Utsikt över sjö och granar

Specialistvård

Hud- och STD-kliniken i Umeå, Region Västerbotten

Åsa Söderlund

För Region Västerbottens drygt 270 000 invånare innebär ett vårdbesök ofta stora kostnader i form av tid och långa resvägar. Men de som ska besöka Hud- och STD-kliniken i Umeå slipper lämna hemmet – de kan kommunicera med vårdpersonal digitalt, antingen via video eller säkra meddelanden.

Hud- och STD-kliniken bedriver en allmän hudmottagning och en mottagning för sexuellt överförbara infektioner för hela regionen. Vi har intervjuat Virginia Zazo Hernanz, hudläkare och tidigare även verksamhetschef på kliniken, för att höra mer om varför de var så tidiga med att erbjuda digitala kontaktytor samt om hur de jobbar med digitala vårdbesök idag.

Från pilot till uppskalning

Hud- och STD-kliniken började testa olika distanslösningar för behandling av patienter redan för många år sedan, berättar Virginia. Orsakerna var framför allt att göra specialister tillgängliga för fler patienter och underlätta för regionens samtliga invånare att få vård, trots stora geografiska avstånd. Inledningsvis handlade det om att Hälsocentralernas personal kopplade upp sig i realtid mot specialisterna via en traditionell telemedicin-lösning och alltså inte om en direkt patientkontakt.

Sedan ca 3 år tillbaka erbjuder kliniken digitala besök via Visiba Care. De insåg tidigt behovet av att kunna utgå från bilder av hög kvalitet för att göra bra bedömningar, men ville hitta en lösning som innebar att patienten slapp besöka kliniken eller en hälsocentral, och istället kunde skicka bilder på ett säkert sätt.

Lösningen för oss blev att använda Visiba Cares meddelandefunktion och funktionerna som är kopplade till videobesöken, där bilder, dokument och filer säkert kan delas.

Till en början arbetade kliniken med digitala vårdbesök i mindre skala och erbjöd patienter med aknebesvär digitala uppföljningsmöten efter ett inledande fysiskt besök – något som gav goda utfall och uppskattades av både vårdpersonal och patienter. Eftersom alla parter var nöjda med resultatet fanns planer på att skala upp verksamheten redan innan Coronapandemin, men genom Covid-19 och den ökade smittorisken gick omställningen snabbare än planerat. Idag appliceras liknande arbetssätt i behandlingen av flera andra patientgrupper. Det är framför allt uppföljningsbesök som genomförs digitalt, och tack vare tidigare erfarenheter med Visiba kunde Virginia och hennes team inspirera och stötta andra att komma igång på ett bra sätt.

Under pandemin har dessutom nya rutiner etablerats. Vanligtvis remitteras patienter med allvarligare besvär till kliniken via primärvården, men under Coronapandemin har Virginia tagit emot patienter direkt via meddelandetjänsten i Visiba Care för att avlasta vårdcentralerna och öka tillgängligheten för vårdsökande.

Virginia-Zazo_Fotograf-Klas-SjöbergVirginia Zazo – Fotograf: Klas Sjöberg

Möjligheter för både patienter och vårdpersonal

En konkret fördel som Virginia ser med att mötas digitalt är möjligheten att kunna dela skärm med patienterna i ett videomöte.

För personer med hudproblem är det ofta viktigt rent psykologiskt att kunna se framsteg i behandlingen. Genom att dela skärm och visa bilder tagna under behandlingen kan patienten själv se förändringen. Att patienten kan göra detta från sin trygga hemmiljö är en väldigt stor fördel.

Virginia ser inga direkta nackdelar med digitala möten, utan menar att det handlar snarare om att rätt kanal används för rätt led i behandlingen. Hon menar också att det är viktigt att läkare som ska ställa diagnos baserat på fotografier har viss erfarenhet – man behöver ha gått igenom många bilder för att kunna göra en säker bedömning.

Jag är överlag väldigt positiv till digitala besök. Vi kan öka tillgängligheten och får möjlighet att se patienten i sin hemmiljö, vilket skapar ytterligare värde då man får en bättre förståelse för den kontext patienten lever i vilket kan vara viktigt för behandlingen. Man pratar ju mycket om god och nära vård nu, och detta är nära vård i ett nötskal.

Når fler med meddelandetjänsten

När Coronapandemin drog in över Europa följde Virginia utvecklingen noga, speciellt det som hände i hennes hemland Spanien. Hon såg hur läkare där använde just meddelandetjänster för att kommunicera med patienter som satt isolerade i sina hem och funderade på hur hon skulle kunna använda meddelandetjänsten i Visiba Care för att kunna fortsätta behandlingar och avlasta Hälsocentralerna.

Fördelen med chatten är att den är asynkron. Jag kan bemanna den när jag har tid och kan öppna och stänga meddelandekanalen efter behov. Patienterna kan skicka in sitt ärende dygnet runt, de kan fritt beskriva sina besvär och bifoga bilder. Skickar de meddelandet före kl. 17 får de svar inom 48 timmar. De flesta ärenden kan hanteras direkt. I vissa fall har jag bokat in ett videomöte – framför allt om jag behöver mer bakgrundsinformation – och i ett fåtal fall har jag bett dem avvakta eller komma in till den fysiska mottagningen.

Dessutom tycks meddelandefunktionen göra kliniken mer tillgänglig för patienter som annars kanske inte söker vård för sina besvär.

En person skrev att hen undvikit att söka hjälp tidigare på grund av att hen inte ville visa upp sig. Genom chatten kunde jag övertala personen att skicka in en bild, kunde ställa diagnos och sätta in rätt behandling. En annan person hade haft besvär i flera månader utan att söka vård, troligen på grund av att det inte brukar vara så enkelt. Man behöver gå via primärvården för att få remiss och först därefter kan man få en tid hos oss.

Frigör tid för dem med störst behov

Vissa menar att den mänskliga kontakten kan försämras via digitala möten, men denna uppfattning delas inte av Virginia. Tvärtom menar hon att det digitala mötet bli mer fokuserat, eftersom det blir färre störningar i samtalet. Men givetvis finns det tillfällen där patienter behöver komma till den fysiska mottagningen. Därför är det viktigt att kunna erbjuda olika alternativ.

Jag ser digitala besök som en chans att ge mer tid till dem som verkligen behöver det. Det sparar väldigt mycket tid jämfört med fysiska besök – man slipper resor, ställtid, tid för av- och påklädning och annat. Patienterna är redo när de träffar mig digitalt. Genom att spara in på kringtid kan vi använda mer tid till de patienter som verkligen har behov av att träffa oss fysiskt, vilket är fantastiskt bra.

Enkelt att använda Visiba Care

Virginia upplever att det är enkelt och smidigt att arbeta i plattformen. Även patienterna tycker att det fungerar bra och har inga problem att förstå hur de ska använda de olika funktionerna. Det gäller alla åldrar.

Ibland har jag behövt visa hur patienten ska göra till exempel för att ladda upp bilder, men då använder jag skärmdelningsfunktionen för att visa hur man gör och det fungerar väldigt bra.

Även under videomötet använder Virginia gärna meddelandefunktionen, till exempel för att dela med sig av tips och råd eller informera om hur man sköter om en viss hudåkomma.

När jag möter mina patienter fysiskt brukar jag rita väldigt mycket. I det digitala mötet fyller meddelandefunktionen samma funktion.

Virginia tycker även att det är värdefullt att få tillgång till statistik och uppföljning, och ser stora möjligheter i att utveckla rapporteringen framåt för att få ännu mer data som kan användas för att förbättra tjänsten. Utöver detta ser hon fördelar med en ännu mer sömlös användarupplevelse där olika vårdsystem är integrerade med varandra.

Virginias 6 tips till andra som vill komma igång

  • Lär känna tekniken! När du är trygg i verktyget blir det väldigt mycket enklare.
  • Testa med en kollega, gå igenom olika funktioner.
  • Tänk på att bete dig precis som du brukar göra.
  • Ha på dig dina vanliga läkarkläder.
  • Tänk på bakgrunden så att du inte har en stökig bakgrund som stör.
  • Bara pröva! Det ger så mycket och det är enkelt – och dessutom får du mer tid över till annat.