Empowering healthcare. Improving lives.

Om oss

Visiba Care ble grunnlagt ut fra den sterke overbevisningen om at digitalisering er uunngåelig hvis helsevesenet skal kunne tilby likeverdige, kvalitative og sikre helsetilbud i fremtiden. Vi som jobber på Visiba Care, kommer alle fra ulike bakgrunner, men deler samme verdier og visjoner.

Hvordan det hele startet

«Det tar to minutter å bestille fly til Thailand, men det er ikke mulig å bestille time hos legen på nettet! Det må det jo gå an å gjøre noe med!» I 2013 møttes Mike Blixt, Andreas Larsson, Samuel Sporrenstrand og Johan Gustafsson for å snakke om noe som mange lenge hadde lurt på – hvorfor skal det være så vanskelig å få kontakt med helsevesenet når man blir syk?

Ut av denne diskusjonen kom ideen om det som senere skulle bli Visiba Care, Nordens ledende plattform for digitale legetimer. Men veien dit var ikke enkel. Da selskapet ble stiftet i 2014, fantes det ingen lignende løsning i det nordiske markedet. Det var få som trodde at et digitalt legebesøk kunne erstatte et fysisk møte. Det fantes likevel et unntak – helseforetaket Doctagon i Finland. Doctagon hadde lenge lett etter en løsning som kunne gjøre det mulig for leger å møte pasientene digitalt, og de hadde mot til å satse på vårt nystartede selskap. Og slik startet reisen.

I dag har Visiba Care kunder i åtte forskjellige markeder. Plattformen brukes innen mange forskjellige helsetjenester, fra mindre klinikker til store helseorganisasjoner. Med en visjon om å bruke digital teknologi til å forbedre menneskers liv, lang erfaring innen digital transformasjon og respekt for helseorganisasjonenes kompetanse og kapasitet er Visiba Care en trygg partner som alltid setter kundens suksess som sitt fremste mål. For det er først gjennom kundens suksess at vi når vår visjon: Empowering healthcare. Improving Lives.

Vår bedriftskultur

Visiba Care bygger på tre sterke verdier

We care

  • With passion and curiosity to accomplish great things.
  • With a pragmatic mindset, focused on getting things done.
  • By celebrating each other’s achievements and having fun.

We act

  • As individuals by challenging and supporting each other.
  • As a team by sharing knowledge and aligning our goals.
  • As a company by aiming high, driving and embracing change.

We grow

  • For each other, by being warm, attentive and respectful.
  • For our customers by going the extra mile to help them succeed.
  • For the society by contributing to a healthy and sustainable world.