Kommun

En tillgänglig kommun, varför inte?

Andreas Möllås

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >En tillgänglig kommun, varför inte?</span>

Med hjälp av Visibas plattform blir kommunens tjänster enklare att nå. Att som invånare ha kommunen bara ett klick bort är både smidigt, medborgarvänligt, samhällsvänligt och miljövänligt.

Visibas digitala vårdplattform, Visiba Care, används av mer än hälften av Sveriges regioner. Nu vill vi bjuda in även kommunerna till att öppna upp för invånarna genom vår plattform. Exakt vilka erbjudanden och flöden ni vill inkludera i er digitala tjänst är upp till er. Ni kan börja i liten skala och sedan koppla på fler funktioner efter hand.

Regionappar

Utvecklat och klart

De digitala tjänsterna är enkla för kommunen att införa. Eftersom olika verksamheter har olika förutsättningar och unika behov anpassas varje enskild del med relevanta funktioner och flöden. Hela tiden med hög användarvänlighet och flexibilitet i fokus. Vi på Visiba hjälper till att anpassa tjänsterna till kommunens grafiska profil och krav på tillgänglighetsanpassning.

Tillgänglighet, på riktigt

Med ett införande av digitala tjänster blir kommunen både mer tillgänglig och inbjudande gentemot kommunens invånare. Invånarna möter er på sina egna villkor. Ni finns där närhelst de vill, kan och behöver få kontakt. Och ni finns där på bara några få knapptrycks avstånd. Idag är de allra flesta vana att använda digitala tjänster. Många läser tidningen i mobilen, besöker banken via datorn och läser mejl på plattan. Att börja använda sig av en digital plattform för att nå sin kommun är en självklarhet.

Mockup kommun

Hjälp och guida invånarna

Den person som använder tjänsterna ska möta en enkel tjänst som ger verklig nytta. Att kommunens olika tjänster och erbjudanden finns samlade på ett ställe ger en bra överblick och gör det enkelt att hitta rätt och komma vidare i sin kontakt med kommunen. Genom att slippa lägga tid på informationssökning, transporter och telefonköer kan den digitala lösningen rentav vara den där pusselbiten som får livet att gå ihop.

Exempel på värde för invånaren

  • Vi förväntar oss att kunna välja digitalt först, när det passar och lämpar sig.
  • Träffa socialtjänsten i mobilen; enkelt och tryggt för både individ och medarbetare på kommunen.
  • Inom äldreomsorgen; kontakt, dialog och stöd blir enkel för både individ och närstående.
  • Inom elevhälsan; möt skolsköterska eller kurator på elevhälsan.

Värdet för kommunen

  • En digital plattform frigör tid och resurser. Detta genom att individen själv kan bland annat boka och boka om tid samt fylla i formulär digitalt. Ett annat användningsområde är inom hemsjukvården där kommunen kan använda resurser där de bäst behövs genom att välja digitala möten när det passar.
  • Enklare och snabbare kontaktväg. Den digitala meddelandefunktionen förenklar tillgänglighet åt båda håll.
  • Lätt att samverka med kolleger. Det digitala mötesverktyget möjliggör flerpartssamtal när det behövs.
  • Smidiga överlämningar. Genom att all information finns i det digitala verktyget är det lätt att hjälpas åt och lämna vidare ärenden, till exempel vid sjukdom eller annan frånvaro.

Med införandet av en digital plattform kommer kommunens närmare invånarna. På så sätt sänks inte bara trösklar, utan dörrar öppnas. Vinnare på en sådan lösning blir inte bara individen och medarbetaren, utan hela samhället.