Möt invånarna där de är

Digital första kontakt med äldreomsorgen

Gör processen att söka äldreboende enkel och trygg genom guidande information, öppna kommunikationskanaler och digitala möten.

virtual clinic visiba care

När en person, eller personens närstående, inser att det är svårt att klara sig själv i hemmet är det en utmanande situation i sig. Det blir en ny fas i livet, som kan väcka mycket känslor och frågor. Då är det extra viktigt att det är lätt att ta kontakt och få hjälp snabbt. Särskilt de anhöriga vill ofta ha mycket information och möjligheten att ställa frågor till eller boka ett möte med kommunen.

Handen på hjärtat, är det enkelt att hitta rätt information, få svar på frågor och komma i kontakt med rätt person i er kommun? Med hjälp av Visiba Cares digitala vårdplattform sänks tröskeln rejält och även de som bor långt bort kan vara närvarande i processen.

Nya arbetssätt för kommunen

Sveriges kommuner står inför utmaningen att hjälpa fler invånare med bibehållen kvalitet – utan att öka kostnaderna. För att lyckas krävs nya arbetssätt och en bättre samverkan. Det är också viktigt att se invånarna som en tillgång som kan avlasta systemet, genom att själva hantera vissa delar i processen. Med Visiba Care kan ni komma igång snabbt och utveckla nya sätt att möta invånarna på. Det kan handla om:

  • Samverkan med andra aktörer – t.ex. vid SIP och digitala ronder.
  • Säkra videomöten och meddelandekonversationer på distans med invånare och kollegor.
  • Smidigare informationsutbyte med hjälp av t.ex. formulär och länkat innehåll.

Säkerhet och integritet

Säkerhet har högsta prioritet när vi utvecklar vår plattform. Det finns en bred uppsättning av möjliga autentiserings¬lösningar i Visiba Care, till exempel: BankID, engångskod via SMS och Freja eID+. Vi garanterar att data som skickas mellan servrar och klienter förblir privat och krypterat och att all patientdata hanteras i enlighet med GDPR och patientdatalagen (PDL).