1177 direkt med Visiba

1177 direkt är ett namn som regionerna kan besluta om att använda för invånarnas digitala ingång till första linjens vård. Med Visiba som partner kommer ni inte bara att erbjuda en väg in, ni kommer att erbjuda en hel digifysisk vårdkedja – som avlastar vården på riktigt.

1177direkt hero 2

Vad är fördelarna med att välja Visiba?

Våra lösningar kan utvecklas i takt med omvärlden och nya initiativ. Ni kan enkelt anpassa erbjudandet på verksamhetsnivå, vilket främjar innovation och nyttjandet av de lokala resurserna på bästa sätt.
Visiba_icons_illustrations_network

Patientsäkert

Visiba Triage baseras på ett sannolikhetsbaserat nätverk med medicinsk kärna, vilket gör triageringen mycket tillförlitlig. Besluten går dessutom att spåra.
Visiba_icons_illustrations_bättre_arbetsmiljö

Personcentrerat

Patienten kan känna sig trygg med att alltid vända sig till sin vårdcentral i första hand. Genom autosvar och hänvisningar guidas de rätt – även utanför ordinarie öppettider.

Visiba_icons_illustrations_spara_pengar

Resurseffektivt

Ärenden som inte kräver resurser tar heller inte dessa. Låt professionen med rätt kompetens ta hand om patienten direkt, utan mellanhänder.

En modern primärvård – i alla lägen

1177direkt tabs1-1

1177 direkt - ingången

Under varumärket 1177 och med Visiba som partner kan ni erbjuda en användarvänlig och tillgänglig tjänst som gör det enkelt för invånarna att hitta rätt i vården och få information på ett och samma ställe.
Automatisk hänvisning

Automatisk hänvisning

Patienten ska känna sig trygg med att vända sig till sin vårdcentral i första hand. Det är en förutsättning för nära vård. Då gäller det också att de blir omhändertagna i alla lägen! Ni kan välja att hänvisa patienten baserat på t.ex. besöksorsak, öppettider och brådskegrad.
Patientens vårdcentral

Patientens vårdcentral

Patienten ska alltid i första hand hänvisas till vårdcentralen där hen är listad, för kontinuitet och resurseffektivitet. Det gäller även om vårdcentralen är stängd och ärendet inte bedöms som brådskande. En patient som t.ex. söker hjälp för akne under helgen får svaret att ärendet tagits emot och att vårdcentralen återkopplar när de har öppnat igen.
Central rådgivning

Central rådgivning

Mer brådskande ärenden kan hänvisas till central rådgivning när den ordinarie vårdcentralen är stängd. Rådgivningscentralen kan hjälpa patienten med egenvårdsråd, men kan också sömlöst guida patienten till bokning på patients vårdcentral – till rätt profession och i rätt tid – om de inte bedömer ärendet som akut.

FAQ

Har du frågor?

Vad är 1177 direkt?

Flera regioner använder redan namnet 1177 direkt för invånarnas digitala ingång till första linjens vård och fler funderar på att ansluta. Det är regionerna som beslutar om när namnet ska användas och vilken teknisk lösning eller leverantör som i så fall är aktuell. Visiba Cares digitala vårdplattform är "white label", vilket innebär att den inköpande organisationen väljer namnet, form och färg på patientgränsnittet (appen och/eller webb).

Har ni verkligen all funktionalitet som krävs?

Ja! Vår digitala vårdplattform har ett komplett utbud av tjänster som möjliggör för primärvården att möta kraven på första linjens digitala vård. Vi har mer än bara ett chattbaserat flöde för att söka vård. I vår lösning kan t.ex. en vårdcentral, eller en specialistmottagning, bygga upp och skapa ett unikt erbjudande som riktar sig till deras patienter. Det kan handla om bokningsbara tider via webben, säkra digitala möten via video eller möjlighet att rapportera in värden kopplat till en viss typ av egenmonitorering.

Är det inte enklare att använda Ineras lösning?

Ineras upphandlade lösning för symtombedömning och hänvisning är självklart ett alternativ att ta i beaktande. Men ni är fria att välja vilken leverantör ni vill! För att lyckas med den digitala omställningen som nära vård kräver, behövs en lösning som är anpassad för att möta verksamheternas unika behov. Visibas plattform ger er just dessa möjligheter – en koordinerad regional leverans, med möjlighet att styra erbjudande och utbud i enighet med respektive vårdcentrals behov och förutsättningar. Våra kunder tycker att det är enkelt att jobba med oss och vi har lång erfarenhet av (snabba!) implementeringar. Dessutom finns vårt transformationsteam till hands för att hjälpa er hela vägen.

Eller, vad är skillnaden?

1177 direkt är ett namn som regioner får använda för första linjens digitala vård. 1177 symtombedömning och hänvisning är den tjänst som Inera upphandlat och som kan avropas regionalt. Visiba Care är en digital vårdplattform där patientens gränssnitt kan brandas med 1177 direkt och leda vidare till vårt verktyg för automatiserad anamnes (symtombedömning) och triage (hänvisning) och andra anpassade flöden för hela vårdkedjan.

Kommer invånarna uppleva det annorlunda?

Nej, invånarna kommer inte att se någon skillnad på 1177 direkt med Visiba som leverantör eller 1177 direkt med någon annan leverantör. Men troligtvis uppleva den i användandet. Som invånare är det viktigt att känna igen sig och få bekräftelse på att man hamnat rätt. Där stöttar varumärket 1177! Vår plattform har sedan starten fokuserat på att vara white label och vi följer regionernas grafiska riktlinjer nogsamt i våra leveranser av 1177 direkt.

Vi kör Visiba idag, hur enkelt blir det då?

Det blir väldigt enkelt att komma igång då. Ni har era rutiner och arbetssätt på plats och kan på så sätt snabbt och effektivt starta igång 1177 direkt tillsammans med Visiba. Det är egentligen bara en re-branding och lite konfiguration som krävs.

Kan ni visa på nyttoeffekten av er lösning?

Självklart kan vi det! Baserat på flertalet andra framgångsrika implementationer kan vi även visa nyttoeffekten kopplat till just er region.

Hur skulle 1177 direkt se ut med Visiba?

Om du vill veta mer om vilka möjligheter som finns, hör av dig! Så ser vi till att rätt person kontaktar dig.

Sophie Haarlem
Peter-Tyreholt--Photographer-Anna-Sigvardsson-200528-0277-1200x800px
Johan-Thulin_sigvardsson_221004_0857_webb2-1

Fyll i dina uppgifter