Spesialisthelsetjenesten

Logopedens erfaringer med digitale konsultasjoner

Selma Fallsen

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Logopedens erfaringer med digitale konsultasjoner</span>

Er det mulig å jobbe med logopedtjenester digitalt? Lese- og skrivevansker, språkforståelse og oppførsel er ikke det ultimate å vurdere gjennom en skjerm. På den andre side er dette bare en liten del av logopedens arbeidsoppgaver. Først og fremst er det oppfølging med foreldre som logoped Emilie Grönfors mener, etter erfaring, bør digitaliseres.

Emilie er en av de som ligger i teten når det gjelder videokonsultasjoner på Logopedmottaket for barn og ungdom ved Drottning Silvias barn- og ungdomssykehus. Som for veldig mange andre klinikker kom digitale omstillingen som følge av pandemien. Klinikken implementerte Visiba Care for å tilby videokonsultasjon og digital kommunikasjon for å redusere smittespredning.

Vi følte oss tryggere med færre fysiske besøk. Med vårt digitale tilbud kunne de familiene som var bekymret for smitte velge å gjennomføre avtalen hjemmefra over video. Da vi også måtte begynne med verneutstyr ble det vanskeligere med fysisk besøk da barna ikke kunne se hele ansiktet vårt på grunn av munnbindet. Å kunne tilby digitale tjenester har derfor vært veldig gunstig for oss.

Ett naturligt komplement

Nå har klinikken jobbet med videokonsultasjoner i over ett år og den nye måten å møte barna og deres foreldre på har blitt en naturlig del av arbeidshverdagen.

Vi skal definitivt fortsette videre digitalt. En digital konsultasjon fungerer nesten like bra som fysisk møte, tror jeg. Og når familien først har begynt å teste ut videokonsultasjon og vet hva de skal gjøre, er det ikke lenger behov for fysisk oppmøte på en stund.

Emilie mener at vurderinger av hvordan barn uttrykker seg; uttale, grammatikk og ordforråd, også kan evalueres digitalt. Mens elevundersøkelser og evaluering av interaksjon og kommunikasjon må gjøres på stedet. På den måten får man evaluert for eksempel øyekontakt og mellommenneskelig interaksjon. .

Enklere samarbeid

Samarbeidsmøtene over video med skole og foreldre har vært veldig gode og effektive.

Dersom jeg inviterer inn til et møte med en skole kjører vi flerpartssamtale. Det sparer reisetid for oss logopeder og foreldre – vi er jo alle ganske opptatte i hverdagen.

Tettere kontakt med foreldre

Vårt digitale tilbud har gjort det lettere for mange foreldre i hverdagen. De aller fleste har mulighet til å delta i en 30-minutters digital foreldresamtale fra arbeidsplassen sin eller hjemmefra. Dette sparer mye tid, og det er lettere for begge foreldrene å delta, noe som kan være svært viktig for å sikre kontinuitet og at alle har fått den samme informasjonen.

Redusert manglende oppmøte

Det hender at familier rett og slett glemmer avtalen. I noen tilfeller har jeg vært heldig at de var hjemme og kunne invitere dem til et litt kortere videobesøk, i stedet for et helt fraværende besøk.

Kontakt via skjerm

Emelie sier at det er veldig forskjellig hvordan kontakten med barna fungerer via en skjerm, avhengig av barnets alder og personlighet. De yngre barna kan noen ganger ha vanskelig for å forstå at hun er en ekte person på skjermen, mens de eldre er vant til å ha videosamtaler med slektninger. I noen tilfeller har det digitale møtet gjort det mye lettere å komme i kontakt med eldre barn med talemotoriske vansker, som synes de er for store til å gå til logoped. Da fungerer et kort møte for å trene uttale på video bedre, sier Emelie.

Finne nye muligheter

Logopedmottaket for barn og unge ved Drottning Silvias barne- og ungdomshospital har virkelig gjort det de kan for å få de digitale møtene til å fungere minst like godt som de fysiske. De viser at det er mulig å finne nye måter å oppnå det samme målet på og at det er mange situasjoner i en logopedtjeneste som er godt egnet for digitalisering.