Man sover med öppen mun i säng

Specialistvård

Aleris Sömnapné: Svarstiden har gått från 3 veckor till 2 min

Åsa Söderlund

Kronisk trötthet eller snarkningsproblematik är några av de besvär som ligger till grund för remittering från primärvården till Aleris Sömnapné, en specialistmottagning som utreder och behandlar vuxna patienter som lever med OSAS (obstruktivt sömnapnésyndrom). Mottagningen är en av de verksamheter inom Aleris vårdkoncern som verkligen anammat de digitala arbetssätten fullt ut. Ett skäl till den digitala omställningen är att kunna bemöta det höga trycket på mottagningen – idag har de ca 30 000 patienter under pågående behandling.

När Aleris tog beslut att införa Visiba Care i hela koncernen våren 2021 var Sömnapné en av de mottagningar som tidigt anmälde intresse. Övergången till Visiba blev relativt odramatisk då medarbetarna på Aleris Sömnapné redan hade vana att arbeta i digitala flöden. Redan under de tre första månaderna registrerade mottagningen drygt 3 000 ärenden i plattformen.

Digitalt först – för patientens skull

Verksamheten leds av sektionschefen Nathalie Klintenstedt, som är sjuksköterska i grunden. Hon beskriver Sömnapné som en digital mottagning, där ett digitalt-först-tänk genomsyrar hela verksamheten. Utöver att hon ser digitalisering som en självklar förflyttning in i framtiden, lyfter Nathalie fram patientens behov som en central pådrivande faktor i omställningsarbetet.

Vi måste kunna hjälpa patienten var den än befinner sig. Patienten ska inte behöva ta ledigt en hel dag från arbetet för att komma till oss, utan vi måste finnas till hands när det behövs.

De största vinsterna med att byta till Visiba Care, som Nathalie ser det, är att det blivit enklare för patienterna att hitta rätt och att tillgängligheten har ökat.

Tidigare fick vi mycket kritik över att det var svårt att få tag i oss och många uttryckte missnöje över att det inte gick att hitta vår mottagning. Nu går det enkelt och smidigt via appen.

Populär arbetsuppgift att arbeta med meddelanden

Aleris Sömnapné har inledningsvis fokuserat på att få i gång arbetet med meddelanden i plattformen, för att få in nya ärenden i ett enkelt och överskådligt format. De medarbetare som jobbar med meddelanden i Visiba Care är över lag väldigt nöjda med verktyget och flera i personalen tycker att det är så roligt att de gärna hoppar in och kör extra pass på kvällstid också, berättar Nathalie.

aleris-sömnapne-banner

Administrationsproffs i frontlinjen

Nathalies tidigare erfarenhet från akutsjukvården har också påverkat hur man valt att arbeta med det inkommande flödet. I stället för att ha en sjuksköterska i första linjen har man valt att sätta serviceinriktad personal, som trivs med och kan hantera flera ärenden samtidigt, till att triagera inflödet och boka in patienterna till rätt resurser.

Svarstiden har krympt från 3 veckor till 2 min

Tidigare har patienter fått vänta upp till 3 veckor för att få svar. Genom att mottagningen kan hantera flera inkommande ärenden samtidigt via meddelandefunktionen i Visiba Care ligger svarstiden idag på mellan 2 min och fyra timmar, beroende på när ärendet skickats in. Att den nya digitala kanalen har inneburit vinster, i form av insparad tid och ökad effektivitet, råder det inga tveksamheter om.

Jag har medvetet valt att ta en sak i taget för att personalen ska kunna hänga med och vi ska bli varma i kläderna innan vi går vidare till nästa steg.

Nu är det snart dags för mottagningen att ta nästa steg och börja med videomöten. Tanken är att ersätta både telefonmöten och vissa fysiska besök till sjuksköterskor eller läkare med video. Nathalie ser videobesöken som ett bra komplement till meddelanden, för bedömning av patientens fysiska förutsättningar ­­­­– läkaren vill till exempel kunna se hur ansikten är format och hur halsen och svalget ser ut.

Avslutningsvis frågar vi Nathalie om hennes bästa råd till andra som tvekar inför att komma i gång med eller utveckla digitala vårdmöten. Hennes svar är enkelt och självklart:

Våga. Testa. Det finns ingenting att förlora på att testa. Detta är framtiden.

Vill du veta mer om hur Aleris arbetar med Visiba på verksamhetsnivå? Tveka inte att höra av dig till oss!