De som kan verksamheten får utveckla arbetssätten

Vi tror att innovation och förändring behöver komma från verksamhetens behov – inte från ett digitaliseringsinitiativ. Därför har vi tagit fram en plattform där varje verksamhet inom organisationen själva kan påverka och utveckla hur de arbetar.

Vårpersonal diskuterar

Möjliggör innovation på verksamhetsnivå

Med Visiba Care kan ni samla alla era olika verksamheter i en och samma lösning och dessutom samarbeta mellan mottagningar. Men samma mall passar oftast inte alla. På mottagningsnivå har verksamheten stora möjligheter att skräddarsy sitt arbetssätt i Visiba Care, så att det passar just deras förutsättningar. De som kan verksamheten och känner patienterna kan själva bygga upp anpassade vårdflöden genom att t.ex. välja:
 
  • hur invånarportalen ser ut
  • vilken information de vill ge patienten
  • vilken information de vill ha från patienten
  • vem som tar emot vilken typ av ärenden
  • när och hur de vill erbjuda digitala möten
  • om de vill integrera målgruppspecifika verktyg
Thumbnail_video_Andreas_Lovisa

Vi hjälper er att lyckas!

Våra kunniga Customer Success Managers hjälper er att sätta upp flöden som passar er typ av verksamhet, komma igång och utveckla efter hand.
Spela video