Lakeview

Erikoissairaanhoito

Iho- ja sukupuolitautien klinikka Uumajassa, Västerbottenin läänissä

Åsa Söderlund

Västerbottenin läänin yli 270 000 asukkaalle hoitokäynti merkitsee usein suuria kustannuksia siihen kuluvan ajan ja pitkien matkojen takia. Sen sijaan niiden, joilla on asiaa Uumajassa sijaitsevalle iho- ja sukupuolitautien klinikalle, ei tarvitse lähteä kotoaan. He voivat keskustella hoitohenkilöstön kanssa digitaalisesti joko videopuhelujen välityksellä tai suojatuilla viesteillä.

Hud- och STD-kliniken bedriver en allmän hudmottagning och en mottagning för sexuellt överförbara infektioner för hela regionen. Vi har intervjuat Virginia Zazo Hernanz, hudläkare och tidigare även verksamhetschef på kliniken, för att höra mer om varför de var så tidiga med att erbjuda digitala kontaktytor samt om hur de jobbar med digitala vårdbesök idag.

Pilottikokeilusta ylöspäin skaalaamiseen

Iho- ja sukupuolitautien klinikka alkoi testata erilaisia etäratkaisuja potilaiden hoitoon jo monta vuotta sitten, Virginia Zazo Hernanz kertoo. Tavoitteena oli ennen kaikkea saada erikoislääkärit suuremman potilasjoukon hyödynnettäviksi ja helpottaa alueen kaikkien asukkaiden mahdollisuutta saada hoitoa suurista maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta. Aluksi kyse ei ollut suorasta potilaskontaktista, vaan terveyskeskusten henkilöstö oli reaaliajassa yhteydessä erikoislääkäreihin perinteisen telelääketieteen ratkaisun välityksellä.

Klinikka on tarjonnut digitaalisia tapaamisia Visiba Caren alustalla noin kolmen vuoden ajan. He havaitsivat jo varhaisessa vaiheessa, että onnistuneiden arviointien tekeminen edellytti korkealaatuisia kuvia. He halusivat löytää ratkaisun, jonka ansiosta potilaan ei tarvitsisi käydä klinikalla tai terveyskeskuksessa, vaan hän voisi lähettää kuvia turvallisesti.

Meille ratkaisun tarjosivat Visiba Caren viestitoiminto ja videotapaamisiin kytketyt ominaisuudet, joissa kuvia, asiakirjoja ja tiedostoja voi jakaa turvallisesti.

Aluksi klinikalla hyödynnettiin digitaalisia hoitokäyntejä pienimuotoisemmin. Akneihosta kärsiville potilaille tarjottiin digitaalisia seurantatapaamisia ensimmäisen fyysisen käynnin jälkeen. Se tuotti hyviä tuloksia ja sitä arvostivat sekä hoitohenkilöstö että potilaat. Koska kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä tuloksiin, klinikalla oli suunnitelmissa laajentaa toimintaa jo ennen koronapandemiaa. COVID-19-viruksen ja lisääntyneen tartuntariskin takia muutos toteutettiin suunniteltua nopeammin. Nykyään samanlaista lähestymistapaa käytetään useiden muiden potilasryhmien hoidossa. Erityisesti seurantakäynnit toteutetaan digitaalisesti, ja Visiba Caresta saatujen aiempien kokemusten ansiosta Virginia Zazo Hernanz ja hänen tiiminsä saattoivat innostaa ja tukea muita, jotta nämä pääsivät hyvin alkuun.

kärsivät potilaat tulevat normaalisti klinikalle perusterveydenhuollon lähetteellä, mutta koronapandemian aikana Virginia Zazo Hernanz on vastaanottanut potilaita suoraan Visiba Caren viestipalvelun kautta keventääkseen terveyskeskusten taakkaa ja lisätäkseen tavoitettavuutta hoidon hakijoille.

.

Virginia-Zazo_Fotograf-Klas-SjöbergVirginia Zazo – Valokuvaaja: Klas Sjöberg

Mahdollisuuksia sekä potilaille että hoitohenkilöstölle

Yksi digitaalisten tapaamisten konkreettinen etu on Virginia Zazo Hernanzin mukaan mahdollisuus jakaa näyttö potilaiden kanssa videotapaamisissa.

Iho-ongelmista kärsiville henkilöille on usein psykologisesti tärkeää nähdä edistymistä hoidossa. Jakamalla näytön ja näyttämällä hoidon aikana otettuja kuvia potilas voi nähdä muutoksen itse. Se, että potilas voi tehdä tämän turvallisessa kotiympäristössään, on erittäin suuri etu.

Virginia Zazo Hernanz ei näe digitaalisissa tapaamisissa suoria haittoja, vaan hänen mukaansa kyse on pikemminkin siitä, että oikeaa kanavaa käytetään hoidon oikeassa vaiheessa. Hänen mukaansa on myös tärkeää, että valokuvien perusteella diagnooseja tekevillä lääkäreillä on riittävästi kokemusta. Varman arvioinnin tekeminen edellyttää, että on nähnyt paljon kuvia.

Suhtaudun yleisellä tasolla erittäin myönteisesti digitaalisiin tapaamisiin. Se lisää tavoitettavuutta, ja saamme mahdollisuuden nähdä potilaan kotiympäristössään, mikä tuo lisäarvoa. Paremman käsityksen saaminen potilaan elinympäristöstä voi olla hoidon kannalta tärkeää. Tällä hetkellä puhutaan paljon hyvästä ja lähellä tapahtuvasta hoidosta, ja tämä jos mikä on lähellä tapahtuvaa hoitoa.

Viestipalvelun avulla tavoittaa enemmän ihmisiä

Kun koronapandemia pyyhkäisi yli Euroopan, Virginia Zazo Hernanz seurasi tarkasti kehitystä ja varsinkin sitä, mitä tapahtui hänen kotimaassaan Espanjassa. Hän näki, miten lääkärit Espanjassa käyttivät viestipalveluja kommunikoidessaan koteihinsa eristäytyneiden potilaiden kanssa, ja mietti, miten hän voisi käyttää Visiba Caren viestipalvelua hoitojen jatkamiseen ja terveyskeskusten työtaakan vähentämiseen.

Chatin etuna on se, että se on asynkroninen eli ei-reaaliaikainen. Voin käyttää sitä, kun minulla on aikaa, ja voin avata ja sulkea viestikanavan tarpeen mukaan. Potilaat voivat kertoa asiansa ympäri vuorokauden, ja he voivat vapaasti kuvailla vaivojaan ja liittää mukaan kuvia. Jos he lähettävät viestin ennen kello 17, he saavat vastauksen 48 tunnin kuluessa. Useimmat tapaukset voidaan käsitellä heti. Joissakin tapauksissa olen varannut videotapaamisen – varsinkin jos tarvitsen enemmän taustatietoa – ja muutamissa tapauksissa olen pyytänyt heitä odottamaan tai tulemaan fyysiselle vastaanotolle.

Lisäksi vaikuttaa siltä, että viestitoiminnon ansiosta klinikkaan ottavat helpommin yhteyttä sellaiset potilaat, jotka eivät ehkä muuten etsisi hoitoa ongelmiinsa.

Eräs henkilö kirjoitti vältelleensä avun hakemista aiemmin, koska hän ei halunnut näyttäytyä. Chatin kautta sain taivuteltua henkilön lähettämään kuvan, jonka avulla pystyin tekemään diagnoosin ja määrittelemään oikean hoidon. Eräällä toisella henkilöllä oli ollut vaivoja useiden kuukausien ajan, mutta hän ei hakeutunut hoitoon luultavasti siksi, että se ei normaalisti ole kovin yksinkertaista. Ensin on mentävä perusterveydenhuoltoon saadakseen lähetteen, ja vasta sen jälkeen voi saada ajan meille.

Vapauttaa aikaa niille, jotka tarvitsevat sitä eniten

Jotkut sanovat, että digitaaliset tapaamiset voivat huonontaa ihmiskontaktia, mutta Virginia Zazo Hernanz on eri mieltä. Päinvastoin hän uskoo, että digitaalisessa tapaamisessa asiaan keskitytään paremmin, koska keskustelussa on vähemmän häiriöitä. Toki on tietysti tilanteita, jolloin potilaiden täytyy tulla fyysiselle vastaanotolle. Siksi on tärkeää pystyä tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja.

Näen digitaaliset tapaamiset mahdollisuutena antaa enemmän aikaa niille, jotka todella tarvitsevat sitä. Se säästää paljon aikaa fyysiseen käyntiin verrattuna: potilaan ei tarvitse matkustaa, käyttää aikaa valmistautumiseen, vaatteiden riisumiseen ja pukemiseen ynnä muihin asioihin. Potilaat ovat valmiina, kun he tapaavat minut digitaalisesti. Säästämällä aikaa niin sanotuissa sivutoiminnoissa voimme käyttää enemmän aikaa niihin potilaisiin, joilla oikeasti on tarve tavata meidät fyysisesti, mikä on todella erinomaista.

Visiba Care on helppokäyttöinen

Virginia Zazo Hernanzin mielestä Visiba Care -alustalla työskentely on helppoa ja kätevää. Myös potilaiden mielestä se toimii hyvin, eikä heillä ole vaikeuksia ymmärtää, miten eri toimintoja käytetään. Ja tämä koskee kaikenikäisiä käyttäjiä.

Joskus olen joutunut näyttämään potilaalle, miten esimerkiksi kuvia ladataan, mutta silloin näytän mallia näytön jakamistoiminnon avulla, ja se toimii erittäin hyvin.

Virginia Zazo Hernanz käyttää viestitoimintoa mielellään myös videotapaamisissa antaakseen esimerkiksi vinkkejä ja neuvoja tai ohjeita tietyn iho-ongelman hoitoon.

Kun tapaan potilaani fyysisesti, minulla on usein tapana piirtää. Digitaalisissa tapaamisissa sen korvaa viestitoiminto.

Virginia Zazo Hernanz pitää arvokkaana asiana myös sitä, että käytettävissä on tilastoja ja seuranta. Hän näkee suuria mahdollisuuksia raportoinnin kehittämisessä tulevaisuudessa, kun käyttöön saadaan vielä enemmän tietoa, jonka avulla palvelua voidaan parantaa. Tämän lisäksi hän näkee etuja entistä saumattomammassa käyttökokemuksessa, jossa eri hoitojärjestelmät on integroitu toisiinsa.

Virginia Zazo Hernanzin kuusi vinkkiä niille, jotka haluavat päästä alkuun:

  • Tutustu tekniikkaan! Kun tunnet työkalun, sen käyttö on paljon helpompaa.
  • Kokeile kollegan kanssa ja käy läpi eri toimintoja.
  • Muista käyttäytyä samalla tavoin kuin yleensä käyttäydyt.
  • Käytä tavallisia lääkärinvaatteitasi.
  • Huolehdi siitä, ettei taustalla ole häiritsevää epäjärjestystä.
  • Kokeile rohkeasti! Se antaa paljon ja käyttö on helppoa, ja lisäksi se vapauttaa enemmän aikaa muihin asioihin.