Sunrise over field

Psykologia Erikoissairaanhoito

PBM: Joillekin potilaille digitaaliset tapaamiset ovat olleet ainoa tapa tavata psykologi

Åsa Söderlund

Internetin välityksellä saatu, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan nojaava hoito on yleistynyt, ja monet tutkimukset osoittavat, että se on hoitomuotona yhtä tehokas kuin kasvokkain tapaaminen. Millaista on tarjota kognitiivista käyttäytymisterapiaa digitaalisesti ja miten se asiakkaiden mielestä toimii? Tapasimme Christer Andemarkin, joka on PBM Executive -psykologivastaanoton laillistettu psykologi. Yritys tarjoaa hoitoa videon välityksellä ja tekee myös itse alan tutkimusta.

Miten päädyitte aloittamaan digitaalisen työskentelyn?

PBM alkoi varhain käyttää digitaalisia työkaluja kuten itsearviointilomakkeita. Niitä on helppoa ja aikaa säästävää käyttää digitaalisesti, ja lisäksi digitaaliset lomakkeet luovat hyvän perustan toimintamme arvioinnille ja tutkimukselle.

Itse päädyin varhaisessa vaiheessa projekteihin, jossa halusimme tutkia digitalisaation mahdollisuuksia parantaaksemme yrityksemme saavutettavuutta potilaillemme ja yritysasiakkaillemme. Se sopi minulle hyvin, sillä olin aikaisemmin tehnyt monta vuotta insinöörin töitä tietotekniikan ja digitalisaation parissa, ja olen aina ollut kiinnostunut digitaalisen teknologian mahdollisuuksista. PBM Online oli lopputulos, ja sen avainsanoja ovat joustavuus ja saatavuus. Meillä on vastaanottoja sekä suuremmilla että pienemmillä paikkakunnilla, mutta monet esimerkiksi sairausvakuutuksen kautta meille ohjatut asiakkaamme voivat olla ihan missä tahansa. Pohdimme, miten voisimme tarjota palveluitamme kaikkialla maassa ilman, että meidän täytyy kouluttaa ja laatutarkastaa valtavaa määrää alihankkijoita, ja tulimme siihen tulokseen, että paras vaihtoehto on, että oma henkilökuntamme voi tavata asiakkaita online etänä. Jo vuonna 2015 aloitimme esitutkimukset videotapaamisiin sopivista ratkaisuista, ja tulimme lopulta siihen tulokseen, että tarvitsemme oman brändätyn sovelluksen. Tutkimme erilaisia ratkaisuja ja totesimme, että Visiba Care tarjosi meille parhaan vaihtoehdon.

 

Tärkein etu on oikeastaan mahdollisuus valita: asiakkaamme voivat valita, tapaavatko meidät paikan päällä vai digitaalisesti.

Millaisia ongelmia pystytte hoitamaan digitaalisella vastaanotollanne?

Sanoisin, että pystymme hoitamaan useimmat toimintaamme liittyvät asiat digitaalisesti, erityisesti lievät ja keskivaikeat ongelmat. Akuutit tapaukset kuten kriisitilanteet tai kohonnut itsemurhariski eivät sovellu yhtä hyvin, sillä silloin riskit ovat suuremmat. Sairastunut voi olla murtunut, ja esimerkiksi teknologian käsittely voi olla vaikeaa.

Itse tapaan videon välityksellä monia, joilla on ongelmia töissä. He tulevat luoksemme yrityssopimusten tai vakuutusyhtiöiden kautta, ja heillä on usein stressiin liittyviä diagnooseja, joihin liittyy muita ongelmia kuten univaikeuksia, masentuneisuutta ja ahdistusta. On tärkeää, että nämä ihmiset saavutetaan ajoissa, jotta ongelmien kehitys hidastuu. Muuten he voivat sairastua uupumukseen. Videotapaamisten avulla pystymme nopeammin kartoittamaan asiakkaiden hoitotarpeen riippumatta siitä, missä asiakkaat ovat.

Hoidon lisäksi teemme töitä koulutuksen ja johtamistaitojen kehittämisen parissa, ja sekin onnistuu hyvin videon välityksellä.

Millaisia hoitomuotoja käytätte?

Hoitomme perustuu kognitiiviselle käyttäytymisterapialle, joka puolestaan sisältää monia alakategorioita kuten hyväksymis- ja omistautumisterapian sekä kognitiivisen terapian. Käytämme hoidossamme eniten keskustelua mutta myös muita metodeja kuten virtuaalitodellisuutta. Parhaillaan on käynnissä esiintymisjännityksen hoitotutkimus, jossa asiakas altistuu virtuaaliselle yleisölle ja harjoittelee erilaisten reaktioiden ja tilanteiden kanssa.

Toimiiko kognitiivinen käyttäytymisterapia internetin välityksellä yhtä hyvin kuin fyysisesti kasvotusten?

Kyllä kaikki viittaa siihen! Olemme tutkineet asiaa pilottikokeella, jossa vertasimme psykologimme kasvokkain tavanneiden tuloksia digitaalisesti tavanneiden tuloksiin. Tulokset olivat suurin piirtein samat, olivat tapaamiset olleet sitten kasvokkain tai videon välityksellä. Käyttämällä stressiä, ahdistusta, unta ja muita elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä mittaavia asteikkoja meillä on hyvä mahdollisuus jatkuvasti mitata ja verrata tuloksia sekä valvoa, että laatu pysyy yhtä korkealla.

Mitkä ovat digitaalisten tapaamisten tärkeimmät hyödyt PBM:llä?

Meidän toiminnallemme tärkeintä on laajuus; ,saavutamme niin paljon enemmän ihmisiä. PBM Onlinella pystymme kattamaan koko maan, tai jopa koko EU:n, sillä monet asiakkaistamme ovat töissä ulkomailla. Pystymme jakamaan työt tasaisemmin, ja edistämme saavutettavuutta. Lisäämme ja luomme myös joustavuutta, mikä vaikuttaa jopa taloudellisen arvon luomiseen.

Henkilökunnalle joustavuus on kaikkein tärkeintä. Nykyään suurin osa työskentelee toimistossa digitaalisen vastaanoton kanssa , mutta ei ole mitään estettä, että työntekijät työskentelevät toisinaan kotoa käsin. Monien mielestä digitaaliset tapaamiset ovat myös ytimekkäämpiä ja tehokkaampia kuin fyysiset.

Mitä hyötyjä asiakkaanne saavat palvelusta?

Avun hakemisen kynnys madaltuu ja yhteyden saa helpommin, mikä vaikuttaa siihen, että yhä useampi saa apua ajoissa. Aikaa säästyy ja on mukavampaa, kun ei tarvitse kulkea vastaanotolle ja ottaa vapaata töistä.

Aiemmin mainitsemaani pilottikokeeseen osallistuneet asiakkaat ajattelivat jopa, että digitaalinen vastaanotto oli heidän ainoa mahdollisuutensa tavata psykologi. Jotkut asuivat kaukana vastaanotosta, ja toiset olivat matkoilla eikä heillä ollut aikaa säännöllisille psykologitapaamisille fyysisellä vastaanotolla.

Monet ovat myös sanoneet, että he kokevat vaikeista asioista puhumisen helpommaksi etänä kuin fyysisesti kasvokkain. Puhuminen omassa kodissa luo turvallisuuden tunnetta. Se on melkein kuin kotikäynti!

Mutta tärkein etu on oikeastaan mahdollisuus valita: asiakkaamme voivat valita, tapaavatko meidät paikan päällä vai digitaalisesti. Kaikilla ei tietenkään ole samat tarpeet ja toiveet.

Millaisia suunnitelmia teillä on pitkällä aikavälillä?

Tiedän, että Visiba Care -alustalla on työn alla monia mielenkiintoisia toimintoja, jotka helpottavat entisestään verkossa työskentelyä. Kokouspuhelut tuovat mukanaan mahdollisuuden esimerkiksi puheluille, joissa asiakas ja työnantaja voivat molemmat liittyä puheluun. Myös pariterapia ja ryhmätyöskentely helpottuvat digitaalisella yhteistyöllä. Hoitohenkilöstön lähettämien viestien kautta voimme jatkossa helposti lähettää digitaalisesti asiakkaille kotitehtäviä. Mutta ennen kaikkea uskon, että digitaalisuudesta tulee entistä luonnollisempaa ja helposti lähestyttävämpää, kun sekä fyysisten että digitaalisten tapaamisten varaaminen integroidaan sovellukseen. Uskon, että pitkällä aikavälillä digitaalisista tapaamisista voi tulla perustyökalu, jota fyysiset tapaamiset täydentävät, eikä päinvastoin kuten nykyään.