Empowering healthcare. Improving lives.

Om oss

Alle vi som jobber i Visiba Care har ulike bakgrunner, men deler samme verdier og visjoner. Vi er overbevist om at digitalisering i helsevesenet er uunngåelig, hvis de i fremtiden skal kunne tilby et likeverdig, kvalitativt og sikkert tilbud. Det er grunnen til at Visiba Care ble grunnlagt.

Slik startet vår reise

«Det tar to minutter å bestille fly til Thailand, men det er ikke mulig å bestille time hos legen på nettet! Det må det jo gå an å gjøre noe med!»

I 2013 diskuterte fire svenske entreprenører noe de og mange andre lenge hadde lurt på: Hvorfor skal det være så vanskelig å få kontakt med helsevesenet når man er syk?

Ut av denne diskusjonen kom ideen til det som senere skulle bli Visiba Care, en ledende digital plattform for helsevesenet i Norden. Men veien dit har ikke vært enkel. Da selskapet ble stiftet i 2014, var det ingen lignende løsning i det nordiske markedet. Det var få som trodde at et digitalt legebesøk kunne erstatte et fysisk møte. Det fantes likevel et unntak – helseforetaket Doctagon i Finland. Doctagon hadde lenge lett etter en løsning som kunne gjøre det mulig for leger å møte pasientene digitalt. De hadde mot til å satse på vårt nye selskap, og slik startet reisen.

I dag har Visiba Care kunder i flere forskjellige markeder. Plattformen blir brukt av forskjellige virksomheter  innen primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Med vår visjon forenkler vi kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell med digitale løsninger du kan stole på. Fra timebestilling til konsultasjon og oppfølging i etterkant, skaper vi en effektiv plattform for dialog. Slik gjør vi hverdagen enklere for helsepersonell og pasienter.

Visiba Care har lang erfaring og er en trygg partner for våre kunder. Det er kun i samarbeid med kundene våre at vi oppnår vår visjon: Empowering healthcare. Improving Lives.

Klinisk ekspertise

Møt Visiba medicinske team

Visiba har et nært samarbeid med et team av kunnskapsrike, klinisk praktiserende helsearbeidere. Det medisinske teamet bidrar med ekspertise og erfaring for å sikre kvaliteten på Red Robin, vår automatiserte verktøy for anamnese og triage. Hvert medlem bidrar innsikt fra sitt daglige arbeid i helsevesenet og gjennomgår nøye innholdet i Red Robin, for å lede oss mot visjonen om trygge, digifysiske helsetjenester.

Les mer

The importance of internal champions in digital transformation

Vår bedriftskultur

Visiba Care bygger på tre sterke verdier

we care visiba care

We care

  • For each other, by being warm, attentive and respectful.
  • For our customers by going the extra mile to help them succeed.
  • For the society by contributing to a healthy and sustainable world.
we act visiba care

We act

  • With passion and curiosity to accomplish great things.
  • With a pragmatic mindset, focused on getting things done.
  • By celebrating each other’s achievements and having fun.
we grow visiba care

We grow

  • As individuals by challenging and supporting each other.
  • As a team by sharing knowledge and aligning our goals.
  • As a company by aiming high, driving and embracing change.