Primærhelsetjenesten

Automatisering – det neste steget i primærhelsetjenestens digitaliseringsreise

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Automatisering – det neste steget i primærhelsetjenestens digitaliseringsreise</span>

Ved å automatisere anamnese og triage frigjøres helsepersonell for verdifull tid og pasienten kan svare på spørsmål i fred og ro, i trygge omgivelser.

De siste årene har vi sett hvordan pasientene selv har overtatt oppgaver som tidligere var utført av sykepleiere eller annet personell. I dag tilbyr de fleste helseaktører muligheten til å kontakte dem via timebestilling på nettet eller mulighet for meldingsutveksling. Behovet for å frigjøre tid for helsepersonell har ført til økt interesse for automatiserte verktøy i den første kontakten med helsetjenestene. Ved å la pasientene beskrive sykdomsbilde via et automatisert verktøy, f.eks. en chatbot, i stedet for en sykepleier, kan helsepersonell spare verdifull tid. Redusert tid brukt på dokumentasjon gir ro og økt fokus på den delen av oppdraget kun kvalifisert helsepersonell kan utføre.

På rett sted, til rett tid

En automatisk registrert medisinsk historie støtter helsepersonellet å vurdere sakens alvorlighetsgrad og videre behandlingsforløp. Den automatiserte informasjonsinnhentingen kan danne grunnlaget for automatisert triagering, som prioriterer og veileder pasienter til riktig behandlingsnivå, helseressurs og kontaktform. For eksempel kan dette være råd om egenpleie, et fysisk oppmøte for blodprøve, en meldingsutveksling med sykepleier eller en videokonsultasjon med en fastlege.

rr-explained-SE-202208-1Beslutningsstøtte og prioritering

Automatiserte verktøy for anamneseopptak og triagering kan frigjøre verdifull tid for helsepersonell. I tillegg til at det reduserer administrative oppgaver og tid på telefonen, blir møtet med pasienten mer effektivt og fokusert. Før konsultasjonen får  behandleren et sammendrag av de spørsmål og svar som pasienten har fyllt ut som basis før samtalen. Men det er også et annet viktig poeng å fremheve – med automatisert triagering får helsepersonellet beslutningsstøtte som hjelper dem med å vurdere alvorlighetsgraden. I stedet for å ta vare på de som er «førstemann til mølla», har de nå større mulighet til å gi hjelp etter behov. Hver enkelt sak kan da henvises til riktig kontaktform – videokonsultasjon, melding eller kanskje fysisk besøk – og helseressurs. Hver pasient og problemstilling kommer til rett behandler med en gang.

Tilrettelegge for pasienten

Automatisert anamnese og triage gir også pasientene en rekke fordeler. De unngår telefontider og køer, da automatiserte løsninger gir mulighet til å kontakte helseaktøren når som helst og tid til å svare på spørsmålene i fred og ro, i trygge omgivelser. Men for at det skal fungere, kreves det også at verktøyet er så bra at pasientene er positive til å bruke det. Den må være brukervennlig, lett å forstå og skal (i det minste på lang sikt) kunne integreres med pasientenes tidligere sykehistorikk. Spørsmålene må være relevante, enkle å forstå og svare på. Hvis dette ikke blir oppfylt, er det alltid en risiko for at pasienten velger en annen vei for å komme i kontakt med helsetjenesten.

Hjelper helsepersonellet

Kan du alltid stole på et automatisert verktøy? Det ville være vanskelig å garantere at et automatisert verktøy har rett i 100% av tilfellene?  Men kan vi stole på at et menneske alltid har rett til enhver tid? Det  kombinasjonen av menneske og maskin – i hvert fall i dag og en god tid fremover som vil avgjøre pasientens alvorlighetsgrad. Et automatisk verktøy gjør det grunnleggende arbeidet og leverer forslag til diagnose, som en kvalifisert personell gjennomgår, tolker og bruker som støtte i arbeidet sitt.

AI i fremtiden

Men hva vil fremtiden by på? Hvem vet? I dag er det faktisk mulig for maskinene å håndtere flere prosesser og sortere informasjon uten involvering av mennesker. Økt bruk av automatisering krever fremtidssikrede verktøy som raskt kan tilpasses nye forhold, som tilegner seg lærdom  og som kan håndtere flere eksterne datakilder.