Visiba

Visiba Caren potilaspaneeli

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Visiba Caren potilaspaneeli</span>

Jututimme käyttökokemussuunnittelijaamme (UX-designer) Sofia Pernbertiä saadaksemme hieman lisätietoa hiljattain toimintansa aloittaneesta Visiba Caren potilaspaneelista. Käyttökokemussuunnittelija vastaa sovelluksen ja muiden potilasratkaisujen käyttökokemuksesta. Visiba Care on alusta lähtien painottanut potilaiden näkökulmaa, ja olemme myös aiemmin tehneet käyttäjätestausta osana tuotekehitystä. Uuden potilaspaneelin myötä meillä on paremmat mahdollisuudet parantaa sekä nykyisiä että tulevia toimintoja. Kyse on mielenkiintoisesta ideasta, josta haluamme kuulla lisää!

Mikä on potilaspaneelin tarkoitus?

Tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa, että käyttöliittymä on helposti saatavilla ja ymmärrettävissä kaikille hoitoon hakeutuville ja heidän omaisilleen. Olemme aina painottaneet sovelluksen käytön helppoutta ja intuitiivisuutta, mutta potilaspaneelin avulla voimme lisätä käyttäjätestauksen määrää ja parantaa sen laatua. Samalla voimme nyt varmistaa, että myös vammaiset pääsevät mukaan laadunvarmistukseen ja voivat antaa palautetta omasta näkökulmastaan.

Milloin potilaspaneelin toiminta alkoi?

Aloimme kerätä jäseniä paneeliin jo vuodenvaihteessa, mutta paneeli aloitti virallisesti toimintansa huhtikuun lopussa.

Miten paneelin jäsenet on valittu?

Näin aluksi ryhmä koostuu pääasiassa Elävän kirjaston jäsenistä Jönköpingin läänistä. He ovat henkilöitä, joilla on pitkä kokemus yhteydenpidosta terveydenhuoltoon. He ovat sekä potilaita että omaisia, jotka ovat kiinnostuneita asiasta ja haluavat kehittää terveydenhuoltoa. Meillä on myös Ruotsin näkövammaisten keskusliiton edustajia, jotka antavat panoksensa käytettävyyden kehittämiseen näkövammaisten kannalta. Lisäksi ryhmään kuuluu niin sanottuja digitaalisia valmentajia eli potilaiden tukijoita. He auttavat henkilöitä, jotka tarvitsevat hieman lisätukea ja apua uusien digitaalisten työkalujen kanssa. Monet ryhmän jäsenet tuntevat potilassovelluksen jo entuudestaan.

Kuinka monta henkilöä paneeliin kuuluu?

Tällä hetkellä mukana on noin kymmenen eri-ikäistä henkilöä. Vanhin jäsenemme on 81-vuotias ja Bra Liv nära -sovelluksen kokenut käyttäjä..

Mikä on paneelin tehtävä?

Yhtenä tehtävänä on antaa palautetta uusista toiminnoista ja ulkoasuista varhaisessa vaiheessa. Toisena tehtävänä on auttaa arvioimaan sovellusta sen nykyisessä muodossa. Tavoitteena on siis auttaa meitä tekemään potilassovelluksesta mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja kiinnittämään huomiota nykyisissä rajapinnoissa oleviin vaikeuksiin ja haasteisiin.

Mitä yhteistyöhön sisältyy?

Koska toiminta on juuri aloitettu, emme ole vielä päättäneet lopullista prosessia. Aluksi hyödynnämme paneelia resurssina, kun tarvitsemme apua olemassa olevien tai uusien toimintojen arvioinnissa. Kutsumme paneelin jäsenet käyttäjätesteihin, joissa he suorittavat erilaisia testiskenaarioita. Heidän antamansa palaute otetaan luonnolliseksi osaksi kehitysprosessiamme. Suunnittelemme myös tekevämme paneelin jäsenille syvähaastatteluja, jotta saamme paremman käsityksen heidän tarpeistaan sekä ongelmista ja haasteista, joita he tällä hetkellä kohtaavat ollessaan yhteydessä terveydenhuoltoon.

Voimme esimerkiksi kutsua paneelin digitaaliseen foorumiin, jossa käymme yhdessä läpi uuden prototyypin, jota panelistit saavat testata ja kertoa sitten kokemuksistaan. Samalla tarkkailemme heidän liikkumistaan käyttöliittymässä ja esitämme kysymyksiä näkemästämme.

Miten paneelia aiotaan jatkossa kehittää?

Toivomme tietysti, että voimme laajentaa paneelia niin maantieteellisesti kuin myös jäsenten iän osalta. Haluaisimme paneelissa olevan sekä digitaalisuuden hallitsevia ihmisiä että ensikertalaisia.

Miksi tämä aloite on käynnistetty juuri nyt?

Työskentelymme lähtökohtana on aina ollut se, että loppukäyttäjä päättää, mitä ratkaisuja lopulta käytetään. Potilaiden kokemus teknologiasta vaikuttaa ratkaisevasti siihen, haluavatko he käyttää sitä. Tämä on aina ollut kehityksemme johtavana periaatteena, mutta nyt meillä on aikaa ja mahdollisuus viedä se seuraavalle tasolle.

Millaista työskentely potilaspaneelin kanssa on?

Se on todella palkitsevaa! Varsinkin kun paneelin jäsenet ovat niin sitoutuneita ja todella haluavat antaa omat tietonsa teknologian kehittämiseksi. Sovellushan on tarkoitettu potilaille, ja tämän aloitteen avulla potilaat ja heidän omaisensa voivat vaikuttaa siihen, millainen hoitokontaktin pitäisi olla.

Voiko kuka tahansa liittyä paneelin jäseneksi?

Meille ratkaisujen kehittäjille on tietysti erittäin tärkeää, että henkilöt, jotka saattaisivat käyttää sovellusta, ovat myös edustettuina sen kehittämisessä. Pitkällä aikavälillä paneelin pitäisi heijastaa koko yhteiskuntaa. Siksi otamme hyvin mielellämme lisää jäseniä. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä!

Oletko kiinnostunut kertomaan ajatuksistasi koskien potilassovellustamme? Lähetä meille tiedustelu ja lyhyt perustelu.

Ota yhteyttä meihin