Automatisert anamnese og triage forenkler innbyggers kontakt med helsetjenesten

Kontakten med helsetjenesten skal skje raskt, enkelt og trygt for pasient og innbygger. For helsepersonell er effektiv vurdering og prioritering av behov avgjørende for å sikre at ressursene brukes på best mulig måte. Vårt verktøy for automatisert anamnese og triage - Red Robin - hjelper til!

rr-products-SE-202209

Mer tid til pleie

Red Robin – vårt AI-baserte verktøy for automatisert anamnese og triage – er en løsning som optimaliserer den første kontakten med pleiesøkende som har nye plager. Red Robin samler inn sykdomshistorikk fra pasienten, prioritere sakens alvorlighetsgrad og henviser videre til egnet kontaktform og yrkeskategori. Den behandleren som tar imot saken, får et sammendrag av anamnesen og diagnoseforslag, noe som gir et godt grunnlag før den personlige kontakten.

Hvorfor Red Robin?

Visiba_icons_illustrations_bättre_arbetsmiljö

Dynamisk

Simulerer legens tenkemåte gjennom å håndtere flere symptomer parallelt og tilpasse oppfølgingsspørsmål etter tidligere svar og ny informasjon.

Visiba_icons_illustrations_vårt_samhälle

Framtidssikret

Verktøyet er selvlærende og tilrettelagt for å kunne legge til og håndtere flere relevante datakilder, som for eksempel journalsystem og verktøy for bildeanalyse.

Visiba_icons_illustrations_höga_betyg

Treffsikker

Tar hensyn til all oppgitt pasientinformasjon samt forhold mellom symptomer og tilstand for å kunne gi en pålitelig diagnose og triagering.

Markedets mest lydhøre løsning

Med Red Robin får pasienten hjelp til å sette ord på plagene sine. Det tar i gjennomsnitt 3 minutter å svare på spørsmålene. Spørsmålslogikken er dynamisk, noe som innebærer at spørsmålene tilpasses spesifikt til den personen som søker behandling. Red Robin tar for eksempel hensyn til alder, kjønn og risikofaktorer, og baserer oppfølgingsspørsmålene på pasientens tidligere svar – og ny informasjon. På samme måte som en lege kan skifte retning når ny relevant informasjon fremkommer under dialog med pasienten, kan Red Robin endre spor etter som spørsmålene besvares.

ima95072-min

Individtilpasset

Red Robin kan også innhente, håndtere og forstå eksakte data. For eksempel for feber; i stedet for å forenkle definisjonen av feber som temperatur som overstiger 38 grader, tar nettverket hensyn både til hele feberskalaen og at en bestemt temperatur kan bety ulike ting for ulike personer. En temperatur på 38 grader kan være helt ufarlig for en grunnleggende frisk fireåring, mens det for en leversyk 85-åring kan tyde på en alvorlig infeksjon.

Thumbnail_video_familjen sund_2

Enkelt forklart

Automatisert anamnese og triage med Red Robin

Spill video