Vintrig soluppgång bland snö och granar

ungdomsmottagning

Region Västerbottens UM: Det är jätteskönt att kunna jobba flexibelt!

Åsa Söderlund

Västerbotten är Sveriges näst största län och upptar en åttondel av landets yta. Här finns idag 6 fysiska ungdomsmottagningar belägna i olika städer i länet. Men hur ska man nå glesbygdens unga? En digital ungdomsmottagning ger helt nya förutsättningar när det gäller tillgänglighet.

Under 2017 lanserade Region Västerbotten sin digitala ungdomsmottagning. Vilka lärdomar har dragits under tiden som gått? Vilka tips vill de ge till andra som vill komma igång med onlinebesök? Och hur funkar det att jobba på distans nästan 100 mil från den mottagning man är knuten till? Vi bokade in ett möte i deras app för att prata om detta och lite till med psykologen Eva Holmberg och barnmorskan Lilo Lindquist.

Hur kom ni igång med er digitala ungdomsmottagning?

Vi var en del i ett större digitaliseringsuppdrag som initierades i maj 2017 av vår dåvarande primärvårdsdirektör. Syftet var framför allt att erbjuda tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet i ett län med långa avstånd.

Appen drivs av ungdomsmottagningen i Umeå och startade skarpt i oktober 2017. Till en början erbjöd vi drop-in-besök och testade oss fram, både när det gällde öppettider och yrkesroller. Idag har vi landat i att låta två barnmorskor, en dietist och en psykolog bemanna enheten. Vi har också ersatt drop-in-verksamheten med att låta ungdomarna boka tid för videobesök.

Vad tycker personalen om att möta ungdomarna via video?

Många behövde lite tid att vänja sig till en början, men när vi väl kom igång har det gått jättebra. Men det är viktigt att komma ihåg att man inte kan ha samma förväntningar på ett onlinemöte som på ett fysiskt möte. Det ger helt andra förutsättningar och det är inte lika lätt att bygga allians och läsa kroppsspråk. Däremot ger det betydligt fler dimensioner än ett telefonmöte.

"Vi är ganska säkra på att vi når ut till fler ungdomar."

Vad tycker ungdomarna om er digitala ungdomsmottagning?

Ungdomarna tycker att det fungerar jättebra, de är obrydda och vana vid att prata via skype. De har gett videobesöken höga betyg och vi får ofta höra kommentarer som ”Åh va smidigt och lätt det gick!”. Det är verkligen roligt!

Hur har tekniken fungerat?

Till en början var det en del teknikstrul, främst på grund av att många i personalen använde gamla datorer och föråldrad teknisk utrustning. Datorer var långsamma och fick startas om. Nu har vi köpt in nya, men det är viktigt att även de startas om regelbundet, helst dagligen. En dator som står på en hel vecka i sträck kan lätt börja lagga.

Har bokade besök fungerat bättre än drop-in?

Ja, utifrån de spontana reaktioner vi fått skulle vi uppskatta att ungefär åtta av tio ungdomar föredrar bokade besök framför drop-in. Vi har även sett att antalet videosamtal har ökat. En fördel är att det blir tydligare vem man får prata med i ett bokat möte, då både bild, namn och titel på vår personal visas vid bokning.

Det verkar framför allt vara de som vill prata med en psykolog som uppskattar tidsbokning. Kanske är det viktigare för dem att ha lite tid att förbereda sig inför samtalet.

Även personalen får bättre möjligheter att förbereda sig vid bokade besök, till exempel genom att läsa igenom journaler. Vi får då överlag bättre koll på ärendet.

Når ni nya målgrupper med er digitala mottagning?

Vårt mål är främst att nå fler ungdomar i glesbygden, men även nyanlända, hbtq-personer, funktionshindrade och inte minst killar. Men vi har egentligen inte tillräckligt stort statistikunderlag på att svara på frågan om nya målgrupper.

Däremot är vi ganska säkra på att vi når ut till fler ungdomar generellt. Våra kollegor i Värmland hade frågat ungdomar som varit i kontakt med deras digitala UM vad de skulle göra om online-alternativet inte fanns. De flesta som hade besökt en barnmorska svarade att de skulle kontaktat ungdomsmottagningen på annat sätt, men bland de som pratat med en kurator svarade 25 % ”vet inte” och 35 % ”ingenting” på frågan. Det innebär ju att 60 % av dessa besökare skulle kunna ha avstått från samtal om de inte erbjudits hjälp digitalt!

Hur har ni marknadsfört er digitala mottagning?

Vi har tryckt upp visitkort, broschyrer och affischer som vi har satt upp på olika ställen, bland annat i skolor. Vi har även en facebooksida, men vi har insett att det inte riktigt är rätt forum för ungdomarna, de hänger mer på instagram och snapchat. Det är också viktigt att inse att många unga på landsbygden inte riktigt vet vad en ungdomsmottagning är, vilket man bör ha i åtanke när man vill sprida information.

Marknadsföring är otroligt viktigt om man vill nå ut till ungdomarna, och det är logiskt att främst satsa på digital marknadsföring när man lanserar en digital mottagning.

Lilo, hur funkar det att jobba på distans ända från Göteborg?

Jag jobbade tidigare på den fysiska mottagningen i Umeå, och när jag flyttade till Göteborg hade jag möjlighet att jobba kvar digitalt. Jag tycker att det går jättebra, jag har ju redan jobbat på plats och har koll på mottagningen, personalen och området. Det är en stor fördel att ha lokalkännedom, jag kan tänka mig att det är svårare att komma in i arbetet och få koll på riktlinjer och rutiner om man hoppar på det digitala direkt.

Brukar de som bemannar den digitala mottagningen jobba hemifrån?

Ja, nästan alla gör det då och då.  Det är jätteskönt att kunna jobba flexibelt. Vid vissa tillfällen vill man jobba hemifrån, och ibland vill man ha möjlighet att jobba även när man är på resande fot. Eftersom vi kan jobba även när vi befinner oss på annan ort kan vi vara tillgängliga även under sommaren, det går ju bra att ta emot samtal från sitt lantställe eller andra platser i världen.

Slutligen, har ni några tips till andra som vill komma igång med en digital mottagning?

Absolut! Här kommer våra bästa tips:

  • Vänta inte utan kör igång! Undvik att fastna i tankar på risker och konsekvenser. Det är faktiskt inte är så stor skillnad mellan ett digitalt och ett fysiskt besök. Det är samma frågor som ställs och samma rutiner som gäller.
  • Se till att använda bra teknik! Sitt inte och jobba på alltför gammal utrustning och tröga system. Starta regelbundet om datorerna och se till att ha bra Wi-fi internt.
  • Kontakta andra ungdomsmottagningar som jobbar med onlinebesök och be dem dela med sig av sina insikter. Vi är med i ett nätverk där vi kan bolla idéer med andra som jobbar digitalt, och det är verkligen bra att ha ett forum där vi kan lära av varandras misstag och erfarenheter.
  • Satsa på marknadsföring! Se också till att marknadsföra er på rätt ställe, där ungdomarna finns.