Vår løsning

Deres eget pasienttilbud

En modell passer ikke for alle. Derfor har vi utviklet en digital plattform der dere kan velge hvilke løsninger som passer for deres virksomhet. Dere kan også selv velge å aktivere eller deaktivere funksjoner i sanntid.

patient flow virtual clinic visiba care

Med Visiba Care kan de digitale løsningene deles opp i fem trinn som representerer ulike deler av plattformen. For hvert trinn er det flere muligheter, men det er greit å begynne i det små og legge til flere funksjoner, prosesser og mottak over tid. Ved å teste, evaluere og endre på ting underveis, kan dere komme frem til hvordan dere vil optimere løsningen, slik at den passer nettopp deres pasienttilbud og virksomheter.

1. Kanal

Her bestemmer dere hvilke møteformer dere vil arbeide med på den digitale plattformen. Hva passer best for dere og pasienten – videomøter med chat eller sikre meldinger? Her oppgir dere også hvordan besøkene skal starte, for eksempel via invitasjon, timebestilling av pasienter eller dropin-kø, samt om det skal være mulig å snakke med flere enn to deltakere samtidig*. Det er fullt mulig å ha flere typer aktive kanaler samtidig.

*Støttes foreløpig bare i felles videosamtale.

patient flow virtual clinic visiba care

2. Forberedelse

I dette trinnet har pasientene mulighet til å laste opp bilder og beskrive hvorfor de søker helsehjelp. Det er også mulig å aktivere en liste over besøksårsaker, som gjør det enklere å styre pasientene mot riktig spesialistkompetanse. Med dynamiske skjemaer kan pasientene svare på generelle spørsmål før besøket. Det er også mulig å lage skjemaer som kobles mot en spesifikk besøksårsak.

ladda upp bild digital mottagning visiba care

3. Tilkobling

I tilkoblingstrinnet kan man konfigurere hvilken type varsler som skal aktiveres for både pasient og helsepersonell. Påminnelser kan sendes via SMS, e-post eller som et varsel i appen. Når det er tid for et møte, ringer pasientens telefon, slik at sjansen for manglende oppmøte blir mindre.

meddelande till vård digital mottagning visiba care

4. Møte

Under møtet kan dere treffe pasientene via sikre meldinger eller videosamtaler. Under videosamtalen kan dere dele skjermen, sende filer med for eksempel prøveresultater samt chatte med pasienten. I en videosamtale med flere, kan opptil fem personer delta, for eksempel kan det være med en kollega, en tolk eller en slektning.

meddelande till vaård digital mottagning visiba care

5. Avslutning

I det siste trinnet kan både pasienter og helsepersonell svare på spørsmål om besøket. Dette kan være til hjelp for å evaluere møtet og virksomheten.

utvardering era unika vardfloden visiba care digital mottagning

Har vi vekket nysgjerrigheten din?

Vil du vite mer om hvordan Visiba Care fungerer?

Kontakt oss