<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Lysne Helse: Optimaliserer kontakt mellom pasient og behandler</span>

Spesialisthelsetjenesten

Lysne Helse: Optimaliserer kontakt mellom pasient og behandler

Anna-Lena Kärrstrand

Lysne Helse er en av våre kunder som virkelig har optimalisert kontakt mellom pasient og behandler – som følge av integrasjonen med sin leverandør av klinisk tilbakemeldingsverktøy, Norse Feedback.

Visiba Cares API-Embassy gjør det mulig for eksterne systemer å integrere med Visiba Care-plattformen. Først og fremst for å synkronisere avtaler mellom kalendere, overføre pasientinformasjon og la pasientene sømløst forflytte seg mellom Visiba Care-plattformen, eksterne systemer og innhold for en bedre og mer sammenhengende opplevelse.

Lysne Helse og Visiba Care

Lysne Helse er en privat psykologklinikk som har base i Oslo, og som eies og drives av psykologer. Lysne inngikk samarbeid med Visiba Care høsten 2020. Med Visiba Care kan Lysne Helse tilby en plattform for digital dialog med pasientene sine. Pasientene kan gå inn i appen, velge behandler og bestille videokonsultasjon ut ifra ledige timer. Ettersom Norse Feedback er et viktig arbeidsverktøy hos Lysnes behandlere, var det naturlig å se på mulighetene ved å integrere Norse og Visiba Care.

Norse Feedback

Norse Feedback er et datadrevet analyseverktøy for kartlegging av pasienters symptom, problem- og ressursområder, basert på sanntids-data fra pasienter. Prototypen er utviklet basert på betydelig forskning og klinisk praksis innen psykisk helse. Spørsmålene pasienten får avhenger av hva man fortløpende svarer på triggerspørsmålene, som skal avdekke symptom, problem- og ressursområdene til den enkelte. Algoritmen som ligger til grunn baserer seg på forskningsbaserte terskelverdier, som avgjør om noe er klinisk relevant eller ikke. Spørsmålene vil derfor oppleves meningsfulle for den enkelte pasient gjennomgående i et behandlingsforløp samtidig som behandleren enkelt får nyttig og helhetlig informasjon om pasienten og behandlingen, uten at dette må forstyrre den daglige praksisen.

Integrasjonen mellom Visiba Care og Norse Feedback

Visiba Care integrerer med Norse Feedback gjennom vårt Embassy API (Application Programming Interface) som henter ut og tar imot nødvendig informasjon for å støtte ønsket prosess. En automatisering av innhenting av pasientinformasjon og avtaler er eksempel på hva API:en kan løse. Visiba Embassy er basert på den globale standarden FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), et rammeverk som er vanlig i helsetjenesten.

Integrasjonen mellom Visiba Care og Norse gjør det mulig å automatisere utsendingen av Norses kartleggingsskjemaer til Lysne sine pasienter i forbindelse med tidsbooking av møter med Lysnes psykologer.

Vidar Ulset, grunnlegger av Lysne Helse, ser på integrasjonen med Norse som svært nyttig og noe som forenkler for både psykologen og pasienten.

Integrasjonen gjør at vi sparer mye tid ved at vi slipperså mange trykk, det gir en enkelt og oversiktlig flyt for psykologene og pasientene.
– Vidar Ulset, Lysne Helse.

Hege B. Hopland-Nechita er Chief Operations Officer hos Norse Feedback og er på samme måte som Visiba; opptatt av å forenkle hverdagen til brukere på alle måter.

Integrasjonen vil automatisere og forenkle bruken av Norse.  Automatisk innhenting av pasientinformasjon og avtaler, med dertil automatisk utsending av norsekartlegginger, gjer at behandler kan bruke meir tid på å behandle og mindre tid på administrative oppgåver.  Visiba optimaliserer kontakt mellom pasient og behandler, og Norse er skreddersydd for nettopp det, på den måten passer Norse og Visiba saman som hånd i hanske.
Hege B. Hopland-Nechita, Norse Feedback

Slik fungerer integrasjonen i praksis

Når en pasient booker et møte i Lysnes app, blir booking informasjonen og informasjon om pasienten delt med Norse Feedback gjennom API integrasjonen. Norse kan da ut ifra medsendt informasjon sende en SMS med en link til riktig skjema til pasienten. Skjemaet forhånds utfylles før planlagt møte mellom pasient og behandlere.

Utfylling av spørreskjema skjer på pasientens mobil før behandlingstimen – uten at det tar tid fra selve behandlingen. Dermed kan tiden mellom pasient og behandler brukes utnyttes til det fulle, og nettopp det tiden skal brukes til: Å jobbe sammen mot god helse.
– Hege B. Hopland-Nechita

Pasient- og brukermedvirkning i fokus

På samme måte som Norse Feedback er utviklet for å forbedre klinisk praksis, har selskapet fullt fokus på kontinuerlig forbedring og tilpassing av selve tilbakemeldingssystemet, gjennom behandling av statistiske data og tilbakemeldinger fra behandlere og pasienter. Innsikt og tilbakemeldinger fra et brukerperspektiv er avgjørende for å forbedre både eksisterende og fremtidige helsetjenester.

Integrasjonen mellom Visiba og Norse er et godt eksempel på hvordan en enkel løsning mellom 2 ulike systemer kan gi stor verdi - for både helsepersonell og pasienter.