<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Spesialisthjelp tidlig korter ned ventetiden</span>

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthjelp tidlig korter ned ventetiden

Susanne von Hebel

Tenk deg at du som pasient får en vurdering av fire ulike spesialister ved din klinikk, vedtak om operasjon og så få en operasjonstid innen 14 dager. Dette er et reelt tilfelle siden det virtuelle sårsenteret ble introdusert i primærhelsetjenesten i Örebro.

Riktig behandling umiddelbart

I tillegg til at ventetiden på behandling forventes å bli kortere, forventes også restitusjon å skje raskere. Dette fordi spesialister er involvert på et tidlig stadium og i fellesskap stiller en diagnose. Da starter rett behandling umiddelbart, noe som reduserer pasientens lidelse.

Samarbeid mellom primær- og spesialistomsorg

Det virtuelle sårsenteret ble startet i Örebro i september 2022 og betyr at pasienter med liggesår kan få hjelp fra spesialister ved deres vanlige klinikk. I stedet for sitt vanlige besøk der fastlegen ser på såret får pasienten en digital vurdering av inntil fire spesialister: karkirurg, hudlege, infeksjonslege og noen ganger også endokrinlege, avhengig av sårets alvorlighetsgrad. Minst tre spesialister har vært involvert i alle møtene som har vært avholdt så langt.

– En av de største forskjellene sammenlignet med tidligere er at både sykepleiere og leger ved klinikken har kontakt med spesialister og pasienter. Det som tidligere hovedsakelig bestod av tekstutveksling er erstattet med en direkte dialog, sier Göran Thörn som er forretningsutvikler for Digitale omsorgsmiljøer i Region Örebro fylke.

Raskere omsorgsforløp

At flere ulike spesialister deltar i det digitale møtet, setter fart på hele forløpet betraktelig. Tidligere har det vært behov for flere besøk, flere henvisninger, turer og pasientbesøk til inntil fire ulike spesialistklinikker. Det var nødvendig for å få riktig helhetsbilde, diagnose og behandling.

Nye måter å jobbe på

Med det virtuelle sårsenteret har klinikkene tilgang til en booking kalender, hvor de sender en henvisning til sårsenteret i forbindelse med at time bookes. På sårsentret vurderes saken av karkirurg og spesialister bookes inn av helsesekretær. Det digitale møtet gjennomføres så på klinikken ved hjelp av standard mobilkamera, høyttaler og stativ for å sikre god bildekvalitet.

Dette er en ny måte å jobbe på som kan føles litt uvant i starten, spesielt for ansatte som ikke bruker teknologi så ofte.

– I starten kan det ta litt lengre tid å venne seg til det nye. Men vi må bli trygge på å jobbe med teknologi og se det som en ressurs som vi alle drar nytte av. Det handler om å komme over terskelen, sier Göran Thörn.

Forutsetninger for å lykkes

En forutsetning for å innføre et virtuelt sårsenter har vært at både klinikken, spesialister og ledelse har vært med fra starten, at endringen var noe alle gjorde sammen.

Göran trekker frem to faktorer som har vært spesielt viktige for å lykkes.

  • Utholdenhet i arbeidet mot målet: en mer pasientsentrert omsorg.
  • Teknologi som fungerer. Det kreves god bildekvalitet for å kunne gjøre gode vurderinger digitalt.

Tett samarbeid

For klinikkene betyr det virtuelle sårsenteret støtte i form av kompetanse, ny læring og utvidet nettverk. Når ansatte ved klinikkene samarbeider tett med sykehusavdelinger og spesialister rundt besøket, blir det lettere å komme i kontakt når det gjelder andre spørsmål også.

Det virtuelle sårsenteret er et godt eksempel på hvordan primær- og spesialisthelsetjeneste kan samarbeide og oppnå i praksis.