Teknologi

Skap smidigere brukeropplevelser!

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Skap smidigere brukeropplevelser!</span>

Vi er mange leverandører og helseorganisasjoner som jobber hardt sammen for å skape smidigere brukeropplevelser, slik at helsepersonell og pasienter kan gå en enklere fremtid i møte. Hva kan vi lære av andre som har lyktes?

Se deg rundt – i dag kan du plassere penger, jobbe hjemmefra, ta kurs og handle på nettet, trygt og smidig. Men slik har det ikke alltid vært. Husker du hvor vanskelig det kunne være å komme seg gjennom kassen i en nettbutikk for noen år siden? Nå går nettkjøpet gjennom med ett klikk. Adresseopplysningene dine er forhåndsutfylt, betalingsløsningen har kontoinformasjonen din og FaceID leser ansiktet ditt i stedet for at du må oppgi en kode. Det er bare å si Vipps! Digitale løsninger har raskt blitt stadig smidigere i andre deler av samfunnet. Hvordan er det mulig?

Det er flere systemer, ikke færre

For å skape en jevn brukeropplevelse trengs det ofte smalere løsninger som er spesialisert på å administrere en del av flyten, men som fungerer sammen. Noen ganger er de teknisk integrert, noen ganger er de bare koblet sammen, og som bruker merker du sjelden forskjellen.

Nye aktører driver utviklingen fremover

Raskt bevegelige selskaper som lever av innovasjon setter brukeren i fokus og finner løsninger som forbedrer brukeropplevelsen betydelig, fordi dette er grunnlaget for virksomheten deres. Det er sjelden de store kjernesystemene, der bransjen allerede er dypt forankret, som klarer å foreta en rask omstilling og utnytte nye muligheter. De er opptatt med kjernevirksomheten sin og er flinke til å gjøre akkurat det de har bygget systemet sitt for å gjøre.

SaaS-løsninger har blitt normen

Mange bransjer har sluttet helt å levere IT-systemer gjennom lokale installasjoner, med lavfrekvente oppgraderinger som krever mye innsats. Med SaaS-løsninger trenger ikke virksomhetene å bruke tid, penger og ressurser på utvikling, siden det er leverandøren som har ansvaret og som investerer i en oppdatert løsning.

Integrering trenger ikke lenger være et 9-måneders IT-prosjekt

I dag er åpne API-er en selvfølge i mange bransjer, fordi det kan være helt avgjørende at systemet ditt kan samarbeide med andre systemer hvis noen overhodet skal være interessert i å bruke det. En ordinær teknisk integrasjon blir heller ikke sett på som den eneste løsningen. I stedet finner man nye måter å få verktøy til å jobbe sømløst sammen på, for eksempel gjennom innebygd nett- og dypkobling – løsninger som det bare tar uker, dager eller timer å konfigurere, slik at du slipper å starte et stort IT-prosjekt. Les for eksempel om Visibas no code integrasjon med helseappen.

Er det på tide å gi slipp på drømmen om kun ett system?

I helsevesenet er det journalsystemet som er bransjens kjernesystem, og hadde det ikke vært fantastisk hvis det kunne løse alle behovene i helsevesenet? På papiret høres det enkelt og greit ut. Men diskusjonen blir ofte forenklet. Det er nemlig komplekst, og man må ha kunnskap om hvordan moderne systemer og systemleverandører fungerer for å tørre å peke på et økosystem som krever en kombinasjon av flere løsninger.

Åpne systemer og fleksibilitet er fremtiden

Mange andre bransjer har klart å samle ulike nisjeløsninger på en integrert måte, til fordel for brukerne, og det er rimelig å tro at dette også er fremtiden i helsevesenet. Derfor mener vi at det er viktig å stille følgende tre spørsmål når det er på tide å kjøpe et nytt system:

  • Er det raskt å implementere?
  • Kan det enkelt integreres med andre løsninger?
  • Er det relativt smertefritt å bytte ut?Hvis svaret på noen av disse spørsmålene er nei, kan det være lurt å tenke seg om en gang til og lære av de som har lyktes.