Man sover med öppen mun i säng

Spesialisthelsetjenesten

Aleris søvnapné: Responstiden har gått fra 3 uker til 2 min

Åsa Söderlund

Kronisk tretthet eller snorkeproblemer er noen av problemene som ligger til grunn for henvisning fra primærhelsetjenesten til Aleris søvnapné, en spesialistklinikk som undersøker og behandler voksne pasienter som lever med OSAS (obstruktiv søvnapnésyndrom). Klinikken er en av virksomhetene i Aleris konsernet som virkelig har omfavnet de digitale arbeidsmetodene fullt ut. En årsak til det digitale skiftet er muligheten for å kunne respondere på det høye presset på klinikken – i dag har de rundt 30 000 pasienter under pågående behandling.

Da Aleris tok beslutningen om å introdusere Visiba Care i hele konsernet våren 2021, var søvnapné en av klinikkene som tidlig meldte sin interesse. Overgangen til Visiba Care ble relativt udramatisk da de ansatte ved Aleris søvnapné allerede var vant til å jobbe digitalt. Allerede i løpet av de første tre månedene registrerte klinikken mer enn 3000 tilfeller på plattformen.

Digitalt først – for pasientens skyld

Aktivitetene ledes av seksjonsleder Nathalie Klintenstedt, som er utdannet sykepleier. Hun beskriver Søvnapné som en digital resepsjon, der en digitalt-først-tenkning gjennomsyrer hele virksomheten. I tillegg til å se digitalisering som en åpenbar vei inn i fremtiden, trekker Nathalie frem pasientens behov som en sentral pådriver i omstillingsarbeidet.

Vi må kunne hjelpe pasientene uansett hvor de er. Pasienten skal ikke måtte ta en hel dag fri fra jobben for å komme til oss, men vi må være til stede når det trengs.

De største fordelene med å bytte til Visiba Cares helseplattform, slik Nathalie ser det, er at det har blitt lettere for pasienter å finne fram og at tilgjengeligheten har økt.

Tidligere fikk vi mye kritikk for at det var vanskelig å få tak i oss, og mange uttrykte misnøye med at det ikke var mulig å finne mottaket vårt. Nå går det enkelt og smidig via appen.

Meldinger er en populær arbeidsoppgave

Aleris søvnapné har i første omgang fokusert på å få i gang arbeidet med meldinger i plattformen, for å få inn nye saker i et enkelt og oversiktlig format. De ansatte som jobber med meldinger i Visiba Care er generelt veldig fornøyde med verktøyet, og flere av de ansatte synes det er så gøy at de liker å hoppe inn og ta ekstravakter også på kvelden, sier Nathalie.

aleris-sömnapne-banner

Administrasjonspersonell i førstelinjen

Nathalies tidligere erfaring fra akuttbehandling har også påvirket hvordan de har valgt å jobbe med innkommende henvendelser. I stedet for å ha en sykepleier i førstelinjen, har de valgt å sette serviceorientert personale, som trives med og kan håndtere flere saker samtidig, til å sortere henvendelsene og bestille de rette ressursene til pasientene.

Responstiden har gått ned fra 3 uker til 2 min

Tidligere har pasienter måttet vente opptil 3 uker for å få svar. Siden klinikken kan håndtere flere innkommende saker samtidig via meldingsfunksjonen i Visiba Care, er responstiden i dag mellom 2 minutter og fire timer, avhengig av når saken er sendt inn. Det er ingen tvil om at den nye digitale kanalen har gitt fordeler i form av spart tid og økt effektivitet.

Jeg har bevisst valgt å ta en ting av gangen, slik at personalet kan holde følge og vi kan bli varme i trøya før vi går videre til neste trinn.

Nå er mottaket snart klart for å ta neste steg og starte med videomøter. Tanken er å erstatte både telefonmøter og noen fysiske konsultasjoner hos sykepleiere eller leger med video. Nathalie ser videobesøkene som et godt supplement til meldinger, for å vurdere pasientens fysiske tilstand – for eksempel ønsker legen å kunne se ansiktsformen og hvordan halsen og svelget ser ut.

Til slutt spør vi Nathalie om hennes beste råd til andre som nøler med å komme i gang med å jobbe digitalt. Svaret hennes er enkelt og åpenbart:

Prøv. Det er ingenting å tape på å prøve. Dette er fremtiden.