Winter sunrise

Nuorisovastaanotto

Västerbottenin läänin nuorisovastaanotto: On ihanaa pystyä työskentelemään joustavasti!

Åsa Söderlund

Västerbotten on Ruotsin toiseksi suurin lääni, joka kattaa kahdeksasosan maan pinta-alasta. Läänissä on nykyään kuusi, eri kaupungeissa sijaitsevaa fyysistä nuorisovastaanottoa. Mutta miten tavoittaa maaseudulla asuvat nuoret? Digitaalinen nuorisovastaanotto tarjoaa aivan uudenlaisia saavutettavuusmahdollisuuksia.

Hieman yli vuosi sitten Västerbottenin lääni otti käyttöön digitaalisen nuorisovastaanottonsa. Mitä tänä aikana on opittu? Millaisia neuvoja heillä on muille, jotka haluavat aloittaa ns. onlinevastaanotot? Ja miltä tuntuu työskennellä melkein 1 000 kilometrin päässä siitä vastaanotosta, johon on sidottu? Varasimme ajan heidän sovelluksensa kautta puhuaksemme näistä kysymyksistä sekä muista asioista psykologi Eva Holmbergin ja kätilö Lilo Lindquistin kanssa.

Miten pääsitte alkuun digitaalisen nuorisovastaanottonne kanssa?

Olimme mukana isommassa digitalisointiprojektissa, jonka silloinen perusterveydenhuollon päällikkö käynnisti toukokuussa 2017. Tavoitteena oli ennen kaikkea tarjota saavutettavaa, tasa-arvoista ja laadukasta hoitoa läänissämme, jossa välimatkat ovat pitkiä.

Sovellusta hyödyntää uumajalainen nuorisovastaanotto, ja se otettiin tosissaan käyttöön lokakuussa 2017. Aluksi tarjosimme ajanvarauksettomia tapaamisia ja kokeilimme eri aukioloajoilla ja ammattirooleilla. Nykyään vastaanottoa miehittää kaksi kätilöä, ravitsemusterapeutti sekä psykologi. Olemme myös korvanneet ajanvarauksettomat tapaamiset niin, että nuorilla on mahdollisuus itse varata aika videovastaanotolle.

Mitä mieltä henkilökunta on nuorten tapaamisesta videon välityksellä?

Monet tarvitsivat ensin totutteluaikaa, mutta kun alkuun oli päästy, kaikki alkoi sujua todella hyvin. Mutta pitää muistaa, että verkkotapaamiselle ei voi asettaa samoja odotuksia kuin fyysiselle tapaamiselle. Se vaatii erilaisia asioita. Yhteyden saaminen toiseen ja kehonkielen lukeminen on hankalampaa. Mutta toisaalta se tarjoaa enemmän kuin tavallinen puhelintapaaminen.

“Olemme aika varmoja, että saavutamme useampia nuoria.”

Mitä nuoret pitävät digitaalisesta vastaanotostanne?

Nuorista se toimii todella hyvin, sillä he ovat tottuneet puhumaan Skypessä. He ovat antaneet videotapaamisille erinomaisia arvosanoja, ja kuulemme usein kommentteja, joissa palvelua ihastellaan sen sujuvuuden ja helppouden takia. Se on todella mukavaa!

Miten teknologia on toiminut?

Alkuun meillä oli teknisiä ongelmia, jotka johtuivat enimmäkseen siitä, että monet työntekijät käyttivät vanhoja tietokoneita ja vanhentuneita teknisiä laitteita. Tietokoneet olivat hitaita ja niitä piti käynnistellä uudelleen. Nyt olemme ostaneet uusia tietokoneita, mutta nekin on tärkeää käynnistää uudelleen säännöllisesti, mieluiten päivittäin. Koko viikon käynnissä oleva kone alkaa helposti hidastella.

Ovatko varatut ajat toimineet paremmin kuin ajanvarauksettomat tapaamiset?

Kyllä. Spontaaneista reaktioista olemme päätelleet, että noin kahdeksan kymmenestä nuoresta suosii ajanvarausta. Myös videopuheluiden määrä on ollut nousussa. Yksi etu on se, että asiakas näkee selkeämmin, kenelle aika on varattu, sillä varauksen yhteydessä näytetään kuva, nimi ja ammattinimike.

Vaikuttaa siltä, että erityisesti psykologin puheille pyrkivät arvostavat ajanvarausta. Heille on ehkä tärkeämpää pystyä hieman valmistautumaan keskusteluun.

Myös henkilökunnalla on paremmat mahdollisuudet valmistautua varattuun tapaamiseen esimerkiksi lukemalla potilaskertomukset. Asiasta saa silloin paremman yleiskuvan.

Saavutatteko uusia kohderyhmiä digitaalisella vastaanotolla?

Ensisijainen tavoitteemme on tavoittaa useampia maaseudulla asuvia nuoria, mutta myös maahanmuuttajia, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, liikuntarajoitteisia ja erityisesti poikia. Mutta meillä ei ole vielä riittävän kattavaa tilastotietoa osataksemme arvioida näitten uusien kohderyhmien saavutettavuutta.

Sen sijaan olemme aika varmoja, että saavutamme ylipäätään useampia nuoria. Värmlandin kollegamme olivat kysyneet heidän digitaalista vastaanottoaan käyttäneiltä nuorilta, mitä nämä tekisivät, jos onlinevaihtoehtoa ei olisi. Suurin osa kätilön tavanneista vastasi, että he olisivat olleet yhteydessä vastaanottoon muilla tavoin, mutta kuraattorin tavanneista 25 % vastasi “en tiedä” ja 35 % vastasi “en mitään”. Sehän tarkoittaa, että 60 % näistä kävijöistä olisi jäänyt ilman apua, jos sitä ei olisi saatavilla digitaalisesti!

Miten olette mainostaneet digitaalista vastaanottoanne?

Olemme painattaneet käyntikortteja, esitteitä ja julisteita, joita olemme vieneet eri paikkoihin, esimerkiksi kouluihin . Meillä on myös Facebook-sivu, mutta olemme huomanneet, että se ei ole oikein hyvä kanava, sillä nuoret viettävät aikaansa enemmän Instagramissa ja Snapchatissä. On myös tärkeää pitää mielessä, että monilla maaseudulla asuvilla nuorilla ei ole tarkkaa käsitystä siitä, mikä nuorisovastaanotto on, ja se on otettava huomioon tietoa levitettäessä.

Markkinointi on todella tärkeää, jos haluaa tavoittaa nuoret, ja on loogista panostaa ensisijaisesti digitaaliseen markkinointiin digitaalisen vastaanoton kohdalla.

Lilo, miten etätyöskentely Göteborgista käsin sujuu?

Työskentelin aiemmin Uumajan fyysisellä vastaanotolla, ja Göteborgiin muutettuani minun oli mahdollista jatkaa työtäni digitaalisesti. Minusta se sujuu todella hyvin. Olenhan jo työskennellyt paikan päällä, joten minulla on käsitys vastaanotosta, henkilökunnasta ja alueesta. Paikallistuntemuksesta on minusta paljon hyötyä. Uskon, että on vaikeampaa ryhtyä töihin ja saada käsitys säännöistä ja käytännöistä, jos tulee mukaan suoraan digitaalisesti.

Työskentelevätkö digitaalista vastaanottoa miehittävät yleensä kotoa käsin?

Kyllä, melkein kaikki tekevät niin silloin tällöin.  On ihanaa pystyä työskentelemään joustavasti. Joissain tapauksissa työntekijät haluavat työskennellä kotoa käsin, ja joskus he haluavat mahdollisuuden tehdä töitä tien päällä. Koska voimme työskennellä myös toiselta paikkakunnalta käsin, olemme tavoitettavissa myös kesäisin. Puheluita voi vastaanottaa vaikka mökillä ollessa tai jossain muualla.

Lopuksi, onko teillä vinkkejä niille, jotka haluavat perustaa oman digitaalisen vastaanoton?

Ehdottomasti! Tässä parhaat vinkkimme:

  • Älä odota vaan ryhdy toimeen! Älä anna ajatusten jumittua riskeihin ja seurauksiin. Digitaalisen ja fyysisen vastaanoton välillä ei oikeastaan ole kovin isoa eroa. Niillä kysytään samoja kysymyksiä ja tehdään samoja rutiinitehtäviä.
  • Varmista, että käyttämänne teknologia on kunnossa! Älä käytä vanhoja laitteita ja hitaita järjestelmiä. Käynnistä tietokoneet säännöllisesti uudelleen ja varmista, että sisäinen wifinne on hyvä.
  • Ota yhteyttä muihin digitaalisiin nuorisovastaanottoihin ja pyydä heiltä vinkkejä. Olemme mukana verkostossa, jossa voimme ideoida muiden digitaalisesti työskentelevien kanssa, ja on hyvä olla foorumi, jolla voimme oppia muiden virheistä ja oivalluksista.
  • Panosta markkinointiin! Huolehdi myös siitä, että markkinoitte itseänne siellä, missä nuoret ovat.