psykologpartners visiba care

Asiakaskertomus

Psykologpartners: Olemme madaltaneet avun hakemisen kynnystä

Jaa

Johan Edbacken on Psykologpartnersilla työskentelevä laillistettu psykologi, ja hän kertoo, mikä hänestä on parasta digitaalisten hoitokäyntien tarjoamisessa asiakkaille.

“Me digitaalisesti työskentelevät voimme tukea fyysistä vastaanottoamme.”

-Johan Edbacken

Miltä palvelun pyörittäminen tuntuu?

– Se on uutta ja jännittävää, ja samanaikaisesti se tuntuu täysin luonnolliselta osalta työskentelyämme! Luulen sen johtuvan siitä, että emme oikeastaan tee mitään erilailla. Keskustelujen sisältö on sama kuin jos asiakas kävisi fyysisellä vastaanotolla. Ainoa ero on se, että tapaaminen on digitaalinen. Parhaalta tuntuu se, että olemme madaltaneet avun hakemisen kynnystä ja että palvelu säästää asiakkaidemme aikaa.

Miten henkilökunta suhtautuu videotapaamisiin jokapäiväisenä työkaluna?

– Mielestämme se on hyvä täydennys muihin tapoihimme tarjota psykologista hoitoa. Samaan aikaan uskon, että tämä on pienempi muutos meille kuin asiakkaillemme. Tavallisesti juuri asiakkaan täytyy ottaa vapaata töistä, tulla vastaanotolle, istua odotushuoneessa ja sitten mennä kotiin vastaanoton jälkeen. Nyt tapaaminen vaikuttaa mahdollisimman vähän arkeen. Haluamme tarjota hoitoa enemmän asiakkaan ehdoilla, ja siksi koemme videotapaamiset täydelliseksi täydennykseksi työkalupakkiimme.

Millaisia mahdollisuuksia tai haasteita digitaalinen vastaanotto tuottaa organisaatiollenne?

– Olemme tarjonneet psykologista hoitoa internetissä useamman vuoden ajan, mutta suojattujen videopuheluiden ansiosta olemme muuttuneet joustavammiksi ja pystymme mukautumaan paremmin asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin. Organisaationa meille on eduksi se, että voimme vastata ympäri maata tuleviin kyselyihin, joten me verkossa työskentelevät voimme tukea fyysisiä vastaanottojamme.

– Yksi haaste on tasapainottaa nopeat päätökset ja muutoshalukkuus hyvään harkintaan sekä ylläpitää toimintamme korkeaa laatua. Yksi esimerkki on se, että voimme nyt keskustella sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka asuvat Ruotsin rajojen ulkopuolella, mutta ei ole täysin yksioikoista päättää, miten tähän mahdollisuuteen tulisi tarttua. Toinen haaste on integroida digitaaliset tapaamiset kliiniseen arkeemme ja nykyiseen toimintaamme. Minusta riskinä on, että uusi teknologia voi johtaa erillisiin hoitopolkuihin ja että sitä voidaan siten pitää jonain muuna kuin “tavanomaisena hoitona”. Minulle kanava on vähemmän tärkeä kuin sisältö. Kaiken kaikkiaan näen paljon enemmän mahdollisuuksia kuin haasteita!

Mitä muiden pitäisi ottaa huomioon ennen digitaalisen vastaanoton avaamista?

– Kokemukseni mukaan on monia ansoja, joihin uusia metodeja tai työskentelytapoja käyttöön ottaessa voi langeta, eikä “nopeita temppuja” valitettavasti ole yhtä paljon. Yksi tärkeimpiä pohtimisen aiheita on muutoksen ankkuroiminen kaikkiin vaiheisiin ja suunnitelman luominen käyttöönottoa, ylläpitoa ja kehitystä varten. Jos haluaa saada aikaan jotain pitkäikäistä, joka kestää käyttäjältä toiselle, vaaditaan esityötä ja kärsivällisyyttä. Luulen, että oma ylpeys on laitettava sivuun ja otettava vastaan tarvittava apu. Yleensä löytyy jonkun muun kokemus, jonka päälle voi rakentaa!

Millaista palautetta olette saaneet potilailta?

– Emme ole vielä ehtineet tehdä kattavia arviointeja, mutta tähän mennessä saamamme spontaani palaute on ollut ylivoimaisesti positiivista! Monet korostavat käytännöllisyyttä ja mukavuutta siinä, ettei tarvitse tulla fyysiselle vastaanotolle.

Inspiraatio

Asiaan liittyvät tapaukset