk</span>

Den första september 2023 lanserades appen ”Mitt val - mitt stöd” i Östersunds kommun. Appen möjliggör digital behandling av alkoholmissbruk. Den vårdsökande kan själv bestämma över tidpunkt, längd och upplägg av sin behandlingsplan.

”Mitt val - mitt stöd” är en app som är framtagen av Östersunds invånare i samarbete med Nexus, öppenvårdens enhet för missbruksbehandling. Appen bygger på den digitala vårdplattformen Visiba Care och klienter har själva varit med och utformat lösningen utifrån sina önskemål på tjänstedesign.

Kommuner som Östersund är våra drömkunder! De vill framåt, de vågar och de vill förändra! Och för att en förändring ska vara möjlig måste den börja hos människor och verksamheter. Vår teknik är sedan en möjliggörare för att åstadkomma det nya arbetssättet,
säger Andreas Möllås, ansvarig för kommunlösningar på Visiba.

Individen i centrum

Den app som arbetats fram inom öppenvården i Östersunds kommun möjliggör för den vårdsökande att välja när, hur och var den digitala missbruksbehandlingen ska genomföras. Tack vare den individuella anpassningen kräver behandlingen ingen ledighet från arbetet. Dessutom är det upp till varje vårdsökande att bestämma hur ofta, under hur lång tid och vid hur många tillfällen behandlingen ska pågå. Flexibelt, användarvänligt och tillgängligt.

Drop-in kan sänka tröskeln ytterligare

För de personer som inte känner sig riktigt redo för en behandlingsplan erbjuds en än mer flexibel lösning: att boka drop-in tid där det går att ställa frågor anonymt. Om drop-in-tiden sedan leder vidare till behandling får den vårdsökande hjälp av behandlare att lägga upp en individuellt anpassad behandlingsplan.

Skalbar lösning

Med Visibas digitala vårdplattform Visiba Care har nu Östersunds kommun möjlighet att utveckla digital behandling i fler delar av öppenvårdsverksamheten, för att fler invånare ska få tillgång till vård på sina villkor.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Östersunds kommuns arbete med ”Mitt val - mitt stöd” eller den digitala vårdplattformen Visiba Care?

Kontakta:
Caroline Larsson, socialsekreterare och utvecklingsledare på Östersunds kommun caroline.e.larsson@ostersund.se
eller
Andreas Möllås, ansvarig för kommunlösningar på Visiba
andreas.mollas@visibacare.com