Digital helsestasjon for ungdom

medium-for_stock-67 (1)_1920

Hva kan vi gjøre for å nå ut til unge som sliter med ulike problemer? Hvordan kan vi lettere få dem til å åpne seg og våge å snakke om seksualitet og følelser? Og hvordan sikrer man at også ungdommer i distriktene får hjelp, til tross for lange avstander til nærmeste fysiske helsestasjon?

En god begynnelse er å møte ungdommene på deres egen arena – den digitale. Unge lever tross alt store deler av livene sine på internett, der de omgås via chat, Skype og sosiale medier. Ved å snakke med en jordmor eller psykolog på en digital helsestasjon slipper de ikke bare å treffe på kjente i venterommet. De kan også kontakte helsetjenesten på sine egne premisser, når og hvor det passer dem. En digital helsestasjon for ungdom øker tilgjengeligheten for ungdommene og senker terskelen for å søke hjelp.

Men hvordan skal man da gå til verks for å kunne arbeide med et digitalt helsestasjon for ungdom? Hvilke pasientprosesser og kommunikasjonskanaler fungerer best? Bør man integrere den digitale helsestasjonen for ungdom i kommunens løsning, eller bør man ha en separat løsning for å henvende seg direkte til ungdommen? Det finnes ingen fasit på disse spørsmålene. Noen foretrekker et digitalt drop in-mottak der unge kan stille seg i kø for å få hjelp. Andre synes det fungerer bedre når ungdommene bestiller time på forhånd. Også ungdommer har ulike preferanser. Noen kjenner seg komfortable med å møtes i en videosamtale, mens andre foretrekker å kommunisere skriftlig. Så hvorfor ikke tilby begge deler? Det er ikke lett å vite hva som er optimalt før man har prøvd. Den beste måten å finne ut hva som fungerer for akkurat deres virksomhet, er å teste, evaluere og endre ved behov.

Vi har hjulpet flere helsestasjoner for ungdom med å komme i gang og har samlet mye kunnskap underveis.

Visiba_pattern_1-adjusted202208

Nysgjerrig?

Ta kontakt, så viser vi deg mer!