Red Robin

En smartere modell for symptomvurdering

Red Robin er et CE-merket medisinsk teknisk produkt som automatiserer anamnese og triage med hjelp av KI.
RR-phone_SE (3)

FORESLÅTT BRUK

Red Robins ekspertise

Red Robin støtter i klinisk beslutningstaking og pasientbehandling ved å:
  • samle anamnese

  • vurdere hastegrad

  • foreslå differensialdiagnoser

En KI utviklet for helsevesenet

Visiba har utviklet Red Robin med helsevesenet i tankene siden 2018 og har solgt og markedsført produktet i Sverige siden 2020.

Vi tok tidlig et veivalg som tok hensyn til fremtiden ved å bygge vår løsning på et sannsynlighetsbasert nettverk. Det kan håndtere kompleks informasjon og er robust nok til å bygge videre på, forbedre og integrere med andre systemer.

network3d-SV_15sec

Nettverk med medisinsk kunnskap

Red Robins motor består delvis av en statistisk datamodell som danner grunnlaget for medisinske innsikter om forholdene mellom symptomer, tilstander og risikofaktorer, og delvis av en algoritme som bruker modellen til å behandle kunnskap, velge relevante oppfølgingsspørsmål og motta informasjon om sannsynlige diagnoser.

Kjernen er basert på validert kunnskap

Den medisinske kjernen i Red Robin består av innhold som legges til av medisinske eksperter. Innholdet blir gjennomgått og validert av uavhengige medisinske eksperter og validert mot referansekasus av autorisert helsepersonell innen ulike kompetanseområder. Benchmarking gjøres mot referansekilder som RGS webb, 1177, Medibas, Strama, NHS111 med flere, for å sikre at Red Robin opprettholder samme eller høyere kvalitet.

LÆR MER

Ofte stilte spørsmål om Red Robin

Nøyaktig hva inkluderer Red Robin?

Siden Red Robin er et medisinsk-teknisk produkt, med en forhåndsdefinert "intended use", er det viktig å forstå hvor produktet begynner og slutter, spesielt når det ofte fungerer som en integrert del av en større helhet. Det vi har utviklet Red Robin for å være ekstremt god på, er å ta opp anamnese, vurdere hastegrad og foreslå differensialdiagnoser. Alle flyter før og etter dette, for eksempel pasientinngang og identifiseringsløsninger eller henvisningsgrupper og sammendrag til journal, kan ha sin tilhørighet i andre systemer, for eksempel den digitale helsetjenesteplattformen Visiba Care.

 

Hva er det som er KI i Red Robin?

Vi velger å bruke begrepet KI for å tydeliggjøre at det handler om et system som tar unike beslutninger basert på den informasjonen som mates inn, på en måte som i praksis er umulig å gjenskape med håndskrevne regler. Den medisinske kjernen består av et sannsynlighetsbasert nettverk som er bygget fra bunnen av med hjelp av vårt medisinske team, samt algoritmer som kan trekke kliniske konklusjoner basert på dette.

 

Hva er fordelene med modellen?

Den største fordelen med det sannsynlighetsbaserte nettverket er at det er mer dynamisk enn den tradisjonelle trestrukturen. Dette gjør resultatene mer presise, og det gjør det enklere å forbedre resultatene ytterligere over tid. Sammenlignet med "blackbox"-modeller er fordelen med vår modell at den er forklarbar, robust og fri for fordommer.

Hvor forklarbar er modellen?

Sannsynlighetsbaserte nettverk gir full innsikt i beslutningsprosessen, ettersom inndata og utdata kan kontrolleres, samtidig som det er mulig å se hvordan disse dataene ble generert.

Hvordan sikrer dere pasientsikkerheten?

Pasientsikkerhet har høyeste prioritet når vi utvikler produktet vårt. Vi legger stor vekt på at løsningen skal være robust og i stand til å forklare sine beslutninger, samt at den er enkel å konfigurere på en sikker måte. Vi er også nøye med å informere om hvilket ansvar den innkjøpende organisasjonen har for å bruke løsningen på riktig måte, og vi støtter våre kunder i å implementere den på en trygg måte!

Les mer om hvordan vi arbeider med kvalitet og sikkerhet i vår Quality and security white paper.