Två händer håller en telefon

Specialistvård

Aleris group: Införandet av en gemensam digital vårdplattform

Åsa Söderlund

När efterfrågan på digital vård ökade tog Aleris ett helhetsgrepp och bytte ut flera mindre lösningar mot en gemensam digital vårdplattform, för att ge alla mottagningar samma förutsättningar att erbjuda tillgänglig och jämlik vård.

På Aleris ser man på innovation och utveckling som ett kontinuerligt arbete för att säkerställa ett högkvalitativt och konkurrenskraftigt vårderbjudande. I det arbetet ingår bland annat införandet av olika digitala tjänster, som till exempel rådgivning, stöd och behandling via video och meddelanden.

Stora volymer ställde högre krav

När Covid-19-pandemin kom fick utvecklingen av digitala tjänster naturligtvis ännu högre prioritet och kraven på de tekniska lösningarna ökade. Plötsligt var det stora volymer av patienter som sökte vård digitalt och man insåg att erbjudandet såg väldigt olika ut i olika delar av organisationen och att man arbetade på olika sätt.

En enhetlig lösning

För att säkerställa likvärdiga digitala flöden, harmoniserande verktyg och ett jämlikt patientbemötande i olika verksamheter började Aleris leta efter en gemensam digital vårdplattform som kunde ersätta flera mindre lösningar inom koncernen. Enligt Sofia Palmquist, Aleris Groups koncernchef, var det eftersökta värdet tydligt:

Vi vill skapa en tillgänglig, enkel och nära hälso- och sjukvård för att bättre möta människors behov. För att öka hastigheten i omställningen och bättre och snabbare möta patienternas förväntningar ingår vi nu ett samarbete med en väl fungerande plattform för digital vård och enkel kommunikation.

Valet föll på Visiba Care, den digitala vårdplattform som man ansåg bäst mötte kraven på teknik, drift och leverans.

Aktiviteten ökade snabbt

Efter beslutet om att införa Visiba Care för att täcka behovet av digitala vårdmöten ökade aktiviteten i plattformen snabbt. Aleris gick från cirka 500 användare i april 2021 till över 1 000 användare i oktober samma år. På samma sätt växte de avslutade ärendena per månad med över 100 % från juni till slutet av året.

Framgångsfaktorer

Enligt Carolina Mörk, som arbetar med affärsutveckling på Aleris, har den snabba implementeringen varit ett resultat av mycket gott samarbete mellan affärsutvecklingsteamet hos Aleris och verksamheterna. I kombination med stöd av projektteamet på Visiba.

Att vi har haft bra kommunikation och omgående får återkoppling av projektteamet på Visiba när det uppstått akuta frågor har varit oerhört viktigt för ett lyckat införande. Att verktyget dessutom är enkelt och intuitivt har naturligtvis också varit en starkt bidragande faktor.

Ett dedikerat team

Sophie Haarlem, Senior Sales Executive på Visiba, ger lika fin feedback till Carolina och hennes team​ och berömmer deras dedikation till projektet:

Det fanns ett tydligt ägandeskap, resurser och mandat att driva hela implementationen på Aleris. Att det dessutom fanns en person som var med hela vägen, från första mötet till avtalsskrivning och implementation var väldigt värdefullt. Det sparade mycket tid att det inte behövdes en överlämning till en ny projektledare.

En plattform att växa med

Aleris tog in Visiba Care för att lösa det akuta behovet av en trygg och enhetlig lösning för videomöten. Det har verksamheterna fått, men de har också fått en möjlighet att fortsätta digitalisera sina processer på mottagningsnivå. Till exempel genom att koppla på meddelanden och formulär och länka till andra tjänster från sin digitala mottagning.

Bättre patientservice

Införandet av Visiba Care är en del av Aleris större satsning att öka sin digitala mognadsgrad och redan nu kan man se många positiva effekter. Enligt Carolina är det framför allt på patientsidan som införandet skapar stora fördelar:

Vi är mer tillgängliga idag. Det är enklare för patienter att kommunicera med oss. Som patient har du möjlighet att kontakta oss vid en tidpunkt som passar just dig och du behöver inte anpassa dig till mottagningarnas öppettider.

Lättare att hitta rätt

Sömnapné är en av de mottagningar som verkligen anammat den nya plattformen och verksamhetschefen där håller med om att tillgängligheten har varit en stor vinst med den nya patientappen ”Aleris – vård i mobilen”. I appen navigerar patienten enkelt till Sömnapnés egen digitala mottagning, där verksamheten själva enkelt ändrar konfiguration och knapptexter när det behövs.

Tidigare fick vi mycket kritik över att det var svårt att få tag i oss och många uttryckte missnöje över att det inte gick att hitta vår mottagning. Nu går det enkelt och smidigt via appen.

Vill du veta mer om hur Aleris arbetar med Visiba på verksamhetsnivå, rekommenderar vi dig att läsa hela caset om hur Sömnapné har sänkt svarstiden från 3 veckor till 2 min med hjälp av sin nya digitala kanal.