Fremtiden

Den digitale helseplattformen som en muliggjører for virksomhetsrelatert innovasjon

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Den digitale helseplattformen som en muliggjører for virksomhetsrelatert innovasjon</span>


De ulike virksomhetene innen helse- og omsorgstjenesten har ulike behov og forutsetninger. Derfor er det viktig å kunne drive innovasjon på både regionalt og lokalt nivå. Med en digital helseplattform kan nye arbeidsmåter utvikles i egne systemer, uten å måtte forholde seg til en stor løsning som skal dekke alt, "one size does not fit all".

For å lykkes med den digitale transformasjonen må det finnes et lederskap og en kultur som lar virksomhetene endre seg stegvis i mindre delprosjekter. All erfaring viser at store og omfattende prosjekter tar lang tid samtidig som gevinstene ofte ikke blir som antatt. Virksomhetene har i økende grad behov for tilgang til digitale løsninger som gjør at virksomheter raskt kan gå fra tanke til handling, og omsette ideer til konkrete løsninger.

Grav der du står

Våre erfaringer fra Covid-19-pandemien har vist hvor raskt digitale initiativer kunne iverksettes i virksomheten når det virkelig var nødvendig. Det er flere ting å lære av dette. Ikke minst at et åpent og konfigurerbart system lar virksomheter endre eller utvikle sine arbeidsmetoder i et verktøy som allerede er tatt i bruk. Innovasjonen kan skje tett på de som jobber daglig i plattformen og tett på de som snakker med pasientene.

Transformasjon betyr endring

En fleksibel løsning låser ikke organisasjonen fast i forhåndsbestemte arbeidsmetoder eller rutiner. At det ikke er en obligatorisk mal, kan være en utfordring i seg selv. Det utgjør likevel også selve kjernen i digital transformasjon – det er en prosess som krever evne til kontinuerlig innovasjon og utvikling.

Integrere ... eller konfigurere?

Åpne APIer og integrasjonsmuligheter bør være en selvfølge for systemene som skal fungere sammen i helsetjenestene, men det er ikke alltid slik. Selv om din digitale helseplattform har teknologien på plass, kan det være lurt å koble seg til en løsning som ikke gir de samme mulighetene. Da kan én konfigurasjon være nok, noe som gjør at implementeringstiden forkortes fra måneder til timer, uten at det går på bekostning av brukeropplevelse eller sikkerhet.

Ulike prosesser for ulike pasientgrupper

Ved å bruke denne typen av integrasjon kan helsetjenestene enkelt legge inn tilpassede forløp for pasientgrupper med spesifikke eller kroniske behov. Det er også disse pasientgruppene som tjener mest på at den jevnlige kontakten med helsetjenesten foregår digitalt der det er mulig. Gjennom verktøy for kontinuerlig deling av helsedata med sin helsekontakt, trenger færre pasienter med kroniske sykdommer å oppsøke legevakt. De får større kontroll over sin egen sykdom – en gevinst både for den enkelte pasient og for helsevesenet som helhet. Innovasjon nær og i samvirke med pasienten fører til en større verdi for alle involverte.