Två händer håller en telefon

Spesialisthelsetjenesten

Innføringen av en felles digital helseplattform

Åsa Söderlund

Da etterspørselen etter digitale helsetjenester økte, besluttet Aleris Sverige å gjøre en helhetlig tilnærming og erstattet flere mindre løsninger med en felles digital helseplattform for å gi alle sine virksomheter like forutsetninger for å tilby tilgjengelige og likeverdige tjenester.

Aleris i Sverige arbeider kontinuerlig med innovasjon og utvikling for å sikre et konkurransedyktig helsetilbud av høy kvalitet. Det arbeidet omfatter blant annet innføring av ulike digitale tjenester som råd, støtte, samt behandling via video og meldinger.

Store volum stilte høyere krav

Da Covid-19-pandemien kom, fikk utviklingen av digitale tjenester naturligvis høyere prioritet, og kravene til de tekniske løsningene økte. Plutselig var det svært mange pasienter som søkte hjelp digitalt. Aleris innså da at tilbudet så veldig forskjellig ut i ulike deler av organisasjonen, samtidig som de fungerte på ulike måter.

En enhetlig løsning

For å sikre likeverdige digitale forløp og lik pasientbehandling med verktøy som virket sammen i ulike virksomheter begynte Aleris å lete etter en felles digital helseplattform som kunne erstatte flere mindre løsninger. Ifølge Sofia Palmquist, administrerende direktør i Aleris Group, var den ønskede verdien tydelig:

Vi ønsker å skape en tilgjengelig, enkel og nær helsetjenese for å bedre møte folks behov. For å øke hastigheten på overgangen og møte pasientenes forventninger bedre og raskere, inngår vi nå et samarbeid med en velfungerende plattform for digitale helsetjenester og enkel kommunikasjon.

Valget falt på Visiba Care, den digitale helseplattformen som ble ansett for å best møte kravene til teknologi, drift og leveranse.

Aktiviteten økte raskt

Etter beslutningen om å innføre Visiba Care sin løsning for å dekke behovet for digitale helsetjenester, økte aktiviteten i plattformen raskt. Aleris gikk fra rundt 500 brukere i april 2021 til over 1000 brukere i oktober samme år. Tilsvarende økte avsluttede saker per måned med over 100 % fra juni til slutten av året.

Suksessfaktor

Ifølge Carolina Mörk, som jobber med forretningsutvikling i Aleris, har den raske innføringen vært et resultat av et meget godt samarbeid mellom forretningsutviklingsteamet i Aleris og virksomheten. I kombinasjon med støtte fra prosjektteamet ved Visiba Care.

Det at vi har hatt god kommunikasjon og at vi har fått umiddelbare tilbakemeldinger fra prosjektteamet på Visiba når det har dukket opp akutte spørsmål har vært ekstremt viktig for en vellykket implementering. At verktøyet i tillegg er enkelt og intuitivt har selvsagt også vært en sterkt medvirkende årsak.

Et dedikert team

Sophie Haarlem, Senior Sales Executive hos Visiba, gir like gode tilbakemeldinger til Carolina og teamet hennes, og berømmer deres dedikasjon til prosjektet:

Det var et tydelig eierskap, ressurser og mandat for å drive hele implementeringen hos Aleris. Det at det også var en kontaktperson som var med meg hele veien, fra første møte til avtaleskriving og gjennomføring, var veldig verdifullt. Det sparte mye tid at det ikke var behov for en overlevering til ny prosjektleder.

En plattform å vokse med

Aleris hentet inn Visiba Care for å løse det akutte behovet for en sikker og enhetlig løsning for videomøter. Det har er nå på plass, men de har også fått mulighet til å fortsette å digitalisere prosessene sine på mottaksnivå. For eksempel ved å koble meldinger, skjemaer og lenker til andre tjenester fra det digitale mottaket.

Bedre pasientservice

Innføringen av Visiba Care sine løsninger er en del av Aleris sin større satsing for å øke det digitale modenhetsnivået. Mange positive effekter kan allerede ses, ifølge Carolina er det først og fremst på pasientsiden at de nye digitale tjenestene skaper store gevinster:

Vi er mer tilgjengelige i dag, og det er lettere for pasienter å kommunisere med oss. Som pasient har du nå mulighet til å kontakte oss på et tidspunkt som passer deg, og du slipper å tilpasse deg resepsjonens åpningstider.

Lettere å finne den rette

Søvnapné er en av klinikkene som virkelig har omfavnet den nye plattformen og driftslederen der er enig i at tilgjengelighet har vært en stor gevinst med den nye pasientappen "Aleris – vård i mobilen". I appen navigerer pasienten enkelt til søvnapné. eget digitale mottak, hvor virksomheten selv enkelt endrer konfigurasjon og knappetekster ved behov.

Tidligere fikk vi mye kritikk om at det var vanskelig å få tak i oss, og mange uttrykte misnøye med at det ikke var mulig å finne mottaket vårt. Nå er det enkelt og greit via appen.

Hvis du vil vite mer om hvordan Aleris jobber med Visiba Care, anbefaler vi deg å lese hele casestudien om hvordan søvnapné har redusert responstiden fra 3 uker til 2 minutter ved hjelp av sin nye digitale kanal.