5 tips for å lykkes med teknologien

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >5 tips for å lykkes med teknologien</span>

Er du usikker på teknologien til den digitale klinikken? Vi forstår. Helsepersonell er vant til å ta seg av mennesker, diagnoser og behandling, men det er ikke alle som er like komfortable med ny teknologi. Men det finnes hjelp å få. Vi har laget en liste med 5 tips som hjelper deg med å bruke den teknologiske utrustningen på best mulig måte.

1. Bruk riktig nettleser

Mange helseorganisasjoner bruker Internet Explorer som standard, men faktum er at denne nettleseren ikke har blitt oppdatert siden 2013, og den mangler støtte for videoformatet WebRTC (Web Real­Time Communications). Vi anbefaler at helsepersonell bruker Google Chrome til sine digitale helsetjenester, dernest anbefaler vi Mozilla Firefox.

For å få enkel tilgang til riktig nettleser, er det lurt å ha en snarvei til Google Chrome på skrivebordet. Ha gjerne webapplikasjonen for videobesøk som startside, eller legg den inn som favoritt for å enkelt kunne åpne verktøyet.

2. Tilpass arbeidsstasjonen

Kamera og skjerm
Bruker du en bærbar datamaskin med innebygd kamera til videobesøkene dine? I så fall anbefaler vi at du investerer en billig penge på et stativ som hever datamaskinen, slik at kameraet kommer i øyehøyde. Dette gjør det enklere å få øyekontakt med pasienten.

Hvis du har en stasjonær datamaskin, kan det være en fordel med to skjermer koblet til datamaskinen. Da kan du se på pasientens journal, samtidig som du deltar i videobesøket. Det er så klart mulig å veksle mellom forskjellige vinduer på samme skjerm, men det kan ta fokus fra selve møtet.

Hodesett og tastaturer
Bruk gjerne hodesett når du gjennomfører videobesøk. Dels er det praktisk å ha en enhet for lyd og mikrofon, dels er det ekstra sikkert for pasienten, siden ingen andre kan høre hva som blir sagt i samtalen. Hvis du har flere mikrofoner montert på datamaskinen, for eksempel en til videomøter og en annen til diktat, må du alltid dobbeltsjekke at riktig mikrofon er aktivert før besøket.

Korte ledninger til hodesett og tastatur kan lett bli en kilde til irritasjon. De kan hindre ditt naturlige bevegelsesmønster og kanskje tvinge deg bort fra dataskjermen for å kunne nå tastaturet under videosamtalen. Trådløs sammenkobling eller ekstra lange ledninger løser problemet.

3. Test internt før ditt første videobesøk

Simuler gjerne videobesøk med kollegene dine før du har faktiske møter med pasientene. Du kan kontrollere hvordan utstyret fungerer, men du kan også få verdifulle tilbakemeldinger om lys, bakgrunn, samtalelyd, bevegelse og annet.

4. Ha en plan B i beredskap

Det er dessverre ikke mulig å unngå alle teknologiproblemer. Før eller senere dukker det sannsynligvis opp noen problemer. Men med en Plan B i beredskap slipper du å bekymre deg. Hvis du allerede i starten av video­ besøket nevner hva som skjer ved eventuelle tekniske problemer, for eksempel at du ringer opp pasienten eller starter en chat, kan både du og pasienten kjenne dere mer trygge i situasjonen.

5. Bruk sjekklister

Ikke minst er det viktig at du vet hvor du skal henvende deg dersom teknologien svikter. IT­avdelingen skal hjelpe og støtte deg, men den er kanskje ikke tilgjengelig når du trenger rask hjelp. Forhåpentligvis har de IT­ansatte vært proaktive og formulert enkle problemstillinger og løsninger i lett tilgjengelige håndbøker, slik at du selv kan løse noen av problemene. Hvis ikke, kan du tipse dem om det.