Framtiden

Den digitala vårdplattformen som möjliggörare av verksamhetsnära innovation

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Den digitala vårdplattformen som möjliggörare av verksamhetsnära innovation</span>

Olika verksamheter inom vård och omsorg har olika behov och förutsättningar. Därför är det viktigt att kunna driva innovation på regional och lokal nivå. Med en digital vårdplattform kan nya arbetssätt utvecklas i de egna systemen, utan att man behöver förhålla sig till en stor monolitisk lösning. One size does not fit all.

Vårdverksamheternas framgång när det gäller digital transformation bygger ofta på ett ledarskap och en kultur som tillåter organisationerna att testa i flera små steg, snarare än att invänta och försöka anpassa sig till stora och trögrörliga projekt. Detta kräver i sin tur tillgång till digitala lösningar som tillåter verksamheter att snabbt gå från tanke till handling och omsätta idéer i konkreta lösningar.

Gräva där man står

Våra erfarenheter från Covid-19-pandemin har visat hur snabbt digitala initiativ kunde implementeras ute i verksamheterna när det gällde. Det finns flera saker att lära av detta. Inte minst att ett öppet och konfigurerbart system tillåter verksamheterna att ändra eller utveckla sina arbetssätt i ett redan implementerat verktyg. Innovationen kan ske nära de som jobbar dagligen i plattformen och nära de som pratar med patienterna.

Transformation betyder förändring

En flexibel lösning låser inte fast organisationen i förbestämda arbetssätt eller rutiner. Att det inte finns en tvingande mall kan vara en utmaning i sig. Men det utgör också själva kärnan i digital transformation – det är en process som förutsätter förmågan till kontinuerlig innovation och utveckling.

Integrera … eller konfigurera?

Öppna API:er och integrationsmöjligheter bör vara en självklarhet för de system som ska samverka i vården. Men det är inte alltid så. Även om er digitala vårdplattform har tekniken på plats, kanske ni vill koppla på en lösning som inte erbjuder samma möjligheter. Då kan det räcka med en konfiguration, vilket innebär att implementeringstiden kortas från månader till timmar, utan att kompromissa med användarupplevelse eller säkerhet.

Särskilda flöden för olika patientgrupper

Vårdverksamheterna kan på detta sätt enkelt lägga till särskilda flöden för patientgrupper med specifika eller kroniska behov. Det är också dessa patientgrupper som vinner mest på att deras regelbundna kontakt med vården sker digitalt där den kan ske digitalt. Genom verktyg för att kontinuerligt dela hälsodata med sin vårdcentral behöver färre patienter med kroniska sjukdomar söka vård akut. De får större kontroll över den egna sjukdomen – en vinst både för den enskilda patienten och vården i stort. Patientnära innovation leder till större patientnytta.