Visiba Care

En framtidssäkrad digital vårdplattform

Visiba Care är en innovativ och skalbar digital vårdplattform som ger hälso- och sjukvården möjlighet att erbjuda en tillgänglig, effektiv och patientsäker vård. Plattformen består av ett intuitivt webbgränssnitt för vårdgivaren och en användarvänlig app eller webbportal för patienten där vårdgivaren själv kan anpassa vårderbjudanden per mottagning.

Mobiltelefon med digital mottagning

För breddinförande av digital vård

Visiba Care är byggd för att den stora vårdorganisationen ska kunna implementera digital vård i bred skala. Via en central ingång får patienterna tillgång till vårdorganisationens samtliga digitala mottagningar, med unikt anpassade patientgränssnitt. Red Robin, vårt verktyg för automatiserad anamnes och triage, guidar patienten till rätt plats i den digifysiska vårdkedjan och stöttar vårdpersonal vid medicinska bedömningar i första linjens vård.

Läs mer om Red Robin

Primärvård, specialistsjukvård, psykiatri, kommunal vård och omsorg samt företagshälsovård – med Visiba Care kan olika vårdenheter samlas i en och samma lösning, utan att behöva kompromissa med sina specifika behov. Enskilda digitala mottagningar kan välja att konfigurera de vårdflöden och patienterbjudanden som passar just deras verksamhet. De olika verksamheterna kan endast se och administrera de mottagningar och patienter de själva jobbar med. Läs mer om plattformens funktioner här.

Samverkan Visiba Care för kommuner Erbjud invånarna en enkel väg in till kommunens vård- och omsorgstjänster och skapa förutsättningar för tillgänglighet, nya arbetssätt och samverkan. Läs mer

Vårt erbjudande

Varför Visiba Care

Ni levererar vård, vi sköter resten.

Med Visiba Care behöver ni inte bekymra er om tekniken. Vi sköter design och konfiguration och ser till att ni ständigt är uppdaterade.

Läs mer

Ert varumärke, ert vårderbjudande.

Visiba Care är en white label-lösning, vilket innebär att patienterna möts av ert varumärke och grafiska profil när de använder er tjänst.

Läs mer

Era unika flöden och vårdprocesser.

En modell passar inte alla. Därför har vi tagit fram en plattform där ni kan välja vilka delar som passar just er verksamhet.

Läs mer

Visiba Care – en överblick

Hur vill ni jobba med er digitala vårdmottagning?

Vad är Visiba Care och hur fungerar lösningen? Hur ser patientflödet ut och vilka olika möjligheter finns? Se vår animerade film för att få reda på mer – på mindre än två minuter!

SAAS-LÖSNING

För dagens och morgondagens behov

På Visiba finns ett stort produktteam med produktägare, utvecklare, UX-designers och medicinsk expertis som driver utvecklingen av vår plattform framåt. Var tredje månad släpper vi nya, kvalitetssäkrade funktioner för att kunna följa med i utvecklingen och möta användarnas behov.

Integration och säkerhet

Förberett för integration

Vi vet värdet av hög teknisk interoperabilitet och kompatibilitet. Visiba Care kan integreras med befintliga och framtida vårdinformationssystem och verktyg och stödjer flera metoder för säker inloggning.

Läs mer

Red Robin

Automatiserad anamnes och triage i första linjens vård

Med Red Robin, vårt AI-baserade verktyg för anamnes och triage, kan patienter smidigt guidas till rätt vårdnivå, yrkeskategori och mötesform genom att svara på ett antal frågor i chattformat. När samtliga frågor besvarats får vårdutövaren en sammanfattning som ger ett gott underlag för förberedelser, bedömning och journalföring.

Läs mer

Har vi väckt er nyfikenhet?

Vill ni veta mer om Visiba Care eller få tips på hur ni kan komma igång att digitalisera er verksamhet?

Kontakta oss